Nieuws

We houden u hier graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.
Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan onderaan de pagina eenvoudig aan.

Vergoedingen en financiële ondersteuning voor mantelzorgers

Vergoedingen en financiële ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger kan je niet zomaar stoppen met zorgen. Daarom is het goed om af en toe een adempauze in te lassen of extra ondersteuning te krijgen. Tot het einde van het jaar kunt u wisselen van zorgverzekeraar en kan het de moeite waard zijn om te kijken welke zorgverzekeraars mantelzorgondersteuning vergoeden.

Lees meer
Wijzigingen tarieven Persoons Gebonden Budget Wlz voor 2022

Wijzigingen tarieven Persoons Gebonden Budget Wlz voor 2022

Ieder jaar gaan op 1 januari nieuwe tarieven voor het Persoons Gebonden Budget (PGB) in de Wet langdurige zorg (Wlz) in. Ook voor 2022 gelden er nieuwe tarieven. De tarieven PGB Wlz worden voor 2022 verhoogd met 2,56%, dankzij de motie van twee kamerleden. Hier vindt u de nieuwe tarieventabel.

Lees meer
Indringend boek VerpleegThuis: Over hoe dementiezorg beter kan

Indringend boek VerpleegThuis: Over hoe dementiezorg beter kan

Dementie is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Iemand die zich inzet voor mensen met dementie is Teun Toebes (22). Hij woont als verpleegkundige en student Zorgethiek en beleid in een gesloten afdeling in een verzorgingshuis en schreef hier een indringend boek over: VerpleegThuis, Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie. Volgens hem zou er meer geluisterd moeten worden naar mensen met dementie. Voor hem is het onbegrijpelijk dat mensen met dementie worden uitgesloten van het gewone leven.

Lees meer
10 november Dag van de Mantelzorg 2021

10 november Dag van de Mantelzorg 2021

In Nederland zijn er bijna 5 miljoen mantelzorgers die wekelijks zorg bieden aan dierbaren. Mantelzorgers zijn onmisbaar geworden in onze samenleving en bieden mensen steun bij dagelijkse taken die zij niet meer alleen kunnen. Daarom is het op 10 november de dag van de Mantelzorger. De dag waarop de mantelzorgers in het zonnetjes worden gezet, want hun zorg mag gezien worden.

Lees meer
Proef Sociale Benadering Dementie ontlast mantelzorgers

Proef Sociale Benadering Dementie ontlast mantelzorgers

Het aantal mensen met dementie stijgt en zal de aankomende jaren alleen maar meer stijgen Mantelzorgers bieden veel steun maar worden vaak overbelast door de hoge druk die op hen ligt. Om de druk op mantelzorgers wat weg te nemen en de nadruk te leggen op wat nog wel kan, is de proef Sociale Benadering Dementie gestart. Het idee van de proef is om mensen met dementie te koppelen aan een maatje, die samen met de cliënt dingen gaat ondernemen om zo een vertrouwensband te creëren. Mensen met dementie raken vaak snel hun sociale contacten kwijt en door dit initiatief wordt een maatje, naast de mantelzorger, hun tweede steun en toeverlaat.

Lees meer
Dag van de Zorg voor Morgen

Dag van de Zorg voor Morgen

30 oktober is het de dag van de Zorg voor Morgen. Een dag die in het teken staan van de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij ouder worden, goed te faciliteren. Fundis is een organisatie dat jaarlijks de aandacht vraagt voor de zorg van morgen. Fundis probeert mensen bewuster te maken over dit onderwerp en gaat het gesprek aan in hun podcast Over Morgen. Want wat betekent het bijvoorbeeld voor de samenleving als er straks meer ouderen, dan jongeren zijn?

Lees meer
Voorkom valincidenten door de juiste valpreventie

Voorkom valincidenten door de juiste valpreventie

Ouderen blijven steeds vaker langer thuis wonen, waardoor het belangrijk is om het huis levensloopbestendig te maken om bijvoorbeeld vallen te voorkomen. Er zijn verschillende manieren waarop valpreventie toegepast kan worden in eigen huis.

Lees meer
Nieuwe kletskassa

Nieuwe kletskassa's bij Jumbo om eenzaamheid te bestrijden

De kletskassa is een nieuw initiatief van Jumbo dat binnenkort wordt geïntroduceerd. De speciale kletskassa is het leven ingeroepen om eenzaamheid te bestrijden. Het doel van de kletskassa is om mensen die weinig sociaal contact hebben, de kans te geven om kort in gesprek te gaan met iemand. De kletskassa zal eenzaamheid niet volledig oplossen maar heeft wel een goed doel. Een praatje maken helpt veel mensen juist om het contact met anderen te verbreden.

Lees meer
Week van de eenzaamheid 2021

Week van de eenzaamheid 2021

In 2020 voelde 35% van de Nederlanders zich wel eens eenzaam, een aantal wat zeker tijdens Corona flink is gestegen (CBS,2020). Vanaf vandaag is de Week tegen Eenzaamheid van start gegaan, maar hoe kan jij je steentje bijdragen tijdens de Week tegen Eenzaamheid?

Lees meer
Het grote Zorgdebat op 8 maart

Het grote Zorgdebat op 8 maart

Wat willen de politieke partijen met de zorg? Die vraag staat centraal op Het Grote Zorgdebat.

Lees meer
Ondersteuning mantelzorgers vanuit zorgverzekeraars

Ondersteuning mantelzorgers vanuit zorgverzekeraars

Mantelzorgers kunnen met respijtzorg even een adempauze inlassen. Tot het eind van het jaar kunt u wisselen van zorgverzekeraar. Het kan de moeite waard zijn om ook te kijken welke zorgverzekeraar mantelzorgondersteuning vergoedt.

Lees meer
Ervaringsverhaal van een mantelzorger

Ervaringsverhaal van een mantelzorger

10 november is het de dag van de Mantelzorg. Op deze dag zetten we Mantelzorgers in het zonnetje en krijgen Mantelzorgers de waardering die ze verdienen. Lees het ervaringsverhaal van Marguaritha

Lees meer
Dagbesteding weer mogelijk vanaf 1 juni

Dagbesteding weer mogelijk vanaf 1 juni

Het kabinet paste het bezoekadvies voor zelfstandig wonende ouderen al eerder aan. Vanaf 1 juni a.s. kunnen ouderen ook weer naar de dagbesteding.

Lees meer
Vanaf 18 mei is het testen op corona voor mantelzorgers mogelijk

Vanaf 18 mei is het testen op corona voor mantelzorgers mogelijk

Na medewerkers in de gezondheidszorg, leraren en contactberoepen zijn mantelzorgers de volgende groep die getest kan worden op corona. 

Lees meer
Ouderen kunnen weer beperkt bezoek krijgen van mantelzorgers

Ouderen kunnen weer beperkt bezoek krijgen van mantelzorgers

Premier Rutte heeft gewijzigde maatregelen afgekondigd rondom het coronavirus. Een daarvan gaat over mantelzorgers. Het is weer mogelijk om met 1 of 2 vaste mantelzorgers ouderen te bezoeken en hen bij te staan.

Lees meer
Het Behandelpaspoort biedt ouderen een handvat voor keuzes

Het Behandelpaspoort biedt ouderen een handvat voor keuzes

Het Behandelpaspoort is een nieuw hulpmiddel om na te denken over behandelwensen voordat iemand een behandeling nodig heeft. Het helpt vooral ouderen om vooraf keuzes te maken rondom bijvoorbeeld ziekte of een spoedsituatie.

Lees meer
Met beeldbellen houd je contact met elkaar

Met beeldbellen houd je contact met elkaar

Door het coronavirus mogen ouderen geen bezoek meer krijgen van familie en vrienden. Om toch contact te houden zijn er digitale mogelijkheden, zoals beeldbellen. 

Lees meer
Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid

Door het coronavirus hebben mensen minder sociale contacten dan normaal en dreigt eenzaamheid. Vooral ouderen kunnen vereenzamen door de coronamaatregelen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om van je te laten horen of om gehoord te worden

Lees meer

Betaalbaar?

Hoe haalbaar en betaalbaar is aupairzorg in uw situatie? Uw ZorgCompaan begeleidt u bij het aanvragen van een zorgzwaarte indicatie en/of het aanvragen van een PGB 

Lees meer

Direct Contact