Zorgzwaartepakket

Alles over het zorgzwaartepakket (ZZP) en het zorgprofiel


Heeft u langdurige, intensieve zorg nodig, maar wilt u het liefst thuis blijven wonen? Uw ZorgCompaan biedt particuliere thuishulp op maat zodat u lekker in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven en de regie in eigen hand kunt houden. Onze zorgaupairs verzorgen u, verplegen u, houden toezicht en houden u gezelschap - 24 uur per dag en 7 dagen per week! Heeft u interesse in de particulier zorg van Uw ZorgCompaan? Het inschakelen van een privé verpleegkundige is natuurlijk een grote stap. Het kostenplaatje is een belangrijke factor bij het maken van deze beslissing. Hoeveel gaat de zorg kosten? En moet u dat allemaal zelf betalen? Op deze pagina zetten we alle informatie over de bekostiging van de diensten van Uw ZorgCompaan voor u op een rijtje. Zo leggen we u onder andere uit hoe de Wet langdurige zorg in elkaar zit, en wat het verschil is tussen het zorgzwaartepakket en het zorgprofiel. Komt u er toch niet helemaal uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag!

De bekostiging van de aupairzorg van Uw ZorgCompaan


De tarieven van Uw ZorgCompaan zijn afhankelijk van het type zorg die u nodig heeft en de hoeveelheid zorg die u nodig heeft. Om die reden is het helaas niet mogelijk om een standaardtarief voor onze 12 uurs zorg en 24 uurs zorg te communiceren. We kunnen het ons echter goed voorstellen dat u het prettig vindt om een idee te hebben van de kosten. Om die reden kunt u altijd contact met ons opnemen voor een prijsindicatie. Als u onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, hoeft u deze kosten echter niet (geheel) zelf te betalen. In dat geval wordt (een deel van) het bedrag door de overheid bekostigd. Het is echter wel mogelijk dat u een eigen bedrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bedrage is afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bedragen. Aangezien de wetgeving rondom langdurige zorg de laatste jaren flink is veranderd, kunnen deze regels op het eerste oog wellicht verwarrend overkomen. Om die reden hebben we alle belangrijke informatie voor u op een rijtje gezet.

Het zorgzwaartepakket


Als u al wat langer zorg nodig heeft, bent u misschien wel bekend met de term 'zorgzwaartepakket'. Het begrip 'zorgzwaartepakket' werd tot en met 2014 gebruikt en kwam uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het zorgzwaartepakket werd ook wel aangeduid met de afkorting ZZP. Het zorgzwaartepakket gaf aan op welk type zorg een zorgbehoevende recht had, en op hoeveel zorg hij of zij recht had. Hiervoor werd gekeken naar de persoonlijke situatie van de zorgbehoevende. In de AWBZ werden verschillende zorgzwaartepakketten gedefinieerd. Deze zorgzwaartepakketten vindt u hieronder.

De verschillende zorgzwaartepakketten


De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kende zes verschillende zorgzwaartepakketten. Wij hebben voor u een overzichtje gemaakt.

  • Zorgzwaartepakket 4 (ook wel ZZP 4 genoemd): de personen die onder dit zorgzwaartepakket vielen, hadden recht op beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
  • Zorgzwaartepakket 5 (of ZZP 5): de personen die onder dit zorgzwaartepakket vielen, hadden recht op beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
  • Zorgzwaartepakket 6 (of ZZP 6): de personen die onder dit zorgzwaartepakket vielen, hadden recht op beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • Zorgzwaartepakket 7 (of ZZP 7): de personen die onder dit zorgzwaartepakket vielen, hadden recht op beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op begeleiding.
  • Zorgzwaartepakket 8 (of ZZP 8): de personen die onder dit zorgzwaartepakket vielen, hadden recht op beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met de nadruk op verzorging en verpleging.
  • Zorgzwaartepakket 10 (of ZZP 10): de personen die onder dit zorgzwaartepakket vielen, hadden recht op een beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg.

Van het zorgzwaartepakket naar het zorgprofiel


Vandaag de dag geldt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten niet meer. Deze wet is vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Maak u echter geen zorgen: deze wet werkt op dezelfde wijze als de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De Wet langdurige zorg (Wlz)


De Wet langdurige zorg (Wlz) is - zoals de naam al zegt - bedoeld voor personen die langdurige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Deze personen hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. De Wlz zorgt ervoor dat zij deze zorg niet (geheel) zelf hoeven te betalen. Als u onder de Wlz valt, wordt de zorg die voor u noodzakelijk is (gedeeltelijk) voor u bekostigd. Het kan hierbij gaan om zorg in een zorginstelling, zoals een verpleegtehuis, maar bijvoorbeeld ook om thuiszorg. In sommige gevallen zult u echter wel nog een eigen bijdrage moeten betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Het aanvragen van een zorgindicatie


Heeft u langdurige zorg nodig en overweegt u de particuliere thuishulp van Uw ZorgCompaan in te schakelen? Ga dan eerst na of u onder de Wlz valt. In dat geval wordt de zorg immers (gedeeltelijk) voor u bekostigd. Om erachter te komen of u recht hebt op Wlz-zorg, dient u een zorgindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beslist dan of u onder de Wlz valt. U komt in aanmerking voor Wlz zorg indien u 24 uur per dag zorg in hun nabije omgeving nodig heeft om ernstig nadeel aan uzelf te voorkomen. Er is onder andere sprake van 'ernstig nadeel' als de u zonder zorg lichamelijk letsel zou oplopen (of als er een grote kans is dat dit zou gebeuren) of als uw veiligheid zonder zorg zou worden bedreigd (of als er een grote kans is dat dit zou gebeuren). U kunt de Wlz indicatie op twee manieren aanvragen: online of per post. U ontvangt het besluit in principe binnen zes weken na uw aanvraag. U ontvangt dit besluit per brief. Houd uw brievenbus dus in de gaten!

De verschillende zorgprofielen


Ook binnen de Wlz is er sprake van verschillende zorgzwaartepakketten. De Wlz gebruikt echter niet de term 'zorgzwaartepakket' maar het begrip 'zorgprofiel' (ook wel 'zorgindicatie' genoemd). Het zorgprofiel werkt echter op dezelfde manier als het zorgzwaartepakket: het zorgprofiel geeft aan op welk type zorg de zorgbehoevende recht heeft. De nummering van de zorgprofielen komt overeen met die van de zorgzwaartepakketten. Als u onder het oude stelsel dus recht had op zorgzwaartepakket 4, heeft u onder het nieuwe stelsel dus ook recht op zorgindicatie 4. Als u onder de AWBZ recht had op zorgzwaartepakket 5, heeft u nu ook recht op zorgindicatie 5, enzovoorts. De inhoud van de zorgprofielen is hetzelfde als de inhoud van de zorgzwaartepakketten. Het zorgzwaartepakket 7 heeft dus dezelfde inhoud als zorgindicatie 7.

Het persoonsgebonden budget


Als het CIZ beslist dat u recht heeft op Wlz-zorg, gaat u in gesprek met een zorgkantoor bij u in de buurt. Samen bekijken jullie op welke manier u de zorg wilt ontvangen. U kunt er namelijk voor kiezen om in een zorginstelling te gaan wonen, maar het is ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het persoonsgebonden budget. Dit houdt in dat u een bedrag toegekend krijgt waarmee u zelf uw zorg kunt inrichten. Met dit budget kunt u bijvoorbeeld Uw ZorgCompaan inschakelen. Heeft u een vraag over de Wlz, over het zorgzwaartepakket of over de diensten van Uw ZorgCompaan? Ons team kijkt graag met u mee. Neem dus gerust contact met ons op!

Direct contact

Bel ons!