Zorgprofiel

Wat is een zorgprofiel en welke zorgprofielen zijn er?


Bij Uw ZorgCompaan kunt u terecht voor privé zorg aan huis voor ouderen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Overweegt u onze particuliere ouderenzorg in te schakelen, voor uzelf of een naaste? De beslissing om iemand in huis te halen voor zorg en begeleiding is een grote stap. De kosten van de thuishulp zijn een belangrijke factor bij deze beslissing. De tarieven van Uw ZorgCompaan zijn afhankelijk van het type zorg en het type au pair dat u wenst. Als u onder de Wlz valt, hoeft u deze kosten echter niet (geheel) zelf te betalen. In dat geval wordt de thuishulp van Uw ZorgCompaan (gedeeltelijk) door de overheid bekostigd. Wij leggen u uit hoe dit werkt.

Het aanvragen van een Wlz-zorg


De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt - zoals de naam al doet vermoeden - langdurige zorg voor senioren. Deze wet zorgt ervoor dat senioren die langdurige zorg nodig hebben, deze zorg niet (geheel) zelf hoeven te betalen. Deze zorg kan de vorm aannemen van een verblijf in een verpleegtehuis of verzorgingstehuis, maar deze zorg kan bijvoorbeeld ook thuis plaatsvinden. Niet alle senioren hebben recht op zorg op basis van de Wlz. U komt hier enkel voor in aanmerking als u voortdurend (intensieve) zorg nodig heeft in uw nabije omgeving om ernstig nadeel aan uzelf te voorkomen. De vraag of u recht heeft op de Wlz-zorg en zo ja, op welk type zorg, wordt beoordeeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken naar uw persoonlijke situatie en beoordelen of u recht heeft op Wlz-zorg. Als u gebruik wil maken van de Wlz-zorg dient u dus een aanvraag in te dienen bij het CIZ. Dat kan via de website of per post.

Wat is een zorgprofiel?


Als het CIZ beslist dat u recht heeft op Wlz-zorg, zal het CIZ voor een zorgprofiel kiezen. Dit zorgprofiel geeft aan op wat voor type zorg u recht heeft en op hoeveel zorg u recht heeft. De een heeft immers andere zorg nodig dan de ander!

De verschillende zorgprofielen WLZ


De Wlz kent verschillende zorgsectoren. Zo is er onder andere de sector Verpleging en Verzorging (V&V), de sector Lichamelijk Gehandicapt (LG) en de sector Zintuigelijk gehandicapt (ZG). De zorg van Uw ZorgCompaan valt onder de sector Verpleging en Verzorging. Deze sector bestaat uit verschillende zorgprofielen.

  • 4 VV: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • 5 VV: beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • 6 VV: beschermd wonen intensieve verzorging en verpleging
  • 7 VV: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op begeleiding
  • 8 VV: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • 9b VV: herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorgingMeta title: Wat is een zorgprofiel en welke zorgprofielen zijn er?
Meta description:In de Wlz wordt gesproken over verschillende zorgprofielen, maar wat is een zorgprofiel eigenlijk? Wat voor zorgprofielen zijn er? Wij leggen het u uit.

Wat is zorg in natura en wanneer komt dit van pas?


Als u recht heeft op zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u - in overleg met uw zorgkantoor - zelf aangeven op welke manier u deze zorg het liefst wilt ontvangen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om in een zorginstelling te gaan wonen. Het is echter ook mogelijk om thuis zorg te ontvangen. Indien u het liefst thuis zorg ontvangt, kan dit worden geregeld via zorg in natura of via een persoonsgebonden budget.

Wat is zorg in natura?


Als u kiest voor zorg in natura, krijgt u de zorg, hulp of voorzieningen die u nodig heeft zonder dat u daar zelf iets voor hoeft te regelen. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zorgt ervoor dat u de zorg ontvangt. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar bepaalt van wie u de zorg krijgt, waar u de zorg ontvangt en wanneer u de zorg krijgt.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?


Het is ook mogelijk om voor een voor een persoonsgebonden budget (pgb) te kiezen. Dit is zowel mogelijk bij de Wmo als de Wlz. Als u voor een Wmo of Wlz pgb kiest, krijgt u een bepaald bedrag toegekend waarmee u zelf u zorg kunt inrichten. In dat geval bepaalt u zelf van welke instelling u zorg ontvangt en voor wat voor type zorg u kiest. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een aupair in te schakelen bij de particuliere thuiszorg van Uw ZorgCompaan. Met een pgb moet u zelf het regelwerk doen, maar houdt u wel de regie in handen.

Direct contact

Bel ons!