Privacybeleid

Persoonsgegevens
Als u of uw naaste * van de diensten van Uw ZorgCompaan gebruik maakt, leggen onze medewerkers een aantal persoonsgegevens van u vast. Deze gegevens hebben wij nodig om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en verzorgen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Gevoelige gegevens als iemands gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd.
Uw ZorgCompaan beschouwt uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en gaat hier zorgvuldig mee om. Hieronder wordt onze werkwijze uitgelegd.

Welke persoonsgegevens
Onze medewerkers noteren persoonsgegevens die nodig zijn om u te kunnen ondersteunen en verzorgen. Hierbij kunt u denken aan uw ziektegeschiedenis of uw wensen ten aanzien van een dagindeling. Uw persoonsgegevens noteren wij in een elektronisch cliëntdossier. Dit cliëntdossier is beveiligd volgens de wettelijke eisen.

Toestemming
Onze medewerkers bespreken met u welke persoonsgegevens genoteerd worden en waarom dit nodig is. Zij vragen uw toestemming voor het vastleggen van uw persoonsgegevens in het cliëntdossier.
U kunt uw cliëntdossier altijd inzien. Als er persoonsgegevens niet kloppen of u wilt ze laten verwijderen, dan passen wij uw persoonsgegevens aan of verwijderen we deze.

Geheimhouding
Alle vertrouwelijke informatie die onze medewerkers van u horen en lezen, blijft geheim en wordt niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.
Onze medewerkers kunnen alleen die persoonsgegevens van u inzien die voor de uitoefening van hun werk noodzakelijk is.

Persoonsgegevens met derden delen
Soms is het nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen omdat dit beter is voor uw gezondheid of welzijn. Denkt u bijvoorbeeld aan het informeren van uw huisarts over verergering van uw lichamelijke klachten. In dat geval zal onze medewerker eerst toestemming aan u vragen voor het delen van uw persoonsgegevens met een derde.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wanneer onze dienstverlening eindigt, bewaren wij uw persoonsgegevens in ons beveiligde elektronische archief. Daarbij houden we de wettelijk verplichte termijn aan. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

*Voor de leesbaarheid gebruiken wij in het vervolg van de informatie de term ‘u’. Waar ‘u’ staat kunt u dus ook ‘uw naaste’ lezen.

Uw ZorgCompaan heeft een privacyreglement opgesteld. Voor het privacyreglement klikt u hier.

Direct contact