Werkwijze aupairzorg

Bent u in de situatie gekomen waarbij u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen omdat u veel zorg en ondersteuning
nodig heeft én u wilt niet naar een verzorgings- of verpleeghuis? Juist dan kan aupairzorg uitkomst bieden met zorg op maat,
gezelschap en toezicht in uw eigen vertrouwde omgeving. 

Kennismaking en intakegesprek

Wilt u weten of aupairzorg iets voor u is? Uw ZorgCompaan wil graag samen met u en uw familie uw wensen, behoeften en de zorgvraag inventariseren. Dit doen wij door middel van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Past aupairzorg bij u? Dan stelt onze zorgconsulent tijdens een intakegesprek uw zorg- en clientprofiel op. Zo kunnen wij garanderen dat wij de afgesproken dienstverlening invullen met de juiste zorgaupair. Een goede match tussen u en de zorgaupairs is natuurlijk essentieel.

Samenstelling van het team

Aansluitend op het intakegesprek wordt het zorg- en cliëntprofiel besproken met onze geselecteerde potentiële zorgaupairs, die volgens Uw ZorgCompaan het beste bij uw zorgprofiel passen. Vervolgens plannen wij een online kennismaking met de geselecteerde zorgaupair(s), u en familie. Uiteindelijk stellen we in overleg met u een team samen van twee vaste zorgaupairs.

Vastleggen van de gemaakte afspraken

Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en Uw ZorgCompaan, over onder andere de inhoud en duur van de dienstverlening
en het afgesproken tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo weten beide partijen wat zij van elkaar mogen verwachten.

Start zorg

Na ondertekening van de zorgovereenkomst kan de samenwerking vaak binnen 24 uur tot 48 uur van start gaan. Een vaste zorgconsulent bezoekt u daarna regelmatig, evalueert de dienstverlening en stelt deze zo nodig bij.

Deskundige en ervaren zorgaupairs

Onze zorgaupairs worden zorgvuldig geselecteerd, gescreend en op grond van hun kwalificaties en karaktereigenschappen
ingezet. Sleutelwoorden zijn: veilig en vertrouwd. Dat is waar wij voor staan: een veilige omgeving met vertrouwde mensen. 

Onze zorgaupairs beschikken over een VOG en hebben een zorgdiploma en/of de nodige praktijkervaring. Uw ZorgCompaan werkt met name met buitenlandse zorgaupairs uit Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije. Het merendeel van onze zorgaupairs kan in het Engels, Duits of Frans communiceren. Daarnaast beschikken wij over meerdere zorgaupairs die functioneel in het Nederlands kunnen communiceren.

Betrouwbaar en betaalbaar

Met een persoonsgebonden budget kan de aupairzorg grotendeels en in veel gevallen geheel betaald worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze website in. Meer informatie over onze werkwijze bij het aanvragen van gespecialiseerde verpleegkundige zorg vindt u hier.

 

Direct Contact

Bel ons!