FAQ

Wie gaat u helpen?

Er vindt eerst een huisbezoek bij de client plaats samen met de familie. Aansluitend op het huisbezoek worden uw wensen en behoeften besproken met onze geselecteerde zorgverleners die volgens Uw ZorgCompaan het beste bij uw karakter passen. Vervolgens plannen wij een kennismaking tussen de beoogde zorgaupair(s) en uzelf en/of familie. U heeft daarbij altijd het laatste woord! Zodra u instemt met de samenstelling van uw team kan de aupairzorg van start gaan.

Hoe wordt u betrokken?

Uw ZorgCompaan wil graag samen met u uw wensen en behoeften ten aanzien van verzorging, verpleging of begeleiding inventariseren. Alleen zo kunnen wij garanderen dat de juiste diensten worden geleverd. Daarnaast is het van belang dat er een goede match is tussen u en de zorgaupairs, want iedere persoon is anders. Een geheel vrijblijvend huisbezoek heeft daarom altijd onze voorkeur.

Wat is onze werkwijze?

Onze zorgaupairs worden zorgvuldig geselecteerd, gescreend en op grond van hun kwalificaties en karaktereigenschappen ingezet. 

Na ondertekening van de zorgovereenkomst kan de samenwerking veelal binnen 24 uur tot 48 uur van start gaan. Vervolgens zal met regelmaat de dienstverlening met u worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld of aangepast.

Hoe te betalen?

Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en Uw ZorgCompaan over de inhoud en duur van de dienstverlening, alsmede het afgesproken tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo weten beide partijen wat zij van elkaar mogen verwachten.

Tevens helpen wij u met het aanvragen van een PGB - persoonsgebonden budget -. Iedereen met een zorgzwaarte indicatie vastgesteld door het Centrum Indicatiestellig Zorg (CIZ) komt, in principe, in aanmerking voor een Persoongebonden budget. Met dit Persoonsgebonden budget krijgt u zelf de regie over welke zorg, wanneer door wie gegeven moet worden. 

Met dit persoongeboden budget kan de aupairzorg grotendeels en in sommige gevallen geheel betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u deze zorg ook particulier betalen. Uw ZorgCompaan begeleidt u en uw familie gedurende dit proces. 

Waar staan wij voor?

Uw ZorgCompaan biedt 24-uurszorg door middel van zorgaupairs. Sleutelwoorden zijn: veilig en vertrouwd. Dat is waar wij voor staan: een veilige omgeving met vertrouwde mensen. 

Direct contact

Aanmeldennieuwsbrief