Wanneer krijg je thuiszorg

 

Wanneer heeft u recht op thuiszorg? Wanneer u zorg nodig heeft, maar nog niet in een verzorgings- of verpleeghuis wilt wonen, kunt u gebruik maken van de thuiszorg. Voor thuiszorg in de vorm van hulp bij de huishouding  kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente. Thuiszorg in de vorm van hulp bij de persoonlijke verzorging of verpleging wordtofwel door de zorgverzekeraar, ofwel door het zorgkantoor vergoed, al dan niet via een persoonsgebonden budget (pgb). Uw ZorgCompaan ondersteunt u met particuliere thuiszorg. Wij leveren 24 uurs zorg waarmee in uw eigen vertrouwde omgeving kunt rekenen op hulp. Vraag gelijk meer informatie aan over onze zorg voor ouderen en chronisch zieken via de website of neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891.

 

Wat houdt thuiszorg in?

 

Thuiszorg is de zorg die bij u thuis wordt uitgevoerd. Hierbij zijn allerlei soorten thuiszorg beschikbaar, zoals begeleiding bij het dagelijkse leven, persoonlijke verzorging en verpleging en huishoudelijke hulp. Het inschakelen van thuiszorg is een aanzienlijke stap, waarbij u een geheel proces moet doorlopen voordat u de zorg daadwerkelijk krijgt. In sommige gevallen heeft u de thuiszorg voor een korte tijd nodig, terwijl het ook kan voorkomen dat u de thuiszorg voor een lange duur inschakelt.

 

Voordelen van thuiszorg

 

Met thuiszorg is het mogelijk om langer thuis te blijven wonen. U heeft wel zorg nodig, maar wilt waarschijnlijk (nog) niet naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuizen. Met thuiszorg verblijft u in uw veilige, vertrouwde leefomgeving. Bovendien is thuiszorg voor zorgverzekeraars aanzienlijk voordeliger dan een verblijf in een verpleeghuis. Bovendien blijven de wachtlijsten van de zorginstellingen zo korter, en kunnen degenen die daadwerkelijk niet meer zelfstandig kunnen wonen sneller terecht in een verpleeghuis. De redenen van thuiszorg zijn zeer divers; van revalidatie na een ongeluk tot een chronisch ziekte, van ouderdomsklachten tot de ziekte van Alzheimer.

 

Uw ZorgCompaan voor professionele thuiszorg

 

Uw ZorgCompaan is hét bureau als het gaat om zelfstandig wonen met 24 uurs zorg. Dankzij ons vaste zorgteam met professionele zorgzorgaupairs geniet u van deskundige zorg en begeleiding in uw eigen woning. Met een persoonlijke benadering, inhoudelijke vakkennis en een nauwe samenwerking zorgen wij dat niet alleen de zorgbehoevende in een aangename leefomgeving verblijft, maar worden ook de naaste familieleden ontzorgt. Neem voor vragen telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vul het contactformulier op onze site.

 

Direct contact

Bel ons!