FAQ

Wie gaat u helpen?

Er vindt eerst een huisbezoek bij de cliënt plaats samen met de familie. Aansluitend op het huisbezoek worden uw wensen en behoeften besproken met een van onze zorgcoördinatoren. Daarna selecteert Uw ZorgCompaan een aantal zorgaupairs die het beste bij u passen. Vervolgens plannen wij een kennismaking tussen de beoogde zorgaupair(s) en uzelf en/of familie. U heeft daarbij altijd het laatste woord! Zodra u instemt met de samenstelling van uw team kan de aupairzorg van start gaan.

Hoe wordt u betrokken?

Uw ZorgCompaan wil graag samen met u uw wensen en behoeften ten aanzien van verzorging, verpleging of begeleiding inventariseren. Alleen zo kunnen wij de juiste zorg garanderen. Daarnaast is het van belang dat er een goede match is tussen u en de zorgaupair. Een geheel vrijblijvend huisbezoek heeft daarom altijd onze voorkeur.

Wat is onze werkwijze?

Onze zorgaupairs worden zorgvuldig geselecteerd, gescreend en op grond van hun kwalificaties en persoonlijkheid ingezet. 

Na ondertekening van de zorgovereenkomst kan de samenwerking veelal binnen vijf werkdagen van start gaan. Vervolgens zal de zorgcoördinator met regelmaat de dienstverlening met u evalueren en zo nodig bijstellen of aanpassen.

Hoe te betalen?

Iedereen met een zorgzwaarte indicatie vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) komt, in principe, in aanmerking voor een Persoonsgebonden budget. Met dit Persoonsgebonden budget krijgt u zelf de regie over welke zorg, wanneer door wie gegeven moet worden. 

Met het Persoonsgebonden budget kna de aupairzorg grotendeels en in sommige gevallen geheel betaald worden. Wij kunnen u eventueel in contact brengen met een onafhankelijk advies- en administratiekantoor dat u bij de aanvraag kan begeleiden.

Vanzelfsprekend kunt u onze aupairzorg ook particulier betalen. 

Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en Uw ZorgCompaan over de inhoud en duur van de dienstverlening, alsmede het afgesproken tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo weten beide partijen wat zij van elkaar mogen verwachten.

Waar staan wij voor?

Uw ZorgCompaan biedt aupairzorg die aansluit bij uw wensen. Uw ZorgCompaan biedt een aanvulling op aanwezige mantelzorg en eventuele thuiszorg. Sleutelwoorden zijn: veilig en vertrouwd. Dat is waar wij voor staan: een veilige omgeving met vertrouwde mensen. 

Direct contact

Aanmeldennieuwsbrief