Parkinson dementie

Wat is Parkinson dementie?

Het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson blijft de laatste jaren stijgen. Deze ziekte is relatief bekend: de meeste mensen weten wel dat deze ziekte trillingen kan veroorzaken, en het bijvoorbeeld lastig kan maken om te bewegen. Wat veel mensen echter niet weten, is dat de ziekte een link heeft met dementie. Maar liefst vijfendertig tot vijfenvijftig procent van mensen met de Ziekte van Parkinson krijgt ook dementie. De dementie ontstaat geleidelijk en meestal pas jaren later (zo'n tien tot vijftien jaar) na de diagnose van de ziekte van Parkinson. Dit heet Parkinsondementie. Als iemand dementieverschijnselen krijgt voor of binnen één jaar nadat hij parkinson kreeg, dan heet dit Lewy body dementie

Op deze pagina geven we een kort overzicht van de oorzaken en symptomen van Parkinson dementie. Ook gaan we in op de behandeling en het verloop van Parkinson dementie. Houd er echter wel rekening mee dat deze informatie niet noodzakelijk van toepassing is op andere dementie soorten. Er zijn in totaal ruim vijftig soorten dementie, die allemaal hun eigen oorzaken en symptomen hebben.

De oorzaken van Parkinson dementie

Het is op dit moment nog niet bekend wat de ziekte van Parkinson precies veroorzaakt. Wetenschappers van over de hele wereld zijn druk aan het werk om de oorzaak van Parkinson dementie te achterhalen. Onderzoekers vermoeden dat er geen sprake is van één oorzaak, maar van een combinatie van meerdere factoren. Wat we wel weten, is dat een tekort aan de stof dopamine in de hersenen bijdraagt aan het ontstaan van Parkinson dementie. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de zenuwcellen die dopamine produceren afsterven. Waarom en waardoor deze cellen afsterven, is nog niet bekend.

De symptomen van Parkinson dementie

De symptomen van Parkinson dementie verschillen per persoon. Ook de ernst van deze symptomen kan erg verschillen: de ene persoon kan er dus meer last van hebben dan de ander. De ziekte van Parkinson begint vaak met een (ernstig) trillende hand, arm of been. Deze trilling wordt ook wel een tremor genoemd en vindt vooral plaats als het lichaam in rust is. Deze trilling kan zich na verloop van tijd gaan uitbreiden naar andere plekken in het lichaam. Ook kan Parkinson dementie ervoor zorgen dat de spieren stijf worden, waardoor men langzamer gaat bewegen. Iemand met Parkinson dementie heeft vaak ook moeite met het behouden van evenwicht. Hierdoor bestaat het risico op vallen. Een deel van de mensen krijgt naast deze lichamelijke lachten ook psychische klachten, zoals langzamer denken, depressiviteit en hallucinaties. Sommige mensen krijgen uiteindelijk dementie, maar dat geldt zeker niet voor iedereen.

De behandeling van Parkinson dementie

Helaas kan de ziekte van Parkinson op dit moment nog niet worden genezen. Hoewel het dus (nog) niet mogelijk is om de symptomen te stoppen, is het wel mogelijk om de klachten af te remmen en te verzachten door middel van medicatie. Ook kan beweging en fysiotherapie helpen om de symptomen te verminderen.

Het verloop van Parkinson dementie

Het verloop van Parkinson is bij iedereen anders. We zien echter wel vaak dat de trillingen aan één kant van het lichaam beginnen, en na verloop van tijd ook aan de andere kant van het lichaam ontstaan. Na een tijdje kunnen er andere klachten ontstaan, zoals evenwichtsproblemen en cognitieve problemen. De ziekte van Parkinson zelf leidt niet vaak tot een opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis, maar de balansproblemen en cognitieve problemen die Parkinson veroorzaakt kunnen daar wel toe leiden.

Meer informatie

Uw ZorgCompaan levert al ruim 10 jaar 24 uur zorg aan huis door middel van aupairzorg en verpleegkundige zorg. Met 24-uurs zorg van Uw ZorgCompaan kunnen mensen met dementie langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier, bellen kan natuurlijk ook via +31(0)344 - 603 891.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!