Wat houdt 24-uurs zorg bij Uw ZorgCompaan in?

Als u of iemand in uw omgeving dag en nacht zorg nodig heeft, wordt dit ook wel 24-uurs zorg genoemd. Deze vorm van thuiszorg zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dit is prettig voor de persoon zelf én vermindert het aantal ziekenhuisopnames en verpleeghuisopnames. Een ander voordeel van 24-uurs zorg thuis is dat de mantelzorgers en familieleden ontlast worden. Zij hoeven immers niet meer 24/7 paraat te staan, maar rekenen op een professionele zorgprofessional die deze belangrijke taak op zich neemt. 

Er bestaan verschillende vormen van 24/7 zorg. Zo kan het ingezet worden als ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en mensen met Alzheimer voor onbepaalde tijd. Daarnaast is het mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van 24-uurs hulp, bijvoorbeeld na een operatie of tijdens een revalidatieproces.. Bij Uw Zorgcompaan bieden we zorg 24 uur én op maat.

Typen 24-uurs Zorg

Voor mensen die intensieve zorg nodig hebben, maar niet naar een ziekenhuis of verpleeghuis willen of kunnen, is 24-uurs zorg thuis een interessant alternatief. Er is dag en nacht iemand aanwezig waardoor mantelzorgers ontlast worden. U blijft bovendien in uw vertrouwde omgeving. Nadelen van 24 uur hulp in huis? Dat is dat er wellicht aanpassingen aan de woning gedaan moeten worden. Denk hierbij aan het rolstoelvriendelijk maken van uw woning en het (indien u kiest voor au pair zorg) het inrichten van een kamer voor uw zorgverlener.

Welke diensten vallen onder 24-uurs zorg?

Onder 24 7 zorg vallen diverse diensten zoals huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. Het team van zorgaupairs van Uw ZorgCompaan helpt bijvoorbeeld met wassen, aankleden, eten klaarmaken, het aanreiken van medicijnen en het verzorgen. Daarnaast is er voldoende tijd om een kop koffie te drinken, sociale activiteiten of een rondje te wandelen. De 24-uurs diensten en zorg wordt altijd afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeftes van de cliënt en zijn of haar eventuele gezinsleden en mantelzorgers. 

Uw ZorgCompaan biedt ook 24/7 zorg met een team van verpleegkundigen. Onze verpleegkundigen bieden zorg aan volwassenen en kinderen met een chronische of progressieve ziekte of handicapt. Onze professionele verpleegkundigen werken in blokken van minimaal 8 uur. U kunt dus ook alleen een nachtzuster inhuren voor nachtzorg. We kunnen meedraaien in een bestaand zorgteam of een eigen zorgteam samenstellen.   

Wat is het verschil met begeleid wonen?

In principe lijkt begeleid wonen en 24 uurs zorg veel op elkaar. Bij begeleid wonen is het uitgangspunt namelijk ook om thuis te blijven wonen. Bovendien kan de verpleging bij begeleid wonen ouderen of mensen met een handicap of chronische ziekte 24/7 inzetbaar zijn. Wat het verschil het 24-uurs zorg is? Dat is dat er bij begeleid wonen uitgegaan wordt dat men zichzelf nog wel kan verzorgen (aankleden, douchen, naar het toilet gaan, haren kammen, et cetera). Bij 24-uurs hulp in huis krijgt u ook bij deze taken ondersteuning.

Goed om te weten is dat bij Uw ZorgCompaan 24-uurszorg wordt aangeboden, waarbij ons team dag en nacht voor u klaar staat. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Hoe verschilt 24-uurs zorg van reguliere thuiszorg?

Mensen die thuis willen blijven wonen, maar wel intensieve zorg en verpleging nodig hebben worden al gauw doorverwezen naar reguliere thuiszorg. Dit houdt in dat een zorgverlener u komt verzorgen, verplegen en helpen in het huishouden. Een nadeel van reguliere thuiszorg is dat de zorgverleners vaak werken met strakke deadlines. Er is weinig tijd voor een praatje en een extra klusje. Ook heeft u vaak te maken met een (groot en wisselend) team waardoor er regelmatig een nieuw gezicht voor de deur kan staan. Ook wordt er voor veel werkzaamheden beroep gedaan op de familie en/of de mantelzorgers.

Bij Uw ZorgCompaan bieden we thuiszorg particulier, waar ook 24 uur verpleging aan huis onder valt. Een groot voordeel van onze diensten is dat u een vaste zorgverlener krijgt die altijd voor u klaar staat. U kiest voor een inwonende zorgverlener met wie u afspraken maakt over wanneer en met wat u hulp nodig heeft. Bij Uw ZorgCompaan nemen we altijd de tijd om uw zorgvraag in kaart te brengen en op zoek te gaan naar de beste oplossing.

Indicatie en vergoeding

Als u 24-uurs zorg nodig heeft, is het belangrijk om te onderzoeken of u recht heeft op een vergoeding. Deze vergoeding dekt (een deel van) de kosten. Om de vergoeding te ontvangen, heeft u een CIZ indicatie nodig. Een indicatie 24 uurs zorg CIZ indicatie wil zeggen dat een onafhankelijk instituut (het Centrum Indicatiestelling Zorg) uw situatie beoordeeld heeft. Uit deze beoordeling blijkt dat u langdurige zorg nodig heeft en een ernstig nadeel ondervindt als u deze niet zou ontvangen.

Hoe vraagt u een indicatiestelling voor 24-uurs zorg aan?

Om een indicatiestelling voor 24-uurs zorg aan te vragen, moet u een aanvraagformulier invullen. Dit kan via de website van het CIZ of schriftelijk. Na de aanvraag, zult u binnen zes weken meer informatie van het CIZ ontvangen.

Wet langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is speciaal bedoeld voor personen die langdurige zorg nodig hebben. De wet langdurige zorg voorkomt dat deze mensen voor hoge zorgkosten komen te staan. U kunt bij de aanvraag van een Wlz-indicatie aangeven zorg te willen ontvangen met een Pgb. Met een Pgb kunt u zelf zorg inkopen. Bij een Wlz-Pgb  moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan, hangt af van uw inkomen.

Een Wlz indicatie vraagt u aan bij het CIZ. Het CIZ werkt met verschillende zorgprofielen en zal aan de hand van uw zorgprofiel de hoogte (het budget) van het Pgb bepalen.  

De ondersteuning van Uw ZorgCompaan valt onder zorg en verpleging. Dit kan van toepassing zijn op mensen die langdurig ziek zijn of dementie hebben, mensen die geopereerd zijn of in hun laatste levensfase zijn. Voor mensen met andere zorgprofielen (zoals mensen die verstandelijk of lichamelijk gehandicapt zijn), gelden andere regels en vergoedingen.

Er bestaan binnen de 24 uurs zorg thuis en WLZ diverse mogelijkheden. Denk hierbij aan zorg in natura. Om een 24 uurs zorg thuis vergoeding te ontvangen, moet u voldoen aan diverse voorwaarden.

Onze Diensten en Werkwijze

Bij Uw ZorgCompaan bieden we een uitgebreid zorgaanbod. Onze diensten delen we op in twee categorieën: aupairzorg en verpleegkundige zorg.

Onze zorgaupairs bieden huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, zogenaamde ADL-handelingen (ADL afkorting staat voor Algemene dagelijkse levensverrichtingen). Onder huishoudelijke hulp vallen taken zoals het schoonmaken van uw woning, boodschappen doen en eten bereiden. Onder persoonlijke verzorging valt bijvoorbeeld het helpen met aankleden, douchen en naar het toilet gaan. Daarnaast is er tijd en aandacht voor uw mentale welzijn. 

Onder verpleging valt onder andere het toedienen van medicijnen, het verzorgen van wonden,  het aanbrengen van een infuus en andere verpleegkundige taken. Onze 24 uurs diensten en zorg worden altijd aangepast aan uw persoonlijke wensen en behoeftes.

Specialisaties van Uw ZorgCompaan

Het team van Uw ZorgCompaan is gespecialiseerd in dementiezorg, ouderenzorg, en revalidatiezorg, verpleegkundige zorg en jeugdzorg. Uniek aan ons is dat wij au pair zorg bieden. Dit houdt in dat een zorgaupair bij u in huis komt wonen. U heeft hierdoor altijd iemand in de buurt die u kan helpen met allerlei zaken. Denk hierbij aan het uitvoeren van (licht) huishoudelijk werk, maar ook aan persoonlijke verzorging, en begeleiding. Het doel van au pair zorg is dat u en uw familie zo veel mogelijk ontlast worden.

Onze werkwijze

De werkwijze van Uw ZorgCompaan is persoonlijk, flexibel en volledig gericht op uw welzijn. Zo begint ons intakeproces met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We nemen alle tijd om te luisteren naar uw zorgvraag en uw vragen te beantwoorden. Aan de hand van het gesprek kunnen wij vertellen wat u van ons kunt verwachten. Bent u enthousiast geworden over 24/7 zorg aan huis? Dan maken we graag een persoonlijk zorgplan. Deze passen we volledig aan, aan uw individuele behoeften.

De voordelen van Uw ZorgCompaan inschakelen zijn duidelijk: wij bieden namelijk persoonlijke aandacht en maatwerk. Wij werken bovendien met kleine, vaste teams met betrokken Onze zorgverleners hebben voldoende tijd en aandacht voor u en uw wensen en zijn volledig toegewijd aan hun werk. Tot slot is ons team flexibel en snel inzetbaar. U hoeft dus nooit lang te wachten voordat u de 24-uurs zorg ontvangt die u verdiend.

Specifieke Zorgsituaties

Onze 24-uurs zorg delen we op in vijf specialisaties. Hieronder vertellen we per specialisatie kort meer over wat wij kunnen bieden.

Dementie zorg

Iemand met de diagnose dementie heeft na een tijd dementie zorg nodig. Onze Prive zorg aan huis en warme zorg dementie kan uitkomst bieden en geeft iemand de mogelijkheid om lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving wil blijven wonen. Wordt er 24 uurs zorg gevraagd voor een cliënt met dementie? Dan is het belangrijk om contact te hebben met een casemanager dementie. Heeft u deze nog niet? Dan kunt u deze  aanvragen via uw huisarts, via wijkverpleging of via Dementie netwerk Nederland.

De casemanager dementie ondersteunt u op alle gebieden als u of uw naaste een diagnose heeft gekregen (of als er een sterk vermoeden van dementie is). Met behulp van de casemanager maken we een zorgprogramma voor dementiezorg op maat. 

Ouderenzorg

Ouderenzorg omvat een breed scala aan diensten en ondersteuning gericht op het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven van oudere volwassenen. Onze ouderen zorg omvat dagelijkse hulp bij persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken tot sociale activiteiten. Het doel is om ouderen te helpen zo zelfstandig mogelijk te blijven en hen te ondersteunen bij het behouden van hun waardigheid en comfort.

Revalidatiezorg

Revalidatiezorg is een vorm van 24 uurs hulp die ondersteuning biedt na een ziekenhuisopname. U hoeft hierdoor minder lang in het ziekenhuis te blijven en kunt in uw vertrouwde omgeving werken aan uw herstel.

Verpleegkundige zorg

Onze verpleegkundige zorg omvat de professionele ondersteuning en medische zorg door gekwalificeerde zorgverleners. Deze zorg richt zich op het bevorderen van gezondheid, het voorkomen van ziekten, en het verlenen van directe zorg aan cliënten een chronische of progressieve ziekte of handicap. Onze verpleegkundigen en kinderverpleegkundigen spelen een cruciale rol bij het monitoren van de gezondheidstoestand van cliënten, het toedienen van medicatie, het verzorgen van wonden, en het uitvoeren van medische handelingen. We bieden thuisverpleging aan volwassenen en maar ook kinderverpleging zodat u of uw naaste langer thuis in huis kunt blijven wonen. 

Parkinson verzorging 

Parkinson verzorging richt zich op de gespecialiseerde ondersteuning en behandeling van mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson, een progressieve neurologische aandoening. Deze zorg omvat medicatiebeheer en begeleiding bij dagelijkse activiteiten, verzorging of verpleging. Ook cliënten met parkinson dementie ondersteunen wij met onze aupair zorg.

Kwaliteit en Ervaringen

De kwaliteit van onze 24-uurs zorg is iets wat wij hoog in het vaandel hebben staan. Niet alleen werken wij met strenge kwaliteitscriteria voor de 24/7 zorg, ook aan de zorgverleners stellen wij hoge eisen. Alle zorgverleners beschikken over de juiste achtergrond en ervaring  en hebben de benodigde certificaten op zak. Wij onderhouden nauw contact met onze zorgverleners, de cliënt en alle andere betrokken partijen. Op deze manier houden we toezicht en garanderen we de hoogste kwaliteit 24 uurs zorg.

Uit ervaringen van cliënten en testimonials blijkt dat onze cliënten tevreden zijn met onze persoonlijke aandacht en maatwerk. Geen enkele case is hetzelfde. Iedereen behandelen wij daarom als individu en geven we de tijd en aandacht die hij of zij verdiend. Wij werken voornamelijk met zorgverleners uit het buitenland. Dit is omdat we in Nederland te weinig zorgpersoneel hebben, terwijl er in andere landen juist een overschot bestaat.  Onze zorg aupairs spreken met name Engels of Duits. Onze verpleegkundigen spreken Nederlands.

Regionale verschillen in zorgaanbod

In Nederland bestaat regionale verschillen in zorgaanbod. In sommige gemeenten zijn de wachttijden voor 24-uurs zorg langer. In buitengebieden kan het bovendien voorkomen dat uw woning lastig bereikbaar is. onze 24 uurs zorg ZZP is een uitstekende oplossing. U kunt bij Uw ZorgCompaan kiezen voor een zorg au pair die bij u komt inwonen.

Bij Uw ZorgCompaan werken we samen met diverse regionale zorgnetwerken zoals Zorg Almere. Daarnaast hebben wij succesvolle regionale zorgprojecten in Den Haag en Friesland. Onze samenwerkingen zorgen we ervoor dat we nog sneller kunnen inspringen op uw zorgvraag. U hoeft bij ons niet lang te wachten voordat u 24 uur verpleging aan huis ontvangt.

Meer informatie

Wilt u Uw ZorgCompaan inschakelen voor 24-uurs zorg of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of stuur ons een bericht via het contactformulier, bellen kan natuurlijk ook via +31(0)344 - 603 891.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!