professionele-zorg-en-begeleiding-bij-de-4-fasen-van-dementie

Professionele zorg en begeleiding bij de 4 fasen van dementie

Zodra bij iemand de diagnose dementie is vastgesteld, krijgt hij of zij te maken met de vier fases van ik-beleving. Dementie is namelijk een progressieve ziekte, waarbij de effecten steeds verder in ernst toenemen. Ondanks dat de ziekte bij ieder persoon anders verloopt en ook de vier fases van ik-beleving niet scherp zijn afgebakend, komen de vier ontwikkelingsstadia in de leef- en gedachtewereld van de persoon met dementie veelvuldig voor. Uw ZorgCompaan biedt professionele particuliere thuiszorg zodat u of uw naaste in de eigen vertrouwde omgeving  zo lang mogelijk over de juiste zorg, aandacht en begeleiding beschikt. Vraag vrijblijvend een brochure aan of neem contact op via de website. 

De 4 fasen van dementie: fase 1 – de bedreigde fase 

Tijdens de eerste fase van dementie kan het zijn dat een persoon met dementie het gevoel heeft u zich bedreigd voelt. Mensen met dementie hebben moeite om zelf de regie op het leven te houden, reageren fel en gespannen en beschuldigen of wantrouwen anderen. Een vaste routine of zekere oriëntatiepunten als een stoel, kledingstuk of wandelstok geven een persoon met beginnende dementie rust.

Nieuwe situaties of activiteiten of veranderingen in de bezigheden en contacten worden het liefst vermeden. Een persoon met dementie praat daarnaast graag over het verleden, maar wil het niet hebben over recente activiteiten omdat deze situatie hen confronteert met de huidige tekortkomingen. Aanrakingen en intimiteit worden bovendien veelal niet als prettig ervaren. Belangrijk is dat mensen in de omgeving van de persoon met dementie in deze fase de ruimte geven om de cliënt de gevoelens te laten uiten. Ze kunnen de persoon wel behoeden voor vergissingen, maar doen dit het liefst met gevoel voor humor. Spanning en angst moet zoveel mogelijk worden vermeden; juist stimuleren wat de persoon met dementie nog wél zelf kan uitvoeren is belangrijk. Ook hebben mensen in deze fase behoefte aan bewegen, omdat dit het gevoel van onrust wegneemt. De zorg op maat voor ouderen van Uw ZorgCompaan bestaat in deze fase dan ook bijvoorbeeld uit het  ondersteunen bij beweegactiviteiten. Ook ontstaan in deze fase soms slaapproblemen, waarbij de 24 uur zorg van Uw ZorgCompaan uitkomst biedt. 

De 4 fasen van dementie: fase 2 - de verdwaalde fase 

Binnen de tweede fase van dementie neemt de desoriëntatie in persoon, tijd en plaats toe. Dagelijkse handelingen van tandenpoetsen tot met de auto reizen worden steeds lastiger. De mantelzorger wordt hierbij steeds meer belast, en veelal wordt in deze fase de diagnose dementie vastgesteld. Deze diagnose geeft rust bij zowel de zorgvrager als de directe omgeving, maar heeft ook een enorme impact. Wat komt er precies op de persoon met dementie af, en hoe kan de begeleiding zo optimaal mogelijk verlopen?

De zorgaupair van Uw ZorgCompaan zorgt voor een vaste routine en voert hierbij vertrouwde activiteiten uit. Als de persoon met dementie doelloos ronddwaalt, brengt de zorgverlener de communicatie op gang, maken ze oogcontact en praten ze op een langzame en duidelijke maar geruststellende toon. Het komt voor dat de persoon met dementie in het geheugen van het heden naar het verleden springt. Ook haalt hij of zij de gebeurtenissen en personen door elkaar. Met eenvoudige activiteiten en aanmoedigingen laat de zorgaupair de persoon met dementie zich prettig voelen. Het stimuleren van begeleid bewegen, door middel van een enthousiaste zorgmedewerker en familie op muziek helpt ook bij ontspanning en positieve gevoelens. 

De 4 fasen van dementie: fase 3 - de verborgen fase 

Binnen deze fase weet de persoon met dementie niet meer wie hij of zij is en maakt hij of zij vrij weinig contact meer met de omgeving. Besef van plaats, tijd en persoon is de persoon met dementie helaas kwijt geraakt. Ondanks dat iemand zijn of haar stem nog wel kan gebruiken wordt deze persoon steeds lastiger verstaanbaar. Veel mensen in deze fase van dementie verplaatsen zich in een rolstoel en geven met herhalende geluiden of bewegingen aan wat de behoefte is. Veelal hebben mensen behoefte aan als warmte, kou, aangename prikkels, rust, eten of pijnstilling. 

De 4 fasen van dementie: fase 4 - de verzonken fase 

Bij de laatste fase van dementie is het haast niet mogelijk om contact te krijgen. De ogen van iemand in deze fase zijn volledig ontspannen en tonen geen emoties meer. In deze fase is iemand volledig bezig met de primaire behoeften, en het eigen ´ik´ lijkt verdwenen te zijn. In deze fase is het belangrijk dat de begeleiding aangename emoties en gedachten stimuleren bijvoorbeeld met een lieve stem op de juiste toon, met fijne zintuiglijke prikkels als zoete geuren en warmte of door het draaien van prettige muziek. 

Uw ZorgCompaan voor zorg bij dementie

Bent u in een situatie terechtgekomen waarbij zelfstandig thuis wonen niet meer verantwoord is zonder zorg en ondersteuning van een andere persoon? Maar wilt u tegelijkertijd nog niet naar een verzorgings- of verpleeghuis? Uw ZorgCompaan biedt u de mogelijkheid van een inwonende zorgverlener, waardoor u de gewenste en noodzakelijke zorg, en persoonlijke aandacht in uw eigen vertrouwde omgeving ontvangt. Niet alleen verleent de zorgverlener persoonlijke verzorging en ondersteuning, ook ontzorgt de zorgaupair de naaste familie. 

Neem contact op voor meer informatie

Vraagt u zich af of de particuliere zorg van Uw ZorgCompaan voor u geschikt is? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze site.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om uw wensen, behoeften en zorgvraag te bespreken. Zo inventariseren wij welke dienstverlening bij u past, zodat u de juiste zorg ontvangt. De enige voorwaarden die Uw ZorgCompaan stelt hebben te maken met de privacy van de inwonende hulp, zoals een eigen kamer met bed. Bovendien vallen de kosten van de particuliere thuiszorg grotendeels of geheel onder het persoonsgebonden budget. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

Bel ons!