Mantelzorg, Respijtzorg en Aupairzorg

Wat is mantelzorg?

Veel mensen krijgen op een moment in hun leven te maken met mantelzorg. Mantelzorg is hulp aan een hulpbehoevende. Deze hulpbehoevende kan familie zijn, maar het kan ook hulp zijn aan een bekende, vriend of buurvrouw.

Mantelzorg kun je ook niet zomaar stoppen. Het is dus iets anders dan een vriendendienst en vrijwillige zorg. Mantelzorger worden, is vaak niet iets wat je kiest. Het komt op je pad, omdat je een band met iemand hebt. In Nederland zorgen zo’n 4 miljoen mensen voor een naaste die extra zorg nodig heeft. Sommige mantelzorgers zorgen 24uur per dag voor iemand, nemen ouders in huis of verrichten verpleegkundige handelingen. 

Aupairzorg kan uitkomst bieden voor mantelzorgers en familie. Uw ZorgCompaan werkt met zorgaupairs die inwonen en de zorg van de naaste op zich nemen. Zo kunnen mensen die veel zorg nodig hebben langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Hulp voor mantelzorgers

Er zijn verschillende organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld een mantelzorgmakelaar, organisaties die tijdelijke mantelzorg bieden, zoals Mantelaar, onafhankelijke clientondersteuners, de huisarts of praktijkondersteuners. Voor mantelzorgers zijn er ook verschillende financiële regelingen voor bijvoorbeeld parkeerkosten en gemaakte zorgkosten. MantelzorgNL heeft een handige wegwijzer gemaakt met tips over mantelzorg vergoeding.

Mantelzorg, overbelasting en respijtzorg

Het is belangrijk om naar je eigen belastbaarheid te blijven kijken. Soms wordt de zorg voor mantelzorgers te veel en raken mantelzorgers overbelast. Dan is goed om een adempauze in te lassen. Dit kan met respijtzorg. Bij respijtzorg wordt tijdelijk de zorg overgenomen, zodat de mantelzorger kan ‘bijkomen’ Respijtzorg wordt ook wel vervangende mantelzorg genoemd. Mantelaar is bijvoorbeeld een organisatie die respijtzorg biedt.

Respijtzorg kan op verschillende manieren worden betaald.
• Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan als degene die de zorg nodig heeft zelf ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt.
• Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor moet in dit geval voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
• Door de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende zorgverzekeraars die een vergoeding voor mantelzorg bieden vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

Dag van de mantelzorger

Al ruim twintig jaar is het 10 november de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag laten we zien dat wij met z’n allen mantelzorgers waarderen. Het is een dag waarop we mensen verrassen die zorgen voor een ander. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd. Op de website van Dag van de Mantelzorger zijn alle activiteiten te vinden.

Aupairzorg

Als de zorgvraag toeneemt en een naaste veel zorg nodig heeft, kunt u ook kiezen voor aupairzorg van Uw ZorgCompaan. Een inwonende zorgaupair neemt met deze vorm van zorg het grootste gedeelte van de mantelzorg uit handen en hiermee is er altijd iemand in de buurt. Komt u in aanmerking voor een PGB Wlz, dan kunt u aupairzorg van Uw ZorgCompaan hiermee, grotendeels en in sommige gevallen helemaal, betalen.

Meer weten over aupairzorg? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!