Aupairzorg

Aupairzorg, waarom? Bent u in de situatie gekomen waarbij u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen omdat u veel zorg en ondersteuning nodig heeft én u wilt niet naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan is aupairzorg het beste wat u en uw familie kan overkomen. Met behulp van een professionele zorgaupair krijgt u de gewenste en noodzakelijke zorg én persoonlijke aandacht in uw eigen vertrouwde omgeving.

Zorg op maat en persoonlijke aandacht

De zorgaupair verzorgt u: de cliënt, en ontzorgt uw familie. De zorgaupair verblijft bij u in huis en doet, naast de persoonlijke verzorging, de boodschappen, bereidt de maaltijden en verricht lichte huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast is er aandacht voor uw veiligheid, hygiëne en uw leefomgeving. Begeleiding bij sociale activiteiten zoals wandelen, familiebezoek en uitstapjes behoren eveneens tot de werkzaamheden. 

Aupairzorg, wanneer?

Wanneer u niet meer in staat bent op een verantwoorde wijze voor uzelf te zorgen en u veel verzorging en/of verpleging wenst of nodig heeft, kunnen u en uw familie voor moeilijke keuzes komen te staan. U wilt niet naar een verpleeg- of verzorgingshuis en u heeft op meerdere momenten van de dag zorg nodig, maar de thuiszorg kan onvoldoende invulling geven aan uw specifieke zorgvraag? Juist dan kan aupairzorg uitkomst bieden. Verzorging, gezelschap en toezicht in uw eigen vertrouwde omgeving. Uw ZorgCompaan biedt u deze dienstverlening. Heeft u gespecialiseerde verpleging nodig? Dan bieden wij ook verpleegkundige zorg.

Persoonlijke zorg en aandacht in het dagelijks leven

De zorgaupair van Uw ZorgCompaan verblijft gedurende de zorgperiode bij u in huis en kan u hierdoor zoveel mogelijk ondersteunen en begeleiden. Ervaring leert dat ritme, gewoonten en routines van het dagelijks leven belangrijk zijn voor het welzijn en welbevinden van alle mensen. De zorgaupair biedt u gezelschap, ontvangt uw visite, gaat met u wandelen of gaat bijvoorbeeld mee naar de dokter. Kortom, de zorgaupairs maken deel uit van het dagelijks leven. Aupairzorg garandeert continuïteit en een stabiele situatie voor u en uw familie.

Kom ik in aanmerking voor aupairzorg?

Wij krijgen vaak de vraag of iedereen in aanmerking kan komen voor aupairzorg. Ja, dat kan! Samen kijken wij met u of aupairzorg voor u de beste oplossing is en welke zorgaupair(s) het beste bij u passen. De enige voorwaarden die wij stellen zijn privacy en comfort te bieden aan de zorgaupair: een eigen kamer, bed, kast, tafel, stoel, televisie en wifi-verbinding. Vooral het laatste is voor onze zorgaupairs van belang. Want gedurende de weken dat zij u zorg geven, kunnen zij via wifi toch contact houden met hun thuisomgeving. 

Met een persoonsgebonden budget kan onze aupairzorg grotendeels en in veel gevallen geheel betaald worden.

Verwijzers

Uw ZorgCompaan werkt graag samen met andere organisaties en professionals in de zorg. Bent u een verwijzer, zoals een cliëntondersteuner, mantelzorgmakelaar of casemanager? Neem dan contact met ons op, we vertellen u graag meer over onze zorg. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze website in.