Kosten aupairzorg

Indicatiestelling zorg 

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u een Wlz-indicatie (wet langdurige zorg) aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg in een zorginstelling of thuis ontvangen. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is en als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling. Het CIZ beoordeelt de zorgvraag en komt vervolgens met een indicatiebesluit. 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als u een zorgindicatie heeft dan komt u in principe in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u grotendeels en in sommige gevallen helemaal, de kosten van de zorgverlening kunt betalen. De hoogte van het PGB is afhankelijk van uw zorgprofiel (vroegere zorgzwaartepakket). Met het PGB kunt u zelf uw zorg inkopen en uw zorgverleners kiezen.  Zo kunt u Uw ZorgCompaan inschakelen om uw zorgvraag in te vullen. Er worden afspraken gemaakt over de specifieke dienstverlening, de dagen en uren waarop uw zorgverlener voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor betaalt.

Aanvraag persoonsgebonden budget

Als u de bevestiging van de zorgindicatie van het CIZ hebt ontvangen, kunt u een PGB aanvragen bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier met een budgetplan op te sturen waarbij u tevens kunt aangeven de zorg van Uw ZorgCompaan te willen ontvangen. Aan de hand van een zorgbeschrijving geeft u in het budgetplan aan hoe u uw budget gaat besteden. Het zorgkantoor nodigt u vervolgens uit voor een zogenoemd ´bewustekeuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u samen of het PGB een passende oplossing voor u is.

Maakt u gebruik van Zorg In Natura (ZIN), dan kan dit te allen tijden worden omgezet in een PGB en visa versa. Voor meer informatie over het aanvragen van een zorgindicatie of PGB kunt u contact met ons opnemen.

Extra budget

Het kan gebeuren dat een verzekerde meer zorg nodig heeft dan op grond van zijn indicatie mogelijk is. Het zorgkantoor kan dan extra geld toekennen voor de zorg boven op het standaard pgb. Voor verpleegkundige zorg kan dit toegekend worden vanwege Meerzorg of een Persoonlijk Assistentie Budget. Meerzorg houdt in dat er minstens 25% meer zorg nodig is dan het zorgprofiel biedt. Meerzorg wordt vaak gebruikt om extra uren zorg of begeleiding te kunnen financieren. Het Persoonlijk Assistentie Budget is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een zeer zware lichamelijke beperking. Vanuit medisch oogpunt is diegene aangewezen op permanent toezicht of 24 uurszorg.

Wij kunnen u eventueel in contact brengen met een onafhankelijk advies- en administratiekantoor dat u bij de aanvraag kan begeleiden. 

Tarieven

De tarieven die Uw ZorgCompaan hanteert zijn afhankelijk van de specifieke zorgvraag, de omstandigheden en de gewenste kwalificaties van de zorgaupair of verpleegkundige in combinatie met de mate waarin de Nederlandse taal gewenst wordt. Wij leveren altijd maatwerk. 

Informatieve websites

Voor nadere uitleg over een zorgindicatie en het PGB kunt u terecht op één van de volgende informatieve websites:

Centrum Indicatiestelling Zorg: www.ciz.nl

Per Saldo: www.pgb.nl

Centraal administratiekantoor (CAK): www.hetcak.nl

Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op voor meer informatie. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer +31(0)344 - 603 891 of via ons contactformulier op de website.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!