FAQ

Uw ZorgCompaan levert al ruim 10 jaar 24 uur zorg aan huis door middel van aupairzorg en verpleegkundige zorg.

Er vindt eerst een intakegesprek bij u plaats samen met uw familie. Aansluitend op het intakegesprek worden uw wensen en behoeften besproken met een van onze consulenten. Daarna selecteert Uw ZorgCompaan een aantal zorgaupairs of verpleegkundigen die het beste bij u passen. Vervolgens plannen wij een kennismaking tussen de beoogde zorgaupair(s) of verpleegkundige(n) en uzelf en/of familie. Dit wordt gedaan om te kijken of er een match is. Zodra u instemt met de samenstelling van uw team kan de aupairzorg of verpleegkundigezorg van start gaan.

Wie gaat u helpen?

Uw ZorgCompaan wil graag samen met u, uw wensen en behoeften met betrekking tot uw verzorging, verpleging of begeleiding inventariseren. Alleen zo kunnen wij de juiste zorg garanderen. Daarnaast is het van belang dat er een goede match is tussen u en de zorgaupair of verpleegkundige. Wij plannen daarom graag eerst een geheel vrijblijvende kennismaking met u.

Hoe wordt u betrokken?

Onze zorgaupairs en verpleegkundigen worden zorgvuldig geselecteerd, gescreend en op grond van hun kwalificaties en persoonlijkheid ingezet.

Na ondertekening van de zorgovereenkomst kan de samenwerking veelal op korte termijn van start gaan. Vervolgens zal onze consulente met regelmaat de dienstverlening met u evalueren en zo nodig bijstellen of aanpassen. Lees hier meer over de werkwijze voor aupairzorg en verpleegkundige zorg.

Wat is onze werkwijze?

Iedereen met minimaal een zorgprofiel 4, vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) komt, in principe, in aanmerking voor een Persoonsgebonden budget. Met dit Persoonsgebonden budget krijgt u zelf de regie over welke zorg, wanneer door wie gegeven moet worden. Met het persoonsgebonden budget kan de aupairzorg grotendeels en in sommige gevallen geheel betaald worden.

Financieringsmogelijkheden voor de verpleegkundige zorg zijn er vanuit een Wlz-indicatie, de Zorgverzekeringswet, het Persoonlijk assistentie budget en Meerzorg. Wij kunnen u eventueel in contact brengen met een onafhankelijk advies- en administratiekantoor dat u bij de aanvraag kan begeleiden.

Vanzelfsprekend kunt u onze aupairzorg en verpleegkundige zorg ook particulier betalen. Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en Uw ZorgCompaan over de inhoud en duur van de dienstverlening en het afgesproken tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Hoe te betalen?

Uw ZorgCompaan biedt aupairzorg en verpleegkundige zorg op maat die aansluit bij uw wensen. Wij bieden betrouwbare zorg bij u thuis. Ons doel is dat cliënten (langer) zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Sleutelwoorden zijn: veilig en vertrouwd. Dat is waar wij voor staan: een veilige omgeving met vertrouwde mensen.

Waar staan wij voor?

Direct Contact

Bel ons!