Thuiszorg bij dementie

Professionele thuiszorg van Uw ZorgCompaan bij dementie

 

Bij dementie is het behouden van een stabiele, veilige leefomgeving die voor mensen bekend is van groot belang. Gedurende het begin van de ziekte biedt de reguliere thuiszorg uitkomst bij het invullen van korte zorgmomenten. Zodra dit echter niet meer afdoende is of de zorg voor de mantelzorgers teveel wordt, vormt Uw ZorgCompaan een welkome oplossing. Met een  team van ervaren zorgprofessionals zorgen wij ervoor dat u op ieder moment van de dag de gewenste en noodzakelijke zorg en aandacht ontvangt. Wilt u meer weten over onze particuliere thuiszorg en zorgaupairs? Vraag dan meteen de brochure aan of neem contact op via de website.

 

Wat houdt thuiszorg bij dementie in?

 

Gedurende de thuiszorg bij dementie bieden wij zorg aan zoals persoonlijke verzorging en begeleiding en het bieden van structuur in het dagelijkse leven.. U kunt hierbij denken aan het aankleden of het bereiden van een maaltijd, het schoonhouden van de leefomgeving of samen een wandeling maken in het park. Ook is de zorgaupair uiteraard aanwezig om een praatje te maken en persoonlijke aandacht te geven.

 

Alternatief voor het verzorgingshuis

 

Dankzij de  thuiszorg bij dementie kunt u zo lang mogelijk verblijven in uw eigen vertrouwde omgeving. Met name bij een ziekte als dementie is een bekende leefomgeving essentieel om u zich aangenaam te voelen. Door de 24 uurs zorg thuis kunt u vasthouden aan uw eigen leefwereld. Daarnaast geeft de thuiszorg bij dementie van Uw ZorgCompaan verlichting aan de mantelzorgers in uw omgeving.

 

Werkwijze Uw ZorgCompaan voor thuiszorg bij dementie

 

Bent u benieuwd of onze zorg bij dementie voor u geschikt is? Uw ZorgCompaan komt graag bij u langs om met u en uw naasten de wensen, behoeften en zorgvraag te bespreken. Tijdens een vrijblijvend huisbezoek bespreekt onze new care consulent hoe de thuiszorg bij dementie eruit zou zien. Gedurende een volgend intakegesprek stelt de zorgconsulent een zorg- en cliëntprofiel op, waaraan de juiste zorgaupair wordt gekoppeld. Daarna volgt de kennismaking met de geselecteerde zorgaupair(s) en uw familie. Uw ZorgCompaan stelt vervolgens een team van twee vaste zorgaupairs samen die, na ondertekening van de zorgovereenkomst, binnen 24 tot 48 uur bij u van start gaan om thuiszorg bij dementie te leveren.

 

Wat zijn de tarieven van thuiszorg bij dementie?

 

Onze zorgaupairs zijn zorgvuldig gescreend op basis van hun kwaliteiten en karaktereigenschappen. Vanzelfsprekend hebben onze inwonende hulpen, zorgaupairs, een VOG en zorgdiploma of jarenlange praktijkervaring. Daarnaast zijn enkele verpleegkundigen thuiszorg, werkzaam bij Uw ZorgCompaan. Bij Uw ZorgCompaan zijn veelal buitenlandse zorgaupairs werkzaam uit Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Polen. Deze zorgaupairs communiceren in het Engels, Frans of Duits.. De sleutelwoorden van onze medewerkers zijn: vertrouwd en veilig. Dankzij het persoonsgebonden budget wordt de aupairzorg grotendeels  vergoed. Meer weten over de tarieven van de 24 uurs zorg en het pgb? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze site.

Direct contact

Bel ons!