Particuliere thuiszorg Heemstede

 

Bent u op zoek naar particuliere thuiszorg in Heemstede? U heeft een zekere zorgbehoefte, maar wilt niet verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis. Met de verpleegkundige thuiszorg van Uw ZorgCompaan ontvangt u 24 uurs zorg thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Uw huis is uiteraard bekend terrein, u voelt zich er aangenaam en veilig en u heeft hier een prachtig leven opgebouwd. Het liefst wilt u hier dan ook zo lang mogelijk blijven wonen. Aan de hand van uw zorgvraag stelt Uw ZorgCompaan zorg op maat voor ouderen en chronisch zieken vast, waardoor u toch de steun en zorg ontvangt die noodzakelijk is.

 

Wanneer particuliere thuiszorg in Heemstede inschakelen?

 

De particuliere thuiszorg in Heemstede die Uw ZorgCompaan aanbiedt, bestaat uit de verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en ondersteuning bij taken in het dagelijkse leven. Zo komt het voor dat bij een hulpbehoevende met de ziekte van Alzheimer ondersteuning wordt geboden, een mantelzorger wordt ondersteund door overname van taken, of geholpen wordt bij een ziekteproces als gedurende of na een chemotherapie. Zoveel mensen, zoveel verschillende zorgbehoeften. Wij spelen dan ook flexibel in op de zorgvraag die u heeft, zodat onze zorgprofessionals altijd een geschikte oplossing weten te vinden.

 

Mogelijkheden van particuliere thuiszorg in Heemstede

 

Het kan zijn dat u gedurende de dag ondersteuning nodig heeft, of juist op zoek bent naar nachtzorg.. U bent de baas, en bepaalt hoe de zorg eruit komt te zien. Wij respecteren uw wensen en zetten de zorg pas in op het tijdstip dat u het noodzakelijk acht.

 

Het verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg in Heemstede


Er is een verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg. Bij reguliere thuiszorg gaat het om zorg die onder andere vergoed wordt vanuit de basisverzekering via de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige stelt uw zorgbehoefte vast en geeft daarna aan op welke zorg u recht heeft. De zorg die u vervolgens ontvangt, noemen we zorg in natura. Heeft u langdurige zorg nodig vanwege een chronische ziekte of beperking?   Dan komt u wellicht in aanmerking voor een Wlz-indicatie. Dit kan worden aangevraagd     kunt  bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).Wordt een indicatie toegekend, dan wordt uw  zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)  vergoed. Met een zorgindicatie is het ook mogelijk  een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. U kunt dan zelf zorg inkopen.

 Particuliere thuiszorg in het Gooi kunt u volledig zelf inkopen zonder indicatie. De kosten van de zorg zijn dan voor eigen rekening. Met de particuliere zorg van Uw ZorgCompaan nemen we alle tijd voor het leveren van zorg op maat. Ook zijn de werkdagen en -tijden hierbij flexibel. We hebben nauw contact met u, maar ook met de mantelzorgers en naaste familie om de beste zorg te leveren die u nodig heeft.

 

Uw ZorgCompaan voor particuliere thuiszorg in Heemstede

 Heeft u vragen over de particuliere thuiszorg in Heemstede die Uw ZorgCompaan levert? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze site.

Direct contact

Bel ons!