Samenwerking met Mantelaar

Mantelzorgvervanging

Uw ZorgCompaan levert al meer dan 8 jaar 24 uurs zorg aan huis door middel van aupairzorg. Bent u in de situatie gekomen waarbij u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen omdat u veel zorg en ondersteuning nodig heeft? Juist dan kan aupairzorg uitkomst bieden. De inwonende zorgaupair verzorgt u en ontzorgt uw familie.

De inwonende zorgaupair van Uw ZorgCompaan is min of meer permanent aanwezig. Een zorgaupair werkt gemiddeld 40 uur per week. Vanzelfsprekend heeft de zorgaupair ook vrije tijd om weer op te laden. De vrije tijd van een zorgaupair wordt samen met u ingevuld en bestaat uit minimaal 16 uur per week. In veel gevallen kan er dan een beroep worden gedaan op mantelzorgers van de cliënt. 

Is er permanent toezicht nodig, en is het belangrijk dat er iemand in huis is? Dan heeft u twee mogelijkheden:
• U regelt zelf iemand in de vrije uren van de zorgaupair (mantelzorg)
• U kunt een mantelzorger (tijdelijk) inhuren via Mantelaar

Uw ZorgCompaan werkt al vele jaren prettig samen met Mantelaar voor mantelzorg en tijdelijke vervanging van de zorgaupair. 

Mantelaar

Mantelaar is bijna 7 jaar geleden opgericht. Het bedrijf werkt met zo’n 500 zorgstudenten die ook ongeveer 500 cliënten bezoeken. De zorgstudenten bieden uitkomst voor iedere mantelzorger die kort of langdurig de mantelzorg niet kan uitvoeren.

Zorgstudenten

De zorgstudenten van Mantelaar volgen allemaal een zorgopleiding. Dat kan een opleiding tot verpleegkundige of bijvoorbeeld tot fysiotherapeut zijn. De Mantelaar koppelt zorgstudenten aan ouderen voor zorg én gezelschap. De zorgstudenten krijgen vanuit de Mantelaar extra training in bijvoorbeeld tillen en opstaan en omgaan met dementie.

Zorgtaken zorgstudenten

Een zorgstudent kan ondersteunen bij Algemene Dagelijkste Levensverrichtingen (ADL) zoals:
- Gezelschap en samen eten
- Wassen en aankleden
- Helpen op het toilet
- Steunkousen aantrekken
- Douchen
Hiermee kan een zorgstudent ook tijdelijk de zorgaupair van Uw ZorgCompaan vervangen.

Inhuren zorgstudent van Mantelaar

Als u een zorgstudent van Mantelaar wilt inzetten, regelt u met Mantelaar de zorgstudent die het beste past bij uw zorgvraag. Uw ZorgCompaan kan hierin ondersteunen. Mantelaar werkt landelijk. Voor complexe zorgvragen biedt Mantelaar ook uitkomst, maar het aanbod van zorgstudenten is dan kleiner. U spreekt met Mantelaar af hoe vaak de zorgstudent nodig is en wanneer. Bij voorkeur komt er een vaste zorgstudent bij u thuis.

U kunt een zorgstudent inzetten voor een dagdeel (4 uur), overdag (8 uur) of een nachtdienst (22:00 uur – 07:00 uur). Mantelaar biedt ook de mogelijkheid om 24 uur de zorg over te nemen. Als u niet in een grote stad woont en een student een stuk moet reizen, dan is een langere dienst een goede optie.

Tarieven van Mantelaar

Mantelaar hanteert verschillende vaste uurtarieven voor dagdiensten of nachtdiensten, die lopen van EUR 19,50 overdag tot EUR 13,75 per uur voor 24 uurs aanwezigheid.

De zorg kan in specifieke gevallen vergoed worden uit een persoonsgebonden budget. Daarnaast vergoeden steeds meer zorgverzekeraars deze vorm van zorg (respijtzorg).

Mantelaar heeft met de coöperatie VGZ (VGZ, Univé, IZA, UMC, IZZ ) en met een aantal gemeenten specifieke afspraken gemaakt over vergoeding van mantelzorg. Ook andere verzekeringen werken met respijtzorg, zoals Zilveren Kruis en Avéro Achmea.

Worden uw kosten niet vergoed? De kosten van mantelzorg kunt u ook aftrekken van de Inkomstenbelasting als aftrekpost Extra Gezinshulp. Op de website van de Belastingdienst leest u onder welke voorwaarden en drempel u hier recht op heeft.

Mantelaar en VGZ

Als u aanvullend verzekert bent via een organisatie die valt onder de Coöperatie VGZ (VGZ, Univé, IZA, UMC, IZZ ), dan wordt vervangende mantelzorg (respijtzorg) van Mantelaar vergoed. De verschillende labels bieden verschillende dekkingen. Mantelaar heeft als enige dienstverlener de afspraak met deze verzekeraar dat deze dagen flexibel kunnen worden ingezet. Vergoed uw verzekeraar bijvoorbeeld 15 dagen, dan mag u deze ook verdelen over dagdelen of nachtdiensten.

Bij 15 dagen heeft u in dit voorbeeld bijvoorbeeld recht op 60 dagdelen.

1 dag staat gelijk aan --> 4 dagdelen van 4 uur.
1 dag staat gelijk aan --> 2 nachten van 9 uur
1 dag staat gelijk aan --> 1 x 24 uur.
Hiermee kunt u een zorgstudent van Mantelaar heel goed inzetten tijdens de vrije uren van onze zorgaupairs.

Meer weten over aupairzorg? Neem dan contact met ons op.

Direct contact