Wat valt onder 24 uurszorg?

24-uurszorg is een vorm van zorgverlening die continue ondersteuning en zorg biedt aan mensen die langdurig zorg en toezicht nodig hebben, mensen met complexe medische behoeften, een chronische ziekte of een beperking. Het omvat verschillende soorten zorg, waaronder aupairzorg en verpleegkundige zorg aangeboden door Uw ZorgCompaan. Bij beide vormen van zorg zal er altijd iemand aanwezig zijn zodat op de momenten dat het nodig is zorg geboden kan worden.

Aupairzorg

Aupairzorg is een vorm van 24-uurszorg waarbij een zorgaupair wordt ingezet om de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Een zorgaupair is iemand die inwoont bij de client en met name helpt bij de dagelijkse activiteiten en ADL-zorgtaken. Een zorgaupair kan ook een aanvulling zijn op regulier e zorg of ondersteunend zijn aan verpleegkundige zorg. Onder aupairzorg kunnen de volgende taken vallen: 

  • Persoonlijke verzorging: Het helpen bij het wassen, aankleden, toiletbezoek en andere persoonlijke verzorgingsbehoeften van de zorgvrager.
  • Huishoudelijke taken: Het verrichten van lichte huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, wassen, koken en boodschappen doen.
  • Begeleiding en ondersteuning: Het bieden van emotionele ondersteuning, begeleiding bij sociale activiteiten, en het stimuleren van zelfstandigheid en participatie.
  • Medicatiebeheer: Het helpen bij het innemen van medicijnen en het beheren van medicatie.
  • Sociale interactie: Het bieden van gezelschap en het stimuleren van sociale interactie om een gevoel van betrokkenheid en welzijn te bevorderen. 

Hier vindt u meer informatie over aupairzorg

Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg is een vorm van 24-uurszorg die wordt verleend door professionele verpleegkundigen. Deze vorm van zorg is gericht op het bieden van medische en verpleegkundige ondersteuning aan mensen met complexe gezondheidsproblemen en ziekten. Verpleegkundige zorg omvat onder andere: 

  • Medische verzorging: Het uitvoeren van medische handelingen zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging, injecties, het controleren van vitale functies, en het beheren van medische apparatuur.
  • Ziektemanagement: Het monitoren van de gezondheidstoestand van de zorgvrager, het beheren van chronische aandoeningen en het opvolgen van behandelplannen.
  • Geavanceerde verpleegkundige handelingen: Het uitvoeren van gespecialiseerde verpleegkundige handelingen, zoals het verzorgen van stomazorg, infuustherapie en het hanteren van complexe medische apparatuur, zoals een beademingsapparaat.  

Hier vindt u meer informatie over verpleegkundige zorg

Wat kost 24-uurs zorg

Heeft u behoefte aan langdurige zorg en heeft u 24 uur per dag zorg in uw nabije omgeving nodig? Dan kunt u gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor personen die langdurige zorg nodig hebben. De Wlz zorgt ervoor dat deze personen hun zorg niet (geheel) zelf hoeven te betalen. Welke zorg valt onder de Wlz:

Verblijf in een instelling

Het kan gaan om verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, of een instelling in de gehandicaptenzorg of vormen van beschermd wonen.

Zorg thuis

Zorg vanuit de Wlz kan ook in de thuissituatie geleverd worden.

Aanvragen WLlz indicatie en een persoonsgegonden budget

Als u Wlz-zorg wilt ontvangen, dan moet u een Wlz indicatie aanvragen bij Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een Wlz-indicatie kunt u daarna een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Het pgb Wlz houdt in dat u op basis van uw zorgprofiel een bepaald budget toegewezen krijgt waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Zo kunt de aupairzorg of verpleegkundige zorg bij Uw ZorgCompaan (grotendeels) betalen én in uw eigen huis blijven wonen. Meer hierover leest u in het artikel: Wat zijn de kosten van 24-uurszorg.

Meer informatie

Wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor 24 uurszorg of heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze website in.

 

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!