Informatieve links

Informatieve links

Hier kunt u terecht voor meer informatie omtrent o.a. PGB en CIZ.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
www.ciz.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
www.wmo.nl

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
www.rijksoverheid.nl

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl

PerSaldo (PGB)
www.pgb.nl

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
www.hetcak.nl

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!