Kosten 24-uurs zorg

PGB versus kosten

In de meeste gevallen komt u in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u grotendeels en in sommige gevallen helemaal, de kosten van uw zorgvraag kunt betalen. Afhankelijk van het Zorgzwaartepakket (ZZP) kan dit veelal oplopen tot meer dan € 50.000,- per jaar. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierover adviseren en helpen bij het aanvragen van deze voorziening.

Uw PGB

U ontvangt alleen een Persoonsgebonden budget als u in aanmerking komt voor meer dan 10 uur begeleiding per week, of voor Persoonlijke verzorging of Verpleging. Maakt u gebruik van zorg in Natura, dan kan dit te allen tijden worden omgezet in een PGB en visa versa. Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Een persoonsgebonden budget wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierd. U kiest zelf uw zorgverleners, zo kunt u Uw ZorgCompaan inhuren om uw zorgvraag in te vullen. Er worden afspraken gemaakt over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop uw hulpverlener voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. U bepaalt wanneer wat gedaan moet worden en houdt hierbij de regie. Heeft u geen recht op een persoonsgebonden budget, dan bent u helaas genoodzaakt de zorg zelf te financieren.

Aanvraag PGB

U dient een AWBZ-indicatie (zorgaanvraag) in bij het onafhankelijke instituut Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw regio, waarbij u aan kunt geven zorg te willen ontvangen van Uw ZorgCompaan.
Het CIZ beoordeelt aan de hand van deze indicatie over hoe veel zorg en hoe lang u recht heeft op deze zorg en komt vervolgens met een indicatiebesluit. U krijgt op basis van dit besluit een persoonsgebonden budget toegewezen, waarmee u zelf zorg kunt inkopen bij Uw ZorgCompaan, mits uit de indicatie blijkt dat u recht heeft op ‘langdurig verblijf zorginstelling Desgewenst kunnen wij u helpen met uw zorgaanvraag. Voor meer informatie over het aanvragen van zorg kunt u direct contact met ons opnemen.

Budgetplan en langdurige indicatie

Vraagt u in 2013 voor het eerst een PGB aan? Dan moet u ook een budgetplan inleveren bij het zorgkantoor. Als u een aanvraag doet voor een Persoonsgebonden budget, krijgt u dit formulier automatisch toegestuurd. Daarnaast heeft u ook een indicatie nodig van het CIZ die langer geldig is dan 1 jaar. De procedure is zeker niet eenvoudig en is tijdrovend. Desgewenst kunnen wij u helpen met uw zorgaanvraag en u daarmee veel werk uit handen nemen.

Verantwoording PGB

Het kabinet wil dat PGB houders meer verantwoording afleggen over het toegewezen Persoonsgebonden budget. Zo komen er meer één-op-één gesprekken tussen het CIZ en zorgkantoren met de cliënten, komen er huisbezoeken bij PGB-houders en worden de budgetten niet meer door de cliënt zelf beheerd. Op die manier wordt misbruik van het budget tegengegaan. 

Tarieven PGB 2013

De tarieven voor het AWBZ-PGB zijn ten opzichte van 2012 onveranderd, ook niet met een correctie voor inflatie. De tarieven voor het PGB bij een indicatie voor het Zorgzwaartepakket (ZZP) wordt wel iets lager. Lees verder over alle gedetailleerde informatie over deze aanpassing in het tarief voor het PGB-ZZP.

Indicatie tarief

Het tarief wat Uw ZorgCompaan hanteert is afhankelijk van het type zorgvraag en de wijze van de invulling daarvan. Maatwerk is hierbij de uitdaging en tevredenheid het resultaat. Au-pair zorg van Uw ZorgCompaan is te realiseren vanaf € 1.095,- per week, zonder bijkomende kosten.

Voorbeeld

Uw vader of moeder is licht dementerend en het niet meer veilig en verantwoord om ze zonder zorg en toezicht alleen te laten. Om te voorkomen dat zij in een verpleeghuis opgenomen moeten worden wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor au-pair zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft op grond van uw aanvraag voor hulp bij verzorging en verpleging, ZZP 5 afgegeven. Op grond van deze waardering bedraagt uw PGB ongeveer € 50.000,-


Voor nadere uitleg kunt u tevens terecht op één van de volgende informatieve websites:
Centrum indicatiestelling zorg: Informatie over uw AWBZ-aanvraag en kantoren in uw regio (www.ciz.nl).
Persoonsgebonden budget: Informatie over het persoonsgebonden budget (www.pgb.nl).
Het CAK: Algemene informatie over zorgfinanciering (www.hetcak.nl).

Direct contact

Aanmeldennieuwsbrief