FAQ

Er vindt eerst een huisbezoek bij u plaats samen met uw familie. Aansluitend op het huisbezoek worden uw wensen en behoeften besproken met een van onze consulenten. Daarna selecteert Uw ZorgCompaan een aantal zorgaupairs die het beste bij u passen. Vervolgens plannen wij een kennismaking tussen de beoogde zorgaupair(s) en uzelf en/of familie. U heeft daarbij altijd het laatste woord! Zodra u instemt met de samenstelling van uw team kan de aupairzorg van start gaan.

Wie gaat u helpen?

Uw ZorgCompaan wil graag samen met u, uw wensen en behoeften met betrekking tot uw verzorging, verpleging of begeleiding inventariseren. Alleen zo kunnen wij de juiste zorg garanderen. Daarnaast is het van belang dat er een goede match is tussen u en de zorgaupair.  Wij plannen daarom graag eerst een geheel vrijblijvende kennismaking met u.

Hoe wordt u betrokken?

Onze zorgaupairs worden zorgvuldig geselecteerd, gescreend en op grond van hun kwalificaties en persoonlijkheid ingezet. 

Na ondertekening van de zorgovereenkomst kan de samenwerking veelal binnen vijf werkdagen van start gaan. Vervolgens zal onze consulente met regelmaat de dienstverlening met u evalueren en zo nodig bijstellen of aanpassen.

Wat is onze werkwijze?

Iedereen met minimaal een zorgprofiel 4, vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) komt, in principe, in aanmerking voor een Persoonsgebonden budget. Met dit Persoonsgebonden budget krijgt u zelf de regie over welke zorg, wanneer door wie gegeven moet worden. 

Met het Persoonsgebonden budget kan de aupairzorg grotendeels en in sommige gevallen geheel betaald worden. Wij kunnen u eventueel in contact brengen met een onafhankelijk advies- en administratiekantoor dat u bij de aanvraag kan begeleiden.

Vanzelfsprekend kunt u onze aupairzorg ook particulier betalen. 

Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en Uw ZorgCompaan over de inhoud en duur van de dienstverlening, alsmede het afgesproken tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo weten beide partijen wat zij van elkaar mogen verwachten.

Hoe te betalen?

Uw ZorgCompaan biedt aupairzorg die aansluit bij uw wensen. Uw ZorgCompaan biedt een aanvulling op aanwezige mantelzorg en eventuele thuiszorg. Sleutelwoorden zijn: veilig en vertrouwd. Dat is waar wij voor staan: een veilige omgeving met vertrouwde mensen. 

Waar staan wij voor?

Direct Contact

Bel ons!