Symptomen van dementie

Wat zijn de symptomen van dementie?


Dementie is een verzamelnaam voor een groep van meer dan vijftig ziekten waarbij de zenuwcellen in de hersenen (of de verbindingen daartussen) worden aangetast. Dit kan nare symptomen veroorzaken, zoals geheugenproblemen en gedragsveranderingen. Het is helaas nog niet mogelijk om dementie te genezen, maar door middel van medicatie kan het verloop van dementie wel worden vertraagd. Ook kunnen de klachten hierdoor worden verzacht. Hoe eerder met medicatie wordt begonnen, hoe groter het effect. Het is dus belangrijk om dementie zo snel mogelijk te herkennen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de symptomen van vier van de meest voorkomende vormen van dementie. Dit kan u helpen om beginnende dementie te herkennen.

De symptomen van dementie bij de ziekte van Alzheimer


De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie: ongeveer 70% van de mensen met dementie heeft deze ziekte. Deze ziekte kenmerkt zich voornamelijk door geheugenproblemen. Iemand met Alzheimer kan niet meer goed nieuwe informatie verwerken en onthouden. Ook informatie die al langere tijd in het geheugen zat, zoals jeugdherinneringen, kan vervagen. Het herkennen van deze dementie vorm is soms best lastig: vergeetachtigheid duidt immers niet altijd op dementie. Bij sommige mensen met Alzheimer doen zich tevens gedragsveranderingen voor: iemand met Alzheimer kan zich plots onrustig, agressief, achterdochtig of juist lusteloos gaan gedragen.

De symptomen van dementie bij vasculaire dementie


De symptomen van vasculaire dementie hangen af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Hierdoor kunnen de symptomen per persoon erg verschillen. Dit maakt het lastig om deze vorm van dementie te herkennen. Er zijn echter wel een aantal symptomen die bij een groot deel van de mensen met vasculaire dementie voorkomen. Zo gaan veel mensen langzamer denken, handelen en praten. Ook krijgen veel mensen concentratieproblemen.

De symptomen van dementie bij lewy body dementie


In tegenstelling tot veel andere dementie soorten, heeft iemand met lewy body dementie in de beginfase geen geheugenproblemen. Ook het uitvoeren van handelingen levert doorgaans geen problemen op. Hierdoor is het moeilijk om deze vorm van dementie te herkennen. Iemand met lewy body dementie heeft in het beginstadium vaak last van visuele hallucinaties: hij of zij ziet dingen die er niet zijn. Ook kan iemand met deze dementie soort aandachtsstoornissen krijgen.

De symptomen van dementie bij frontotemporale dementie


Er zijn drie verschillende soorten frontotemporale dementie (FTD). Allereerst is er er een gedragsvariant. Mensen met de gedragsvariant van FTD gaan zich vaak impulsief, dwangmatig en ongevoelig gedragen. Ook hebben zij vaak moeite met het maken van plannen. Er is daarnaast ook een taalvariant. Mensen met deze vorm van FTD krijgen moeite met grammatica en met spreken. Ook wordt hun woordenschat kleiner. Ten slotte is er ook nog een motoriekvariant. De personen met deze variant krijgen vaak last van trillingen en zwakke spieren. Hierdoor wordt het steeds lastiger om te bewegen.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!