WLZ indicatie

Een Wlz indicatie aanvragen, hoe moet dat?


Heeft u behoefte aan langdurige zorg, maar wilt u graag thuis blijven wonen? Uw ZorgCompaan helpt u graag. Wij bieden privé zorg aan huis. Zo kunt u lekker in uw eigen omgeving blijven! Als u al wat heeft rondgekeken op onze website of elders informatie heeft gelezen over thuiszorg particulier, dan bent u de begrippen 'Wet langdurige zorg', 'zorgindicatie' en 'persoonsgebonden budget' vast al een paar keer tegen gekomen. Op het eerste gezicht lijken deze onderwerpen best ingewikkeld. Om die reden hebben wij alle informatie voor u op een rijtje gezet. Op deze pagina leest u hoe de Wet langdurige zorg (Wlz) in elkaar zit, wat een zorgindicatie is en hoe u deze Wlz indicatie kunt aanvragen. Ook nemen we de huidige pgb tarieven met u door.

Wat is de Wlz?


De afkorting 'Wlz' staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is speciaal bedoeld voor personen die langdurige zorg nodig hebben. De Wlz zorgt ervoor dat deze personen hun zorg niet (geheel) zelf hoeven te betalen. Iedereen die in Nederland woont of werkt en verzekerd is voor zorg, betaalt een premie. Deze premie wordt gebruikt om de kosten voor de Wlz-zorg te dekken. In de meeste gevallen zult u echter ook nog een eigen bijdrage moeten betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Heeft u langdurige zorg nodig? In dat geval kunt u een Wlz indicatie aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u de zorg op verschillende manieren ontvangen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om in een zorginstelling te gaan wonen. Het is echter ook mogelijk de zorg thuis te ontvangen. In dat geval kunt u Uw ZorgCompaan inschakelen.

Wat is een Wlz indicatie?


Helaas heeft niet iedereen recht op Wlz-zorg: de Wlz is enkel bedoeld voor personen die 24 uur per dag zorg in hun nabije omgeving nodig hebben om ernstig nadeel aan henzelf te voorkomen. Er is onder andere sprake van 'ernstig nadeel' als de persoon in kwestie lichamelijk letsel oploopt of als zijn of haar veiligheid wordt bedreigd. Als u Wlz-zorg wilt ontvangen, zult u een Wlz indicatie moeten aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist dan of u onder de Wlz valt. U zult het indicatiebesluit in beginsel binnen zes weken na de aanvraag per brief ontvangen. Als het CIZ heeft besloten dat u toegang heeft tot de Wlz, wordt uw zorg vanaf dat moment geregeld door het zorgkantoor in uw regio.

Een Wlz indicatie aanvragen, hoe doe ik dat?


Zou u graag een privé verpleegkundige aan huis willen, en bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de Wlz-zorg? U kunt op twee manieren een Wlz-aanvraag indienen: via het internet of via een aanvraagformulier dat u per post of via de mail opstuurt. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet is en dat u al uw gegevens invult - zowel uw persoonsgegevens als uw medische gegevens. Bent u toch wat vergeten? Maak u geen zorgen. Als uw aanvraag niet volledig is, neemt het CIZ vanzelf contact met u op.

Wat is het Wlz pgb?


Is uw Wlz indicatie goedgekeurd? In dat geval gaat u met het zorgkantoor in uw regio om de tafel zitten om uw zorg te bespreken. Bij het zorgkantoor geeft u aan hoe u de Wlz-zorg het liefst wilt ontvangen. Sommigen vinden het prettig om in een zorginstelling te verblijven, maar we kunnen het ons ook goed voorstellen dat u het liefst zorg in uw eigen thuisomgeving ontvangt. Dat is zeker mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld worden geregeld door middel van het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb Wlz houdt in dat u een bepaald bedrag ontvangt dat u zelf aan zorg mag uitgeven. Zo kunt u uw zorg helemaal zelf inrichten en afstemmen op uw behoeften. U kunt uw budget natuurlijk besteden aan verpleging en verzorging, maar bijvoorbeeld ook aan vervoer en huishoudelijke hulp. Let wel: uw pgb wordt niet naar uw bankrekening overgemaakt, maar wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aanvragen van een pgb Wlz


Wilt u graag gebruikmaken van een pgb? In dat geval moet u hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt dan of u recht heeft op een pgb. In beginsel komt iedereen met een indicatie voor de Wlz in aanmerking voor een pgb. U moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een budgetplan worden opgesteld, en moet er iemand zijn die het pgb beheert. Het zorgkantoor kan u hier meer over vertellen.

De zorgprofielen


De Wlz kent verschillende zorgsectoren: Verpleging en Verzorging (V&V), Verstandelijk Gehandicapt (VG), Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG), Lichamelijk Gehandicapt (LG), Zintuiglijk Gehandicapt (ZG) en de sector GGZ B-groep (GGZ-B). Deze zorgsectoren vallen weer uiteen in zorgprofielen. Deze zorgprofielen geven aan welk type zorg u nodig heeft. Uw ZorgCompaan valt onder de sector Verpleging en Verzorging. Binnen deze sector zijn er verschillende zorgprofielen.

    • 4 VV: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
    • 5 VV: beschermd wonen met intensieve dementiezorg
    • 6 VV: beschermd wonen intensieve verzorging en verpleging
    • 7 VV: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op begeleiding
    • 8 VV: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op verzorging/verpleging

De tarieven pgb Wlz 2021 en 2022

Welk zorgprofiel op u van toepassing is, wordt bepaald door het CIZ. Uw zorgprofiel bepaalt hoe hoog uw pgb is. Hoe meer zorg u nodig heeft, hoe hoger uw pgb. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien hoe hoog het pgb voor elk zorgprofiel is. Op deze website kunt u de pgb Wlz tarieven 2022 vinden. De hoogte van het pgb wordt geïndexeerd. Dit betekent dat het budget wordt aangepast aan de hand van de inflatie: als de prijzen stijgen, stijgt het pgb ook. Hierdoor behoudt u uw koopkracht. Heeft u een vraag over de tarieventabel pgb Wlz 2021 of 2022? Neem dan gerust contact met ons op. We kijken graag met u mee!

De tarieven van Uw ZorgCompaan

Uw ZorgCompaan biedt zorg op maat. We passen onze zorg aan op uw specifieke behoeften en wensen. Om die reden is het niet mogelijk om een standaardtarief te communiceren: onze tarieven zijn afhankelijk van uw zorgvraag, de omstandigheden van het geval en de benodigde kwalificaties van de zorgaupair in kwestie. We kunnen ons echter voorstellen dat u het prettig vindt om vooraf te weten hoeveel onze diensten ongeveer zouden kosten. Om die reden kunt u altijd contact met ons opnemen. Samen kijken we wat er mogelijk is! We vinden het echter belangrijk dat onze zorg voor iedereen toegankelijk is. Om die reden doen we ons uiterste best om onze diensten zo betaalbaar mogelijk te houden.

Het team van Uw ZorgCompaan staat voor u klaar


Is de werking van de Wlz u nog niet helemaal duidelijk? Loopt u tegen problemen aan? Of heeft u een vraag over de diensten van Uw ZorgCompaan? U staat er niet alleen voor. Het team van Uw ZorgCompaan helpt u graag! Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via ons contactformulier of via info@uwzorgcompaan.eu. Spreekt u ons liever telefonisch? Ook dat is mogelijk. We zijn bereikbaar via +31(0)344 - 603 891. Ons team voorziet u graag van advies!

Direct contact

Bel ons!