CIZ indicatie

Wat is een CIZ indicatie en hoe vraagt u deze aan?


Als u zich al wat langer aan het oriënteren bent op het gebied van particuliere thuiszorg, bent u de begrippen 'zorgindicatie', 'Wlz, 'zorgprofiel' en 'CIZ aanvraag' vast al eens tegengekomen. In het begin kunnen dit soort termen best intimiderend en verwarrend zijn. Wat is de Wlz? Is deze wet op mij van toepassing? Wanneer moet er een aanvraag bij het CIZ worden gedaan? Hoe doe ik dat? Op deze pagina geven wij antwoord op deze - en andere - vragen.

De Wet langdurige zorg (Wlz)


Als u langdurige zorg nodig heeft, is het belangrijk om de Wet langdurige zorg (Wlz) onder de loep te nemen. Deze wet zorgt ervoor dat personen die langdurige zorg nodig hebben deze zorg niet (geheel) zelf hoeven te betalen. In de meeste gevallen dient u echter wel een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is echter voor iedereen anders. De hoogte van de eigen bijdrage wordt namelijk bepaald door uw inkomen. Helaas valt niet iedereen die zorg nodig heeft onder de Wlz. Enkel personen die 24 uur per dag zorg in hun nabije omgeving nodig hebben om een 'ernstig nadeel' aan henzelf te voorkomen, vallen onder de Wlz.

Wat is een CIZ indicatie?


Denkt u in aanmerking te komen voor zorg op basis van de Wlz? In dat geval dient u een zorgindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt dan op basis van uw persoonlijke informatie of u 24 uur per dag zorg in uw nabije omgeving heeft, en of er sprake zou zijn van een 'ernstig nadeel' als u deze zorg niet zou ontvangen. Als het CIZ een beslissing heeft genomen, ontvangt u de CIZ indicatie per post. U kunt de CIZ indicatie in beginsel binnen zes weken na de aanvraag verwachten. Als het CIZ beslist dat u recht heeft op zorg op basis van de Wlz, wordt het zorgkantoor in uw regio ingeschakeld. Het zorgkantoor zorgt er dan voor dat u de zorg ontvangt die u nodig heeft.

De aanvraag van een CIZ indicatie


Een CIZ indicatie kan op twee manieren worden aangevraagd. Allereerst kunt u een aanvraag indienen via de website van het CIZ. Beschikt u niet over een internetverbinding of vindt u het prettiger om uw aanvraag op papier in te vullen? Geen probleem: het is ook mogelijk om een aanvraagformulier per post op te sturen. Of u zich nu online aanmeldt of per post - zorg ervoor dat uw aanvraag zo compleet mogelijk is. Zo kan uw aanvraag zo snel mogelijk worden behandeld. Vul dus al uw persoonsgegevens en medische gegevens in! Bent u per ongeluk toch wat vergeten in te vullen? Als uw aanvraag onvolledig is, neemt het CIZ vanzelf contact met u op.

Direct contact