Wanneer 24 uurszorg aanvragen?

Het aanvragen van 24-uurszorg is voor veel mensen een grote stap. Deze beslissing wordt vaak genomen als minder intensieve zorg niet meer toereikend is en het belangrijk is dat er dag en nacht iemand in de nabijheid is om de zorg te kunnen geven. 24-uurszorg is niet alleen in mogelijk in een verpleeg-of verzorgingshuis, maar ook in de thuissituatie. In deze tekst leest u meer over situaties  waarin het essentieel kan zijn om 24-uurszorg aan te vragen. 

Veranderingen in de gezondheidstoestand

Het kan nodig zijn om 24-uurszorg aan te vragen wanneer er sprake is van significante veranderingen in de gezondheidstoestand van een persoon. Bijvoorbeeld, als de persoon met dementie, een chronische ziekte, ALS of de ziekte van Parkinson, een verslechtering vertoont in motorische vaardigheden, cognitieve functies of zelfredzaamheid. In dergelijke gevallen kan continue zorg en toezicht essentieel zijn om de veiligheid, het welzijn en de kwaliteit van leven te waarborgen. 

Complexe medische zorgbehoeften

Wanneer iemand te maken heeft met complexe medische zorgbehoeften die gespecialiseerde kennis en vaardigheden vereisen, kan het aanvragen van 24-uurszorg noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld, bij personen met ernstige lichamelijke beperkingen, ademhalingsproblemen, complexe wondverzorging of intraveneuze medicatie. Het hebben van deskundige zorgverleners aanwezig rondom de klok kan helpen bij het beheer van deze medische behoeften en het voorkomen van complicaties. 

Veiligheidsrisico's en valgevaar

Als een persoon een verhoogd risico heeft op vallen, verwondingen of andere veiligheidsproblemen, kan 24-uurszorg noodzakelijk zijn. Dit geldt vooral voor ouderen en mensen met mobiliteitsproblemen. Zorgverleners kunnen helpen bij het verminderen van risicofactoren, het bieden van ondersteuning bij het verplaatsen en het waarborgen van een veilige omgeving. 

Ernstige functionele beperkingen

Wanneer iemand ernstige functionele beperkingen ervaart en niet in staat is om zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren, kan 24-uurszorg noodzakelijk zijn. Dit kan zich uiten in moeite met persoonlijke verzorging, mobiliteit, eten en drinken, medicatiebeheer en andere essentiële taken. 24-uurszorg biedt ondersteuning die nodig is om de persoon te helpen bij deze activiteiten en een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. 

Mantelzorgbelasting en overbelasting

Het aanvragen van 24-uurszorg kan ook nodig zijn wanneer mantelzorgers overbelast dreigen te raken. Als de zorgbehoeften van een naaste te groot wordt en te veel vraagt van een mantelzorger kan professionele zorg verlichting bieden. Het geeft mantelzorgers de broodnodige rust en ondersteuning, terwijl een naaste  met zorgbehoeften de zorg en aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. 

Particuliere zorg

Bij Uw ZorgCompaan heeft al meer dan 10 jaar ervaring met 24-uurszorg. Met onze 24-uurs zorg kunt u langer in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Als u gebruik maakt van onze 24-uurs zorg behoudt u de regie over uw eigen leven, in uw eigen huis met uw dierbaren in de buurt. Onze 24-uurs zorg biedt verschillende mogelijkheden variërend van aupairzorg of verpleegkundige zorg.

Wij bieden particuliere thuiszorg op maat. Het voordeel is dat wij snel kunnen starten. In de meeste gevallen komt u in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u de kosten van uw zorgvraag, grotendeels en in sommige gevallen geheel kunt betalen. Maar u bent niet verplicht om indicatie te hebben. U kunt er ook voor kiezen om de zorg zelf te betalen. 

Meer informatie over 24-uurs zorg

Wilt u meer informatie over onze 24 uurszorg, neem dan contact met ons op. We beantwoorden graag uw vragen en gaan in gesprek over de zorgvraag. Samen vinden we de juiste oplossing en passende zorg. Bel ons via +31(0)344 - 603 891, of vul het contactformulier in.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!