Uw ZorgCompaan vertelt u alles over meerzorg!

Meerzorg is een regeling voor mensen met een intensieve zorgvraag. Als u of iemand in uw directe omgeving bijvoorbeeld 24 uur zorg nodig heeft, kan de regeling van toepassing zijn. Dankzij meerzorg kunnen mensen langer thuis blijven wonen, verbetert de kwaliteit van hun leven én worden mantelzorgers ontlast. Uw ZorgCompaan zet alle belangrijke informatie over meerzorg op een rij.

Wanneer is Meerzorg nodig?

Meerzorg is bedoeld voor mensen met een zeer intensieve zorgvraag. Zo is de regeling van toepassing op mensen met een complexe zorgbehoefte, bijvoorbeeld omdat u dag en nacht verzorging en verpleging nodig heeft van een particuliere verpleegkundige. Voorbeelden waarbij u met Meerzorg een beroep op Uw ZorgCompaan kunt doen zijn onder andere bij chronische en progressieve ziekten zoals MS ALS, de Ziekte van Parkinson, de ziekte van Duchene,of en bij een meervoudige handicap. Ook begeleid wonen ouderen valt soms onder Meerzorg.

Meerzorg binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Meerzorg aanvragen doet u door middel van een CIZ indicatie. Het Centrum Indicatiestelling Zorg zal uw persoonlijke situatie beoordelen aan de hand van verschillende criteria. De CIZ indicatie geeft aan voor welk zorgzwaartepakket (ZZP)/ zorgprofiel u een indicatie heeft.

Bij bepaalde zorgzwaartepakketten / zorgprofielen is Meerzorg mogelijk. De zorgbehoefte moet dan minimaal 25% in uren hoger zijn dan de zorg, die op grond van de indicatie mogelijk is. Meerzorg vraagt u of een zorgaanbieder aan bij het zorgkantoor.

Met een Wlz indicatie kunt u een persoonsgebonden budget (Pgb) aanvragen,. Het Pgb dekt (een deel van) de kosten die u maakt als u langdurig ziek bent. Online vindt u de precieze criteria die worden gesteld binnen de Wlz.
Bij de aanvraag van Meerzorg wordt gekeken of u ernstige nadelen zou ondervinden als u geen Meerzorg zou ontvangen. Ook wordt er gekeken of uw partner of een ander direct familielid niet (een deel van) de zorg op zich zou kunnen nemen. Enkel mensen met een zeer intensieve zorgvraag, hebben recht op Meerzorg. Ook moet u een bepaald zorgprofiel hebben en een zorgvraag hebben die 25% hoger ligt dan waarin uw zorgprofiel standaard voorziet. Meer informatie vindt u op de website van het Zorginstituut.

Het aanvragen van Meerzorg is complex en tijdrovend. U kunt hiervoor de hulp inschakelen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is er om u te helpen de weg te vinden in zorgland, maar is zelf geen hulpverlener. Ze werken onafhankelijk en niet voor een zorgorganisatie. Cliëntondersteuning is een dienst die door de overheid wordt betaald en waar u binnen de WMO en Wlz wettelijk recht op hebt.

Onze diensten en werkwijze bij Uw ZorgCompaan

Hieronder vindt u een kort overzicht van onze diensten en werkwijze.

Ons zorgaanbod bij u thuis

Onder Meerzorg vallen ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en verpleging. Cliënten die met Meerzorg een beroep op Uw ZorgCompaan doen, zijn onder andere bij cliënten met een chronische en progressieve ziekte en cliënten met een meervoudige handicap. Onze zorgverleners ontlasten de mantelzorgers en familieleden door hulp te bieden op diverse gebieden en 24/7 voor u klaar te staan.

Bij Uw ZorgCompaan zijn we gespecialiseerd in 24 7 zorg in de vorm van dementiezorg en ouderenzorg, revalidatiezorg, au-pair zorg, Parkinson verzorging en verpleegkundige zorg aan huis. Dementiezorg is geschikt voor mensen met verschillende soorten dementie. Ouderenzorg is gericht op senioren die thuis willen blijven wonen, maar wel ondersteuning nodig hebben bij alledaagse taken. Bij revalidatiezorg bieden we ondersteuning na een ziekenhuisopname. Thuis revalideren biedt verschillende voordelen en zorgt ervoor dat mensen minder langer in het ziekenhuis hoeven te blijven. Au pair zorg is gericht op clienten die 24/7 zorg nodig hebben. Doordat de verzorgende bij u inwoont, staat er altijd iemand voor u klaar. Parkinson verzorging is bedoeld voor mensen met Parkinson. Tot slot bieden we met onze verpleegkundige zorg thuisverpleging na een ziekenhuisopname of bij een chronische of progressieve ziekte of handicap.

Werkwijze

Bij Uw ZorgCompaan beginnen we altijd met het inplannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als u besluit onze zorg met Meerzorg in te schakelen, dan maken we een persoonlijk zorgplan voor u. Deze passen we aan op uw individuele behoeften. Wij werken nauw samen met onafhankelijke cliëntondersteuners.

Doordat wij persoonlijke aandacht en maatwerk bieden, onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders. Wij bieden bovendien flexibele Meerzorg (en diverse andere diensten) door een klein en vast team dat snel inzetbaar is.

Financiering en vergoeding

Veel van onze klanten hebben een Pgb-Wlz. U heeft een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig om Pgb te ontvangen. De Wet langdurige zorg (Wlz) is speciaal bedoeld voor personen die langdurige zorg nodig hebben. Deze wet voorkomt dat deze mensen voor hoge zorgkosten komen te staan. Op basis van uw zorgvraag krijgt u een zorgindicatie. Deze zijn ingedeeld in zorgprofielen (Zorgzwaarteprofielen / ZZP). U kunt bij de aanvraag bij het CIZ van een Wlz-indicatie aangeven zorg te willen ontvangen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Met een Pgb kunt u zelf zorg inkopen. U betaalt bij een Pgb-Wlz wel altijd een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

De hoogte van uw Pgb hangt af van uw zorgprofiel. Als meer kosten moet maken en als deze meer dan 25% hoger zijn, dan u op basis van uw zorgprofiel vergoed krijgt, kunt u bij een aantal zorgprofielen Meerzorg aanvragen. De minimale en maximale eigen bijdrage voor Meerzorg wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd.

Wij raden u aan om met uw zorgkantoor contact op te nemen of de hulp in te schakelen van een onafhankelijk cliëntondersteuner voor meer informatie of het regelen van Meerzorg. Na uw aanvraag van Meerzorg maken we een afspraak met u om een zorgplan op te stellen. In dit zorgplan staat precies welke zorg u gaat ontvangen.

Meer informatie

Wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor 24-uurs zorg of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of stuur ons een bericht via het contactformulier, bellen kan natuurlijk ook via +31(0)344 - 603 891.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!