Aupairzorg

Aupairzorg, waarom?

Bent u in de situatie gekomen waarbij u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen omdat u permanente zorg en ondersteuning nodig heeft én u wilt niet naar een verpleeghuis? Dan is aupairzorg het beste wat u en uw familie kan overkomen. Met behulp van een professionele zorgaupair krijgt u de gewenste en noodzakelijke zorg én persoonlijke aandacht in uw eigen vertrouwde omgeving.

Zorg op maat en persoonlijke aandacht

De inwonende zorgaupair verzorgt u: de cliënt, en ontzorgt uw familie. De inwonende zorgaupair is 24 uur per dag aanwezig en doet, naast de persoonlijke zorg, de boodschappen, bereidt de maaltijden en verricht lichte huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast is er aandacht voor uw veiligheid, hygiëne en uw leefomgeving. Begeleiding bij sociale activiteiten zoals wandelen, familiebezoek en uitstapjes behoren eveneens tot de werkzaamheden. 

Aupairzorg, wanneer?

Wanneer u niet meer in staat bent verantwoord voor uzelf te zorgen en u permanente verzorging en/of verpleging wenst of nodig heeft, kunnen u en uw familie voor moeilijke keuzes komen te staan. U wilt niet naar een verpleeghuis maar de thuiszorg kan onvoldoende invulling geven aan uw specifieke zorgvraag. Juist dan kan aupairzorg uitkomst bieden. Permanente zorg, gezelschap en toezicht in uw eigen vertrouwde omgeving. Uw ZorgCompaan biedt daadwerkelijk zorg zonder grenzen. 

Persoonlijke zorg en aandacht in het dagelijks leven

De inwonende zorgaupair van Uw ZorgCompaan is 24/7 aanwezig en is daarmee een belangrijke schakel om u zoveel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Ervaring leert dat ritme, gewoonten en routines van het dagelijks leven belangrijk zijn voor het welzijn en welbevinden van alle mensen. De zorgaupair biedt u gezelschap, ontvangt uw visite, gaat met u wandelen of gaat bijvoorbeeld mee naar de dokter. Kortom de zorgaupairs maken deel uit van het dagelijks leven. Aupairzorg garandeert een stabiele situatie voor de hele familie.

Kom ik in aanmerking voor een zorgaupair?

Wij krijgen vaak de vraag of iedereen in aanmerking kan komen voor een zorgaupair. Ja, dat kan! De enige voorwaarden die wij stellen om de zorgaupair privacy en comfort te geven, zijn: een eigen kamer, bed, kast, tafel, stoel, televisie en Wi-Fi verbinding. Vooral het laatste is voor onze zorgaupairs van belang. Want gedurende de weken dat zij u 24/7 zorg geven, kunnen zij via Wi-Fi toch contact houden met hun thuisomgeving.