Afasie dementie

Afasie bij dementie en de zorg die nodig is

Afasie is een klacht die vaak wordt veroorzaakt door dementie. Het gebruik en begrijpen van taal wordt moeilijk. Afasie vraagt om persoonlijke zorg.

Dementie gaat gepaard met veel verschillende klachten. Mensen met dementie worden vergeetachtig, raken verward omdat ze hun omgeving en naasten niet meer herkennen en voelen zich vaak boos. Daarnaast krijgen  mensen met dementie vaak last van afasie, waardoor ze zich niet meer goed kunnen uitdrukken. Hierdoor wordt het verlenen van zorg lastig. Iemand met dementie kan immers zelf niet meer vertellen wat hij wil en nodig heeft. Hoe kan de zorg hierop inspelen?

Wat is afasie?

Bij afasie krijgt iemand problemen met het gebruiken van taal. Hij kan de juiste woorden niet meer vinden of kan zelfs helemaal geen woorden meer gebruiken. Acute afasie kan worden  veroorzaakt door hersenletsel, dat ontstaat door trauma of door een beroerte. Bij dementie komt voornamelijk progressieve afasie voor, afgekort naar PPA. Bij deze vorm van afasie worden de klachten steeds erger. PPA komt voor bij de ziekte van Alzheimer of dementie en ontstaat doordat de ziektes de taalgebieden in de hersenen aantasten.

Verschillende vormen van afasie bij dementie

Er zijn drie verschillende vormen van PPA, die elk hun eigen klachten en ziekteverloop kennen.

1. Niet-vloeiende afasie

Niet vloeiende afasie begint vaak met het lang moeten zoeken naar de juiste woorden en meer pauzes in de zinnen. Daarnaast gaat iemand langzamer en minder vloeiend praten. Bovendien worden in woorden verkeerde klanken gebruikt en gaat iemand zachter praten. Het gesprek is nog wel te volgen, want als iemand met dementie het juiste woord niet kan vinden, kan hij of zij het woord nog wel omschrijven. Omdat het verloop echter progressief is, worden de klachten steeds erger. Er worden verkeerde woorden gebruikt of zelfs woorden die niet bestaan. Zinnen worden onvolledig. Iemand zal minder gaan praten en een gesprek uit te weg gaan. Bovendien krijgt iemand meer moeite om te begrijpen wat een ander zegt. Op het laatst kan iemand met dementie helemaal niet meer praten, maar nog wel eenvoudige zinnen begrijpen.

2. Semantische afasie

Bij semantische afasie door dementie zitten de problemen vooral in het begrijpen van taal en het kunnen vinden van woorden. In het begin is de patiënt vaak nog prima in staat om een gesprek te hebben over eigen gekozen onderwerpen. Hij of zij kan dan vloeiend praten en maakt geen fouten in woorden of zinnen. Maar als het gesprek over iets anders gaat, zal de patiënt moeite hebben om te begrijpen waar het gesprek over gaat en lastig de juiste woorden kunnen vinden. Naarmate de klachten erger worden zal de patiënt vaker omschrijvingen gaan gebruiken in plaats van de juiste woorden en gaat hij of zij lege woorden gebruiken. Bijvoorbeeld het juiste woord vervangen door her woord ‘ding’ of een werkwoord door het woord ‘doen’. Bovendien wordt lezen en schrijven lastiger, vooral bij abstracte begrippen en onbekendere woorden. Eenvoudige woorden zijn nog wel goed leesbaar en de patiënt kan nog wel goed over eigen herinneringen en gebeurtenissen praten. In het laatste stadium wordt dat ook lastig. Ze gaan steeds dezelfde zinnen gebruiken of gebruiken stopwoordjes. Op de duur is communicatie niet meer mogelijk, omdat de taal volledig uit de herinnering is verdwenen.

3. Logopene afasie

Logopene afasie betekent dat er vooral problemen zijn met vloeiend praten en problemen met het vinden van de juiste woorden. In het begin van logopene afasie gaat de patiënt langzamer praten en worden zinnen vaak niet afgemaakt of vallen er pauzes. Ook worden er verkeerde klanken in woorden gebruikt. Als je de patiënt vraagt een zin te herhalen, gaat dat bij een korte zin vaak goed, maar bij langere zinnen of woorden wordt dat lastiger. Deze klachten worden steeds erger en op den duur kan de patiënt steeds lastiger informatie onthouden. Bovendien worden dagelijkse taken lastig, bijvoorbeeld het bedienen van een apparaat zoals een televisie of de oven en het doen van de administratie. Verder kan iemand met logopene afasie lastig reageren als er iets onverwachts gebeurt.

Zorg bij afasie door dementie

Afasie bestaat dus vooral uit problemen met het verwerken en produceren van taal. Uiteindelijk leiden de problemen met taal ook tot andere problemen, omdat geschreven teksten niet meer worden begrepen en iemand met dementie zelf niet meer kan praten. Bovendien zorgt de dementie voor verlies van geheugen en verwardheid. De behandeling van afasie bestaat daarom uit verschillende aspecten. Allereerst worden er taaloefeningen gedaan om het begrip en het gebruik van taal zo lang mogelijk te behouden. Daarnaast zal de logopedist iemand met dementie leren om op andere manieren te communiceren en de moeilijkheden met taal te compenseren. Tot slot krijgt de omgeving van de betreffende persoon met dementie voorlichting om te leren omgaan met de nieuwe manier van communiceren. Naast de afasie zijn er ook andere klachten die een gevolg zijn van dementie. Als zorgverlener is het lastig om de juiste zorg te verlenen aan  iemand die niet duidelijk kan maken wat hij of zijn wil. Particuliere thuiszorg is daarvoor een goede oplossing.

Particuliere thuiszorg bij afasie door dementie

Voor iemand met afasie en dementie wordt het moeilijk om duidelijk te maken wat hij of zij wil en nodig heeft. Het voordeel van particuliere thuiszorg is dan dat u wordt verzorgd door een privé verpleegkundige. Zo wordt de zorg altijd door dezelfde persoon gegeven. Omdat afasie bij dementie vaak progressief is, worden de klachten steeds erger. In het begin kan iemand zich nog goed uitdrukken, maar dit wordt gaandeweg steeds lastiger. Door de persoonlijk verzorging van ouderen die inwonende thuiszorg biedt, zal de zorgmedewerker uw manier van uitdrukken snel leren herkennen. Zo kunt u makkelijker zonder taal te gebruiken duidelijk maken wat u wilt. Zo wordt de zorg beter en persoonlijker. In zorginstellingen ziet u regelmatig andere medewerkers die u niet goed kennen en uw manier van communiceren niet zullen begrijpen. Er is particuliere thuiszorg in Groningen, maar ook in Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam. Bovendien kunt u rekenen op 24 uurs zorg in Oss of op andere plekken in Nederland.

Voordelen van particuliere thuiszorg bij afasie door dementie

Als de ziekte van Alzheimer of dementie erger wordt,  raakt iemand vaak verward. Afasie maakt dit verwarde gevoel nog erger, omdat taal niet meer begrepen wordt. Taal is immers in onze samenleving ontzettend belangrijk om de omgeving te kunnen begrijpen. Met particuliere thuiszorg kunt u gewoon thuis blijven wonen, zelfs als u 24 uur per dag verzorging nodig hebt. Dan wordt er een klein zorgteam samengesteld, die u continu verzorgt en oplet. Door het vaste team wordt u altijd verzorgd door dezelfde personen die uw klachten en wensen goed kennen. Dat brengt een vast herkenningspunt in het leven, waar al zo veel verwarrend en onbekend wordt.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en particuliere thuiszorg? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vraag via de website onze brochure aan.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!