Wat zijn de kosten van 24 uurszorg?

24-uurszorg is een intensieve vorm van zorgverlening die nodig kan zijn voor mensen met complexe medische behoeften, een chronische ziekte of een beperking. Bij het overwegen van 24-uurszorg is het belangrijk om de kosten of uw eigen bijdrage in kaart te brengen. Deze hangen af van het soort zorg dat u nodig heeft. 

Deze zorg kan vaak worden betaald uit een Persoonsgebonden Budget (pgb). De hoogte van uw budget worden bepaald door het CIZ en de uw CIZ indicatie, uw zorgprofiel. We leggen dit in dit artikel verder uit. 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. De professionals van dit onafhankelijke instituut stellen op basis van uw ziekte of uw beperkingen vast welke zorg u nodig hebt. In het indicatiebesluit dat u van het CIZ ontvangt wordt ook uw zorgprofiel aangegeven.

Zorgzwaarteprofiel of zorgprofiel

De zorgzwaarte verwijst naar de intensiteit en complexiteit van de zorg die een persoon nodig heeft. Het zorgprofiel bepaalt de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft en welke vormen van zorg daarbij passen. Aan de hand van de indicatie kan bepaald worden hoeveel zorg iemand nodig heeft en wat de kosten daarvan zijn. Uw indicatie is dus uw zorgprofiel.

Wat is de Wet langdurige zorg

Heeft u behoefte aan langdurige zorg en heeft u 24 uur per dag zorg in uw nabije omgeving nodig? Dan kunt u gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor personen die langdurige zorg nodig hebben. De Wlz zorgt ervoor dat deze personen deze zorg niet (geheel) zelf hoeven te betalen. Als u Wlz-zorg wilt ontvangen, dan moet u een Wlz indicatie aanvragen bij het CIZ.

Wilt u zorg vanuit Uw ZorgCompaan betalen vanuit de Wlz, dan valt uw zorgprofiel onder de sector ‘Verpleging en Verzorging (V&V)’. Er zijn 7 zorgprofielen binnen deze sector. Deze profielen hebben een cijfer van 4 tot en met 10 en beginnen met de letters VV. Meest toegepast zijn deze profielen: 

  • VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 

Voorbeeld indicatie VV5

Bij een indicatie VV5 (verpleging en verzorging) en hoger kan iemand niet meer zelfstandig thuis wonen en is beschermd wonen noodzakelijk. Vaak wordt bijvoorbeeld VV5 indicatie gegeven bij dementie, bijvoorbeeld vasculaire dementie of de ziekte van Alzheimer. Lees meer over bijvoorbeeld een CIZ-indicatie VV5 en CIZ indicatie VV6. 

Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Heeft u dit nodig? Dan kunt u deze zorg thuis krijgen. Of u kunt in een instelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis. Voor zorg vanuit de Wlz gelden een aantal voorwaarden. Met de Wlz-check ziet u of u hieraan voldoet. 

Persoonsgebonden budget

Met een Wlz-indicatie kunt u daarna een persoonsgebonden budget (pgb) bij een zorgkantoor in uw regio aanvragen. Het pgb Wlz houdt in dat u een bepaald budget toegewezen krijgt waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Zo kunt de zorg bij bijvoorbeeld een zorgorganisatie zoals Uw ZorgCompaan (grotendeels) betalen én in uw eigen huis blijven wonen. Meer hierover leest u in het artikel over Pgb en Wlz en aupairzorg 

De hoogte van uw pgb-Wlz budget

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan stuurt het zorgkantoor u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat dat u een pgb krijgt en hoe hoog uw budget is. Dit hangt af van uw zorgprofiel. Hier vind u de tarieventabel pgb-Wlz 2023. Ook op de website van Per Saldo vindt u meer informatie. 

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw persoonsgebonden budget voor de Wlz en betaalt in uw opdracht aan de zorgorganisatie uit. U krijgt het bedrag dus niet zelf op uw rekening gestort. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u ook een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage voor de Wlz is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Op de website van het CAK kunt u met een rekenhulp uw eigenbijdrage uitrekenen.   

Persoonlijke benadering en budgettering

Mocht u interesse hebben in 24 uurszorg van Uw ZorgCompaan door een zorgaupair of verpleegkundige dan komen we persoonlijk bij u langs om de zorgvraag in kaart te brengen. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt duidelijk welke zorg u nodig heeft en welk niveau en ervaring van onze zorgprofessionals het beste aansluit. Als dit duidelijk is bekijken we samen met u het tarief en de ruimte in uw pgb. Dit wordt altijd samen met u op maat bepaald. 

Financieringsmogelijkheden

Onze aupairzorg kan betaald worden vanuit uw Pgb. De verpleegkundige zorg kan betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg maar ook vanuit de Zorgverzekeringswet, het Persoonlijk assistentiebudget en Meerzorg. 

Wij werken samen met onafhankelijke cliëntenadviseurs die graag samen met u naar uw mogelijkheden kijken en u kunnen adviseren bij het doen van aanvragen van indicaties en het pgb. 

Meer informatie

Wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor 24 uurszorg of heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze website in.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!