Beginnende dementie

Hoe herkent u beginnende dementie?


Dementie is een verzamelnaam voor hersenziektes waarbij de zenuwcellen van de hersenen worden aangetast. Dit kan allerlei vervelende symptomen veroorzaken, zoals gedragsveranderingen, geheugenproblemen en hallucinaties. Ook kunnen er lichamelijke klachten ontstaan, zoals evenwichtsstoornissen. Deze symptomen dementie kunnen helaas niet worden genezen, maar wel worden vertraagd en verzacht door middel van medicatie. Hoe eerder wordt gestart met deze behandeling, hoe beter deze medicijnen hun werk kunnen doen. Het is dus belangrijk om dementie zo vroeg mogelijk te herkennen. Beginnende dementie ziet er echter niet altijd hetzelfde uit. Er zijn namelijk meer dan vijftig verschillende soorten dementie, die elk andere symptomen hebben. Op deze pagina vindt u een overzicht van de symptomen van beginnende dementie bij drie van de meest voorkomende vormen van dementie.

Beginnende dementie bij de ziekte van Alzheimer


Iemand met de ziekte van Alzheimer vindt het lastig om nieuwe informatie te onthouden. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie die zich al een tijdje in het geheugen bevindt begint te vervagen. Ook hebben mensen met Alzheimer vaak moeite met het maken van plannen. In de beginfase van de ziekte van Alzheimer zijn deze verschijnselen echter vaak niet duidelijk aanwezig. De symptomen worden duidelijker naarmate de ziekte vordert. Hoe snel de ziekte zich ontwikkelt, verschilt per persoon: sommigen gaan relatief snel achteruit, anderen hebben nog lange tijd een normaal leven.

Beginnende dementie bij vasculaire dementie


In de beginfase heeft iemand met vasculaire dementie weinig tot geen last van geheugenproblemen. Ook is er geen sprake van gedragsveranderingen. In plaats daarvan hebben veel mensen met vasculaire dementie in het beginstadium moeite met plannen en het overzicht houden. Ook gaan veel mensen met vasculaire dementie langzamer denken, praten en handelen. Het kan ook lastig zijn om op bepaalde woorden te komen en om van het ene onderwerp over te schakelen naar het andere.

Beginnende dementie bij frontotemporale dementie


Er zijn drie verschillende varianten van frontotemporale dementie (FTD). Deze brengen allemaal andere symptomen teweeg. Beginnende dementie bij de gedragsvariant van FTD kenmerkt zich door opmerkelijke, plotselinge veranderingen in het gedrag. Men gaat zich plotseling impulsief en roekeloos gedragen, of wordt bijvoorbeeld agressief. Bij de taalvariant van FTD is er bij beginnende dementie geen sprake van een gedragsverandering, maar van taal- en spraakproblemen. Men vindt het steeds lastiger om goede zinnen te formuleren en heeft moeite met grammatica. Ook wordt de woordenschat steeds kleiner. De laatste variant van FTD heeft invloed op de motoriek. Mensen met deze variant van FTD krijgen steeds meer moeite met bewegen, zoals lopen. Men krijgt bijvoorbeeld last van trillingen en stijfheid, waardoor een risico op vallen ontstaat.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!