24 uurszorg bij een chronische ziekte

Voor mensen met een chronische ziekte, zoals MS, ALS, de ziekte van Duchenne, volwassenen en kinderen met een meervoudige handicap of mensen met een dwarslaesie, kan het dagelijks leven een uitdaging zijn. Deze ziektes en handicaps hebben vaak een progressief verloop en vereisen continu toezicht en zorg. In deze informatieve tekst zullen we de waarde van 24-uurszorg voor deze specifieke aandoeningen verkennen en toelichten hoe het mensen met een chronische ziekte ondersteunt. 

24 uurszorg voor mensen met MS

MS is een chronische aandoening van het zenuwstelsel die verschillende symptomen kan veroorzaken, zoals vermoeidheid, spierzwakte, evenwichtsproblemen en cognitieve stoornissen. Voor mensen met MS kan 24-uurszorg van onschatbare waarde zijn. Zorgverleners kunnen ondersteuning bieden bij dagelijkse zorg, medicatiebeheer en emotionele ondersteuning. Ze zorgen ervoor dat de persoon met MS veilig en comfortabel kan blijven functioneren in hun eigen huis. 

24 uurszorg voor mensen met ALS

ALS is een progressieve neurologische ziekte die de motorische zenuwcellen aantast, wat leidt tot spierzwakte en verlies van spiercontrole. Mensen met ALS hebben vaak behoefte aan intensieve zorg en ondersteuning. 24-uur zorg biedt continue monitoring van de ademhaling, hulp bij het eten en drinken, fysieke ondersteuning en emotionele begeleiding. Zorgverleners kunnen ook assisteren bij communicatiehulpmiddelen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met ALS. 

24 uurszorg voor mensen met de ziekte van Duchenne

De ziekte van Duchenne is een erfelijke spierziekte die vooral jonge jongens treft. Het leidt tot progressieve spierzwakte en verlies van spierfunctie. Voor mensen met de ziekte van Duchenne kan 24-uurszorg cruciaal zijn om dagelijkse activiteiten mogelijk te blijven maken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Zorgverleners bieden hulp bij persoonlijke zorg en verzorging, mobiliteitsondersteuning en emotionele ondersteuning. Ze kunnen ook adviseren over aanpassingen in de woonomgeving om de toegankelijkheid te verbeteren. 

24 uurszorg voor volwassenen en kinderen met een meervoudige handicap

Volwassenen en kinderen met een meervoudige handicap hebben te maken met verschillende fysieke en cognitieve beperkingen. Ze hebben vaak complexe zorgbehoeften die 24-uurszorg vereisen. Zorgverleners bieden persoonlijke zorg, medicatiebeheer, ondersteuning bij therapieën, communicatie-assistentie en stimulatie van de ontwikkeling. Daarnaast kunnen ze een veilige en gestructureerde omgeving creëren die is afgestemd op de individuele behoeften van de persoon met een meervoudige handicap. 

Verpleegkundige zorg aan huis

We vinden het belangrijk dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij bieden daarom verpleegkundige zorg in heel Nederland in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Onze zorgverleners kunnen fulltime voor een langere tijd voor cliënten zorgen. Onze verpleegkundigen kunnen een rol vervullen in een bestaand zorgteam, maar we kunnen ook een nieuw zorgteam voor een cliënt samenstellen. 

Meer informatie over 24 uurszorg bij een chronische ziekte

Wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor verpleegkundige zorg aan huis of heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!