Soorten dementie

De verschillende soorten dementie


In de praktijk worden de begrippen 'Alzheimer en 'dementie' vaak als synoniemen gebruikt. Wat veel mensen echter niet weten, is dat er wel degelijk een verschil tussen Alzheimer en dementie bestaat. Dementie is namelijk een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarvan de ziekte van Alzheimer er slechts één is. Deze ziektes tasten de hersenen aan en veroorzaken in de loop van de tijd een geleidelijke achteruitgang van de geestelijke gezondheid. Op deze pagina vindt u informatie over de meest voorkomende soorten dementie.

De ziekte van Alzheimer


Een van de bekendste soorten dementie is de ziekte van Alzheimer. Dit is tevens de meest voorkomende vorm van dementie: ruim 70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Bij deze ziekte is er sprake van een verstoring in de zenuwcellen van de hersenen. Hierdoor ontstaan er geheugenstoornissen. Ook krijgt iemand met Alzheimer moeite met het maken van plannen en het nemen van beslissingen. Daarnaast kan het volgen van een gesprek moeite kosten. Na verloop van tijd kan er een verandering in het karakter en het gedrag plaatsvinden, en kunnen er taalproblemen ontstaan.

Vasculaire dementie


Ook vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten dementie. Deze dementie soort wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. De symptomen van deze dementie soort lopen ver uiteen. Dit komt doordat de symptomen afhangen van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Een symptoom dat vaak voorkomt is dat mensen met vasculaire dementie langzamer gaan denken en handelen. Ook kan iemand met vasculaire dementie zich vaak minder goed concentreren en vindt hij of zij het lastig om verschillende dingen tegelijk te doen. Er kunnen zich echter ook lichamelijke symptomen voordoen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand met vasculaire dementie moeite krijgt met lopen.

Frontotemporale dementie (FTD)


In tegenstelling tot de meeste andere soorten dementie, komt frontotemporale dementie (FTD) vaak voor op jongere leeftijd: het grootste deel met FTD is tussen de 40 en de 60 jaar. FTD wordt veroorzaakt doordat de hersencellen in de frontaalkwab en de temporaalkwab afsterven. Dit kan (hevige) gedragsveranderingen veroorzaken. Ook wordt vaak de taal- en spraakvaardigheid aangetast.

Lewy body dementie


Lewy body dementie wordt veroorzaakt doordat er zich speciale eiwitafzettingen in de zenuwcellen van de hersenen bevinden. Op het eerste gezicht lijkt deze vorm van dementie niet op andere soorten dementie. Iemand met lewy body dementie heeft in het begin namelijk geen geheugenproblemen. In plaats daarvan wordt deze ziekte vaak gekenmerkt door aandachtsstoornissen. Ook krijgen personen met lewy body dementie vaak last van visuele hallucinaties. Dit betekent dat zij dingen zien die er eigenlijk niet zijn. Dit kan verwarring opleveren. De klachten kunnen bij lewy body dementie van dag tot dag erg verschillen.

Mild Cognitive Impairment (MCI)


'Mild Cognitive Impairment' (MCI) is de Engelse term voor 'milde cognitieve stoornis'. Personen met MCI hebben vaak last van milde geheugenproblemen en kunnen moeite hebben met het overzicht houden. Ook het uitvoeren van bepaalde handelingen kan problemen opleveren. De klachten zijn echter een stuk milder dan bij veel andere soorten dementie. Hierdoor kunnen personen met MCI vaak goed functioneren in het dagelijks leven en hebben zij weinig tot geen hulp nodig. Wel bestaat de kans dat personen met MCI na enkele jaren een andere vorm van dementie ontwikkelen, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Het is echter ook mogelijk dat de klachten stabiel blijven of zelfs weggaan.

Uw ZorgCompaan maakt het mogelijk om langer thuis te wonen


Het kan voor iemand met dementie lastig zijn om zelfstandig thuis te blijven wonen. In sommige gevallen bestaat bijvoorbeeld het risico dat de persoon in kwestie gevaarlijke situaties veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat hij of zij vergeet het gas uit te draaien. Ook lichamelijke klachten kunnen het moeilijk maken om zelfstandig thuis te blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat personen met dementie zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, biedt Uw ZorgCompaan particuliere thuiszorg. Wij bieden zowel 12 uurs thuiszorg als 24 uurs zorg. Bij 24 uurs zorg woont onze zorgaupair bij de zorgbehoevende in huis. Onze zorgaupairs bieden niet alleen verpleging en verzorging, maar helpen ook met algemene dagelijkse levensverrichtingen en houden de zorgbehoevende gezelschap.

Uw ZorgCompaan biedt zorg op maat


Naast de voorgenoemde soorten dementie, bestaan er nog veel meer vormen van dementie. Er zijn in totaal ruim vijftig verschillende soorten dementie. Elk van deze dementie soorten brengen andere klachten net zich mee en hebben verschillende oorzaken. Verschillende soorten dementie kunnen dan ook om verschillende soorten zorg vragen. Om die reden biedt Uw ZorgCompaan zorg op maat. We passen onze zorg aan op de persoonlijke behoeften en de klachten van de zorgbehoevende.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!