Mantelzorg vergoeding

Alles over de mantelzorg vergoeding


Sommige mensen hebben bijna continue zorg nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van dementie, een ziekte of een handicap. Familieleden en/of vrienden nemen vaak een deel van deze zorg op zich. Als deze zorg verder gaat dan 'gebruikelijke hulp', ofwel hulp die redelijkerwijs van een partner, familielid of vriend(in) mag worden verwacht, wordt dit mantelzorg genoemd. Mantelzorg kan veel geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten en kosten voor medicatie en/of speciale voeding. Als de mantelzorger minder moet gaan werken of zelfs moet stoppen met werken, is er tevens sprake van inkomensverlies. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste mantelzorg vergoedingen.

De mantelzorgwaardering


Een mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan de zorg. Gemeenten waarderen deze inzet. Om die reden ontvangen mantelzorgers jaarlijks een mantelzorgwaardering. Deze mantelzorg vergoeding wordt ook wel het mantelzorgcompliment genoemd. Hoe deze mantelzorg vergoeding eruitziet, verschilt per gemeente: de gemeentes mogen dit zelf invullen. De ene gemeente overhandigt mantelzorgers een geldbedrag, de andere gemeente toont haar waardering door een speciale bijeenkomst voor mantelzorgers te organiseren. Ook worden er vaak presentjes en kortingsbonnen gegeven. Om deze mantelzorg vergoeding te ontvangen, dient de mantelzorger een aanvraag in te dienen bij de gemeente waar degene waarvoor gezorgd wordt woont.

De reiskostenvergoeding


Een groot deel van de mantelzorgers krijgen te maken met reiskosten. In sommige gemeenten worden deze reiskosten vergoed. De mantelzorger ontvangt dan een bijstandsuitkering. Dit is echter niet in alle gemeenten het geval. Bent u nieuwsgierig of er in uw gemeente sprake is van een mantelzorg vergoeding voor de reiskosten? Neem dan snel contact op met uw gemeente. Woont u samen met degene die u verzorgt en is deze persoon langdurig opgenomen in een zorginstelling? In dat geval kunt u de reiskosten voor een ziekenbezoek wellicht aftrekken in uw belastingaangifte. Hoe dit precies zit, leest u op de website van de Belastingdienst.

Het persoonsgebonden budget


Mensen die begeleiding, ondersteuning of zorg nodig hebben komen in sommige gevallen in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit wordt geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Met dit budget kan de hulpbehoevende zelf zorg inkopen. Als de hulpbehoevende een pgb heeft en de mantelzorger de zorg verleent waarvoor het pgb is bedoeld, kan de mantelzorger betaald worden uit het pgb.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!