Thuiszorg

Wat is thuiszorg?

Als u ouder of ziek wordt, dan heeft u mogelijk verzorging nodig. Deze zorg kunt u krijgen via de thuiszorg, zodat u gewoon thuis kunt blijven wonen.

Al u extra zorg nodig hebt, kun u die op verschillende manieren krijgen. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een ziekhuis of in een van de particuliere zorginstellingen. Maar u kunt ook kiezen voor particuliere thuiszorg. Op die manier kunt u in uw eigen huis blijven wonen. Maar wat is thuiszorg eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden?

Wat is thuiszorg?

Het woord zegt het eigenlijk al, thuiszorg is zorg die u in uw eigen huis krijgt. Bij thuiszorg wordt vaak gedacht aan het verzorgen van ouderen, maar thuiszorg kan uit verschillende zaken bestaan. Zo kuntn u bijvoorbeeld hulp krijgen bij het huishouden. Dan komt iemand  uw huis schoonmaken,  linnengoed wassen of voor u koken . Maar u kunt thuis ook verzorging krijgen, zoals hulp bij  bij het opstaan uit bed of bij het douchen. Ook kunt u hulp krijgen bij het eten en drinken. Een particulier verpleegkundige kan verder wonden verzorgen of medicatie toedienen. Dat vindt allemaal plaats in de vertrouwde omgeving van uw eigen huis.

Moet ik thuiszorg zelf betalen?

Of u de kosten van particuliere thuiszorg zelf moet betalen ligt aan uw gezondheid en beperkingen. Via de huisarts of een andere arts kunt u een zogenaamde indicatie krijgen. De arts stelt dan vast dat u hulp nodig hebt om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Er wordt bepaald welke hulp u nodig hebt. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekering of de gemeente. Als u meer zorg wilt ontvangen dan moet u deze extra zorg zelf betalen. Als u 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebt en er altijd iemand bij u moet zijn, omdat dit anders tot problemen kan lijden, dan kunt u via de Wet langdurige zorg, deze zorg vergoed krijgen.

De bekostiging van  zorg kan via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) met een persoonsgebonden budget (PGB). Voordat u zorg kunt regelen vanuit de Wlz moet er eerst een indicatie aangevraagd worden door bijv. een arts. Dit kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).De tarieven van 24 uurs zorg worden dan via het PGB, het persoonsgebonden budget, deels of geheel vergoed.

Kan ik zelf kiezen welke thuiszorg ik wil?

U mag zelf kiezen van welke organisatie u thuiszorg wilt krijgen. In de wet is echter wel een maximale vergoeding vastgesteld. Als u gebruik wilt maken van zorg die duurder is, dan kan dat wel, maar dan moet het verschil door uzelf bijbetaald worden. Ook kunt u ervoor kiezen om meer zorg te gebruiken dan waarvoor u een vergoeding krijgt, maar ook dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Bij de gemeente of zorgverzekeraar kunt u navragen wat er in uw geval nodig is.

Wat is het voordeel van particuliere thuiszorg?

De meeste thuiszorg wordt verleend door grote thuiszorgorganisaties en wijkverpleegkundigen. Deze organisaties zorgen dat er elke dag of meerdere keren per dag iemand bij u langs komt om u de zorg te geven die u nodig heeft. Vaak krijgt u hierdoor steeds iemand anders aan de deur. Als u liever door dezelfde persoon wordt geholpen, kiest u voor particuliere thuiszorg. Dan krijgt u uw zorg van een vaste inwonende thuiszorg medewerker.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en particuliere thuiszorg? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vraag via de website onze brochure aan.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!