Wat is dementie

Wat is dementie en wat zijn de gevolgen van deze ziekte?


Een groot deel van de Nederlanders krijg top een gegeven moment - direct of indirect - met dementie te maken: er zijn in Nederland maar liefst 280.000 mensen met dementie. Iedereen heeft wel een beeld van wat dementie ongeveer inhoudt. Zo weten de meeste mensen wel dat dementie geheugenproblemen kan veroorzaken, en heeft iedereen wel van de ziekte van Alzheimer gehoord. Er bestaan echter nog veel meer soorten dementie, die allemaal andere oorzaken en symptomen hebben. Op deze pagina leggen we u uit wat dementie is en wat de gevolgen van dementie kunnen zijn.

Wat is dementie?


In het nieuws wordt er vaak over dementie gesproken, maar wat is dementie nu eigenlijk? De term 'dementie' wordt vaak gebruikt als synoniem voor 'Alzheimer'. Er is echter wel degelijk een verschil tussen deze begrippen. Het begrip 'dementie' verwijst namelijk niet naar één ziekte, maar is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes en -aandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer er slechts één is. Deze vijftig ziektes hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van een aantasting van de zenuwcellen in de hersenen, of van de verbindingen tussen deze cellen.

De gevolgen van dementie


De gevolgen van dementie verschillen erg per ziekte: verschillende ziektes hebben verschillende oorzaken en daardoor ook verschillende symptomen. Wij hebben een de symptomen van vier van de meestvoorkomende ziektes voor u op een rijtje gezet.

De gevolgen van dementie bij de ziekte van Alzheimer


De ziekte van Alzheimer is veruit de bekendste én de meest voorkomende vorm van dementie. Deze ziekte veroorzaakt geheugenproblemen. Mensen met de ziekte van Alzheimer kunnen moeilijk nieuwe informatie verwerken en onthouden. Ook informatie die zich al in het geheugen bevond kan steeds vager worden. Iemand met Alzheimer vindt het vaak lastig om zich te herinneren waar hij of zij is, en welke dag of maand het is. Ook vindt hij of zij het moeilijk om voorwerpen en geluiden te herkennen en te plaatsen. Naast deze geheugenproblemen kan er ook een gedragsverandering plaatsvinden. Zo kan iemand met Alzheimer zich plots agressief, impulsief, achterdochtig of juist lusteloos gaan gedragen.

De gevolgen van dementie bij vasculaire dementie


Vasculaire dementie is de op één na meest voorkomende dementie soort. Deze vorm van dementie wordt veroorzaakt doordat een goede doorbloeding van de hersenen ontbreekt.
De symptomen van vasculaire dementie zijn afhankelijk van het hersengebied dat door het gebrek aan een goede doorbloeding beschadigd is geraakt. De symptomen kunnen dus per persoon verschillen. Er zijn echter wel een paar symptomen die vaak voorkomen. Zo gaan mensen met vasculaire dementie vaak steeds trager denken, praten en handelen. Ook vinden zij het vaak steeds moeilijker om meerdere handelingen tegelijk te verrichten.

De gevolgen van dementie bij frontotemporale dementie


Er zijn drie soorten frontotemporale dementie (FTD). Deze varianten gaan allemaal gepaard met andere symptomen. Iemand met de gedragsvariant van FTD heeft last van gedragsveranderingen. Hij of zij gaat zich plotseling impulsief, dwangmatig, ongevoelig of juist lusteloos gedragen, terwijl hier voor de diagnose geen sprake van was. Er bestaat ook een taalvariant van FTD. Mensen met deze vorm van FTD krijgen steeds meer moeite met grammatica, het vormen van goedlopende zinnen en spreken. Ook wordt de woordenschat steeds kleiner. Ten slotte is er een motoriekvariant. Mensen met deze variant van FTD kunnen onder andere last krijgen van stijve, zwakke spieren. Ook kunnen er evenwichtsproblemen ontstaan. Naarmate de ziekte vordert, wordt het onderscheid tussen deze varianten steeds minder zichtbaar.

De gevolgen van dementie bij lewy body dementie


Lewy body dementie lijkt op het eerste gezicht weinig op andere vormen van dementie. Deze vorm van dementie veroorzaakt in beginfase namelijk weinig tot geen geheugenproblemen. Ook hebben mensen met deze vorm van dementie geen moeite met het uitvoeren van handelingen. In plaats daarvan is er vaak sprake van aandachtsstoornissen. Ook krijgt iemand met lewy body dementie vaak last van visuele hallucinaties. Dit kan verwarring, angst en stress veroorzaken. De symptomen van lewy body dementie kunnen van dag tot dag - en zelfs van uur tot uur - behoorlijk verschillen. Ook de ernst van de symptomen kan behoorlijk wisselen. Hierdoor is het vaak lastig om deze vorm van de dementie te herkennen.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!