alzheimer

Zorg bij de ziekte van Alzheimer

De weg van uw huis naar de supermarkt heeft u talrijke keren gereden. Met uw ogen dicht weet u iedere afslag, woning of water langs de weg te herkennen. Toch belandde u vandaag in de verkeerde wijk, en ziet u op de klok dat de winkel niet eens geopend is. Iemand die de diagnose ziekte van Alzheimer heeft gekregen, heeft steeds meer last van het geheugen. Naarmate de ziekte zich vordert, heeft u steeds meer moeite om de vaardigheden uit het dagelijkse leven uit te voeren. De 24 uur zorg aan huis van Uw ZorgCompaan biedt in dat geval uitkomst. Onze zorgaupair woont bij u in huis en biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging , waardoor u zo lang en aangenaam mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Vraag een brochure aan voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op via de website. 

Wat is de ziekte van Alzheimer?

Bij een op de vijf mensen komt dementie voor, en bij vrouwen zelfs een op de drie. Zo´n 70 procent lijdt daarbij aan de ziekte van Alzheimer. Soms denken mensen dat Alzheimer en dementie identiek zijn, maar er zit wel degelijk een verschil tussen Alzheimer en dementie. Dementie is als het ware de overkoepelende term van diverse soorten hersenaandoeningen, waarbij Alzheimer een veelvoorkomende soort is. Andere varianten van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie, semantische dementie en Lewy body dementie. De ziekte van Alzheimer begint veelal sluimerend met geheugenproblemen. Na verloop van tijd lukt het steeds minder om bepaalde vaardigheden uit te voeren, waardoor u uiteindelijk afhankelijk wordt van mensen in uw omgeving. De thuishulp van Uw ZorgCompaan kan u begeleiding bieden, zodat uw mantelzorgers niet te zwaar worden belast. 

Oorzaak van ziekte van Alzheimer

De cellen binnen onze hersenen beheersen uiteenlopende lichaamsgebieden. Ieder deel van de hersenen beheert zijn eigen functie. De ziekte van Alzheimer zorgt ervoor dat op meerdere plaatsen binnen de hersenen schade ontstaat. De naam van de ziekte is van de Duitse dr. Alzheimer. Hij bestudeerde voor een langere tijd de hersenen van patiënten die uiteenlopende hersenaandoeningen hadden. In 1906 ontdekte hij het samenklonteren van eiwitten en de  lange kluwen aan vezels. Door het onderzoek wat daar op volgde, is de naam voor de ziekte van Alzheimer ontstaan. 

Het samenklonteren van eiwitten

Ondanks dat de oorzaak van de ziekte van Alzheimer nog niet helder is, vermoeden wetenschappers dat er een fout wordt gemaakt bij het aanmaken van eiwitten in de hersencellen. Zo klontert het amyloïde-eiwit bijvoorbeeld samen buiten de cellen, waar het voor ophopingen zorgt. Deze opeenstapelingen leiden ertoe dat de zenuwcellen onvoldoende met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast kunnen de eiwitten de hersencellen niet meer voeden, waardoor ze afsterven. Verder creëert het tau-eiwit knopen in de hersenen, waardoor zenuwcellen afsterven. Dit zorgt ervoor dat de hersencellen kapotgaan, waardoor het aantal werkzame zenuwcellen met de tijd aanzienlijk afneemt. 

Niet functioneren van cellen 

Andere cellen zorgen voor een natuurlijk filter tussen de hersenen en het bloed. Deze cellen vormen een schild waardoor schadelijke stoffen niet direct door middel van het bloed bij de hersenen terechtkunnen komen. Verder begeleiden ze eiwitten om vanuit de hersenen in het bloed terecht te komen. Bij de ziekte van Alzheimer functioneren deze cellen niet optimaal, waardoor er teveel schadelijke stoffen en eiwitten achterblijven in de hersenen. 

Te snel werkende cellen 

De hersenen bestaan uit diverse soorten cellen. De schoonmakers binnen deze cellen zijn de microgliacellen. Deze ruimen verschillende afvalstoffen op en helpen bij het sterk houden van de hersenen. Bij personen met de ziekte van Alzheimer werken deze cellen soms te hard en te snel, waardoor het ziekteproces snel verergert. 

De leeftijd 

Hoe hoger uw leeftijd is, des te meer kans u heeft op foutjes binnen het proces van de hersenen. Het risico dat u de ziekte van Alzheimer ontwikkelt op latere leeftijd, is dan ook groter. Leeftijd op zichzelf is echter geen directe oorzaak van de ziekte van Alzheimer. 

Hoe herkent u de ziekte van Alzheimer? 

Op het moment dat u steeds meer zaken vergeet, kan het zijn dat dit het begin van de ziekte van Alzheimer is. Bovendien krijgt u naast vergeetachtigheid last van andere klachten. Op latere leeftijd herkent u veelal geheugenproblemen, maar de ziekte van Alzheimer komt ook voor op jongere leeftijd. in dat geval heeft u moeite om overzicht te houden, vindt u het lastig om activiteiten uit te voeren of heeft u moeite met de taal. Veelvoorkomende symptomen zijn: 

Geheugenstoornissen 

Bij de ziekte van Alzheimer zijn geheugenstoornissen veelvoorkomend. Dit merkt u veelal voor het eerst bij het opslaan van nieuwe informatie. Zo vraagt u aan uw partner wat u van plan bent om die dag te gaan doen, terwijl u daar net over gesproken heeft. 

Moeite met plaats- en tijdsbesef 

De ziekte van Alzheimer kan ervoor zorgen dat u soms even de weg kwijt bent. U wandelt bijvoorbeeld door een wijk waar u al uw hele leven woont, maar bent vergeten hoe u moet naar huis moet lopen. Ook kan het voorkomen dat u niet precies weet welke dag of maand het is. Ook is het lastig voor u om in te schatten hoe lang een bepaalde activiteit duurt, waardoor u soms urenlang ronddwaalt, terwijl u enkel van plan was om een klein blokje om te gaan wandelen. 

Lastig communiceren 

Communicatieproblemen komen veel voor bij de ziekte van Alzheimer. U raakt de betekenis van woorden kwijt, of vindt het lastig om uit te drukken wat u wilt zeggen. U stopt uw verhaal midden in een zin of lukt het niet om op de juiste woorden te komen. Ook heeft u moeite om te begrijpen wat anderen precies zeggen, kunt u in sommige gevallen volledig niet meer communiceren en praat u anderen alleen maar na. 

Problemen met het uitvoeren van taken 

Uw beste vriendin opbellen met de telefoon of even een gebeurtenis opzoeken op het internet. Met deze taken had u normaal gesproken geen moeite, maar door de ziekte van Alzheimer lukt het steeds minder gemakkelijk om deze taken uit te voeren. Het gaat hierbij met name om taken waarbij u uw concentratie moet gebruiken. 

Ander gedrag en gevoelens 

Door de ziekte van Alzheimer kan het zijn dat uw gedrag en uw gevoelens veranderen. Activiteiten die u vroeger leuk vond, heeft u nu geen zin meer in. Ook bent u vaker in een somberdere stemming of bent u eerder geïrriteerd. In veel situaties heeft u dit zelf niet direct door, maar een naaste die u goed kent wel. 

Behandeling bij ziekte van Alzheimer 

Van de ziekte van Alzheimer kunt u niet genezen. Uiteraard kunnen bepaalde behandelingen wel helpen om de klachten te verminderen. Welke behandeling het meest geschikt voor u is, hangt af van uw situatie. Samen met een arts wordt een zorg op maat voor de ouderen geregeld. Voorbeelden van behandelingen zijn: 

Medicatie 

Medicatie draagt eraan bij om de klachten rondom de ziekte van Alzheimer te verminderen. Gedurende het begin van de ziekte helpen sommige medicijnen bijvoorbeeld om beter te kunnen opletten en onthouden, de zogenaamde cholinesteraseremmers. Deze medicatie met namen als donezepil, rivastigmine en galantamine helpen te voorkomen dat de ziekte minder snel verergert. 

Logopedie 

Moeite met taal is een van de veelvoorkomende symptomen van de ziekte van Alzheimer. U heeft niet alleen moeite om andere mensen in een gesprek te begrijpen, maar heeft ook moeite om uzelf uit te drukken. Met een logopedist leert u hoe u op een andere wijze kunt communiceren, zoals met een agenda, lijstje of afbeeldingen. 

Ergotherapie 

Het uitoefenen van eenvoudige taken in het dagelijkse leven kan veel inspanning opleveren. Een douche nemen  of een kopje koffie zetten  vormt voor u een flinke uitdaging. Met een ergotherapeut leert u hoe u bepaalde taken op een andere wijze gemakkelijker kunt uitvoeren. Ook kunnen hulpmiddelen ertoe bijdragen dat u zelfstandiger in huis bent. 

Activiteiten ondernemen 

Essentieel bij de ziekte van Alzheimer is dat u bezig moet blijven. Zo is in beweging blijven een must, bijvoorbeeld vijfmaal per week een half uur intensief wandelen. U voelt uw hartslag wel versnellen, zonder hierbij buiten adem te raken. Ook is mentaal bezig blijven noodzakelijk. Houd contact met andere mensen, haal samen herinneringen op of besteed tijd aan puzzelen om de hersenen aan het werk te houden. 

De zorgaupair of aupairzorg bij de ziekte van Alzheimer 

Heeft u de ziekte van Alzheimer, maar wilt u zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? Met de professionele zorgaupair van Uw ZorgCompaan ontvangt u 24 uur per dag de noodzakelijke zorg en persoonlijke aandacht binnen uw vertrouwde woning. De inwonende hulp, zorgaupair, levert ouderenzorg thuis: van de persoonlijke verzorging en de boodschappen tot het uitvoeren van lichte huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast begeleidt de zorgaupair u bij activiteiten als familiebezoek of wandelen . De enige vereisten die worden gesteld zijn een eigen kamer, bed, tafel, stoel, kast, televisie en wifi-verbinding voor de zorgaupair. Zo kan de zorgaupair tijdens de weken dat zij u verzorging bieden, verbinding houden met hun thuisomgeving. Dankzij het persoonsgebonden budget wordt de zorgverlening van Uw ZorgCompaan grotendeels vergoed. Meer weten over onze particuliere thuiszorg? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan via onze website.

 

Direct contact

Bel ons!