Thuisverzorging door het professionele team van Uw ZorgCompaan!

Thuisverzorging

Thuisverzorging houdt in dat u in uw eigen woning medische zorg ontvangt. U krijgt persoonsgerichte zorg die perfect aansluit bij uw zorgvraag. Thuisverzorging gaat hierdoor net een stapje verder dan thuishulp. Thuisverzorging is geschikt voor mensen met verschillende diagnoses. Bij Uw ZorgCompaan bieden we onder andere 24 uurzorg, dementiezorg, ouderenzorg, Parkinson verzorging, aupairzorg en verpleegkundige zorg. Het grote voordeel van thuisverzorging is dat de verpleeghulp thuis de familieleden en mantelzorgers ontlast. U blijft bovendien in uw vertrouwde omgeving wonen.

Typen thuisverzorging

Bij Uw ZorgCompaan bent u aan het juiste adres voor verschillende typen thuisverzorging. Wij delen onze diensten op in drie onderdelen: persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging en verpleging aan huis. Onder persoonlijke verzorging vallen taken als hulp bij het wassen, aankleden en eten. Bij huishoudelijke verzorging kunt u denken aan werkzaamheden zoals schoonmaken, koken en boodschappen doen. Onze verzorging en huishoudelijke hulp wordt verzorgd door deskundige zorgaupairs die bij u inwonen. Tot slot bestaat verpleging aan huis of medische zorg thuis uit wondverzorging, medicatiebeheer, injecties en meer. Onze verpleeghulp thuis is een particulier verpleegkundige die specialistische verzorging kan bieden. We bieden verpleegkundige zorg in blokuren van minimaal 8 uur aan. Ook begeleid wonen ouderen valt onder onze diensten.

Aanvragen en indicaties thuisverzorging

Voor de aanvraag van thuisverzorging heeft u een CIZ indicatie (Wlz indicatie) nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u er voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. U moet wel aan voorwaarden voldoen om deze indicatie te krijgen. De aanvraag regelt u online of schriftelijk. Het duurt ongeveer zes weken voordat u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bericht krijgt of uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt bij de aanvraag aangeven zorg te willen ontvangen met een Pgb. Met een Pgb kunt u zelf zorg inkopen, zoals onze aupairzorg, het zorgmaatje aan huis van Uw ZorgCompaan.

Onze diensten en werkwijze bij Uw ZorgCompaan

Bij Uw ZorgCompaan bieden we persoonsgerichte zorg door een verpleeghulp thuis. Dit kan zowel een inwonende buitenlandse zorgverlener zijn als een (vaste) zorgverlener die in blokuren van minimaal 8 uur langskomt. Wat is thuiszorg en wat houden onze diensten precies in? Onze Particuliere thuiszorg bestaat uit huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. Wij zijn gespecialiseerd in 24 uurs zorg, dementiezorg, revalidatiezorg, au-pair zorg en verpleegkundige zorg.

Onze werkwijze voor persoonsgerichte zorg is overzichtelijk. Zo beginnen we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na dit gesprek stellen wij een persoonlijk zorgplan op, op basis van uw individuele behoeften. Wij werken zoveel mogelijk samen met mantelzorgers, en andere zorgaanbieders om dit proces zo spoedig en efficiënt mogelijk uit te voeren. Voordelen van onze thuisverpleging is dat wij persoonlijke aandacht en maatwerk bieden. Onze zorgmaatjes aan huis, onze inwonende buitenlandse zorgverleners zijn flexibel, snel inzetbaar en toegewijd. Uw ZorgCompaan biedt een regionale dekking en thuisverzorging in heel Nederland en in België.

Financiering en vergoeding

Heeft u een Wlz-indicatie? De kosten van thuisverzorging worden meestal (grotendeels) gedekt door de Wlz en uw zorgverzekering. Bij een Wlz-indicatie betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK.. Kijk voor meer informatie over de kosten, mogelijke vergoedingen en uw eigen bijdrage op de website van het CIZ..

Kwaliteit en toezicht

Uw ZorgCompaan streeft naar de hoogste kwaliteit thuisverzorging. Wij hanteren daarom diverse kwaliteitscriteria en voeren op regelmatige kwaliteitscontroles uit. Aan onze zorgverleners stellen wij strenge eisen. Al onze zorgverleners hebben relevante werkervaring of diploma’s. Indien nodig, bieden wij cursussen en trajecten aan om de kennis en vaardigheden van onze hulpverleners te blijven verbeteren.

Meer informatie

Wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor 24/7 thuisverzorging of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of stuur ons een bericht via het contactformulier, bellen kan natuurlijk ook via +31(0)344 - 603 891.

 

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!