Maatregelen om mantelzorger te ontlasten

Maatregelen om mantelzorger te ontlasten

 

Mantelzorgers vormen een onmisbare schakel als het gaat om zorg voor thuiswonende hulpbehoevenden en ouderen. Toch is het van belang dat mantelzorgers geregeld ontlast worden. Er bestaat namelijk het risico dat mantelzorgers regelmatig overbelast raken. De zorgtaken vallen namelijk niet gemakkelijk te combineren met werk, hobby´s of uw gezin. Als mantelzorger heeft u echter ook recht op een eigen leven. Daarom dient u ruimte voor uzelf en voor anderen te creëren. Welke maatregelen kunt u nemen om uzelf of uw naasten te ontlasten?

 

Wat is mantelzorg?

 

Mantelzorg is het bieden van zorg aan een hulpbehoevende. Deze hulpbehoevende persoon kan een familielid zijn, maar het kan ook gaan om het leveren van zorg aan een buurvrouw, vriend of kennis. Circa vier miljoen mensen in Nederland leveren op een of andere manier mantelzorg aan een naaste. Sommige mantelzorgers leveren deze zorg 24 uur per dag voor de hulpbehoevende, verrichten verpleegkundige taken of nemen hun ouders in huis. Deze mantelzorg kunt u niet eenvoudigweg stoppen. Dit is een andere situatie dan bij vrijwillige zorg of het verlenen van een vriendendienst. Daarnaast is mantelzorg ook niet een vorm van begeleiding die u zelf uitkiest; het leveren van zorg komt op uw pad terecht, omdat u over een speciale band met de hulpbehoevende beschikt.

 

Het doel van de mantelzorger

 

Mantelzorgers leveren een wezenlijke bijdrage aan de zorg voor anderen. Door middel van de mantelzorgers kan een hulpbehoevende bijvoorbeeld langer in de eigen woning blijven wonen. De langdurige zorg kan er echter wel toe leiden dat een deel van de mantelzorgers overbelast raakt. Daarom zijn er diverse maatregelen vanuit de overheid om mantelzorgers beter te ondersteunen. Bij deze maatregelen om de mantelzorger te ontlasten gaat het erom dat de mantelzorgers weten dat ze zich gesteund voelen, dat ze op de hoogte zijn van plekken voor informatie en ondersteuning, en dat zij geen last hebben van regels en registratie. Verschillende organisaties ondersteunen mantelzorgers, zoals een mantelzorgmakelaar of cliëntondersteuner. . Ook zijn er diverse financiële regelingen voor mantelzorgers voor onder meer gemaakte zorgkosten en parkeerkosten.

 

Mantelzorg en respijtzorg

 

Voor de mantelzorger is het belangrijk om de eigen belastbaarheid in te schatten. In sommige gevallen wordt de zorg voor mantelzorgers te veel, waardoor zij de zorg tijdelijk niet meer aankunnen. In dat geval biedt respijtzorg uitkomst. Respijtzorg wordt ook wel vervangende mantelzorg genoemd, waarbij de zorg gedurende een korte periode door een andere zorgverlener wordt overgenomen. De mantelzorger wordt dan ontlast om op adem te komen.

Respijtzorg kan via verschillende methoden worden vergoed:

 

  • Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze situatie geldt als de hulpbehoevende zelf ondersteuning vanuit de Wmo krijgt.
  • Met de Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb). In dat geval dient het zorgkantoor de logeeropvang, de zorgbeschrijving en het zorgcontract goed te keuren voor de respijtzorg.
  • Door middel van de zorgverzekeraar. Meerdere zorgverzekeraars rekenen een vergoeding voor mantelzorg via de aanvullende zorgverzekering van de mantelzorger.Aupairzorg om de mantelzorger te ontlasten

 

Wanneer de zorgvraag van de hulpbehoevende steeds verder toeneemt en de mantelzorger intensiever belast wordt, kan een zorgaupair van Uw ZorgCompaan een verstandige keuze zijn. Deze inwonende hulp levert 24 uur zorg aan de hulpbehoevende, waardoor het grootste deel van de mantelzorg uit handen wordt genomen. Bovendien is er in dat geval altijd iemand in de buurt om professionele zorg te leveren. Uw ZorgCompaan werkt met zorgaupairs die bij de hulpbehoevende in huis wonen. De zorgaupairs beschikken uiteraard over een VOG, en hebben een zorgdiploma en/of de benodigde praktijkervaring. Veelal zijn de thuishulpen, zorgaupairs, afkomstig uit Bulgarije, Polen, Hongarije, Slowakije of Roemenië en zijn zij het Engels, Duits of Frans machtig. . Als u in aanmerking komt voor een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt de aupairzorg grotendeels vergoed. Wilt u meer weten over de werkwijze van Uw ZorgCompaan of de tarieven van de zorg en begeleiding? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze site.

Direct contact

Bel ons!