Alzheimer en dementie

Verschil Alzheimer en dementie

Dementie is de verzamelnaam voor bepaalde ziekteverschijnselen die bij verschillende hersenziekten voorkomen. Veel mensen gebruiken dementie en Alzheimer door elkaar, maar het zijn twee verschillende termen. Er zijn namelijk meer dan vijftig verschillende soorten dementie. De ziekte van Alzheimer is daar een van. Alzheimer is de bekendste vorm van dementie. Zo’n 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Een andere bekende dementie is vasculaire dementie. 

Thuis blijven wonen met (beginnende) dementie

Helaas is dementie niet te genezen. Uiteindelijk kan je met dementie niet meer zelfstandig functioneren en is er steeds meer hulp van anderen nodig. Aupairzorg kan dan uitkomst bieden en mantelzorgers, die overbelast zijn, ontlasten. Door middel van een vast zorgteam met zorgaupairs die bij u inwonen, biedt Uw ZorgCompaan de mogelijkheid om langer in uw eigen huis te blijven wonen. Uw ZorgCompaan heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van mensen met dementie.

Dementie herkennen

Mensen die de diagnose ziekte van Alzheimer krijgen, hebben vaak al een tijd last van vergeetachtigheid. Symptomen zijn bijvoorbeeld dat iemand nieuwe informatie steeds moeilijker onthoudt, maar oudere herinneringen makkelijk op te halen zijn. Ook valt op dat iemand slordiger wordt, het huis minder goed onderhoudt en er onverzorgder bij gaat lopen.

Symptomen dementie en ziekte van Alzheimer

Als de ziekte vordert, kost alles wat je moet onthouden steeds meer moeite. Wat daarnaast steeds meer moeite kost is bijvoorbeeld een planning maken, afspraken onthouden, problemen oplossen of dingen in een goede volgorde doen, zoals aankleden. Ook het volgen van een gesprek, het herkennen van de omgeving of het besef van tijd gaat bij iemand met de ziekte van Alzheimer steeds verder achteruit. Het lange termijn geheugen zal uiteindelijk verdwijnen.

Omgaan met dementie

De ziekte van Alzheimer heeft ook invloed op het karakter van een naaste. Sommige mensen worden achterdochtig, onrustig of agressief. Sommige mensen trekken zich juist terug en hebben geen interesse meer in de omgeving. Soms hebben mensen ook last van stemmingswisselingen of somberheid. Je kunt mensen met dementie hierbij helpen door je in te leven in hun leefwereld. Op de website van dementie.nl zijn hierover goede tips te vinden.

Oorzaak Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door de ophoping van een bepaald eiwit in de hersenen.
Dit eiwit heeft de naam beta-amyloïd. De afbraak van dit eiwit verloopt bij deze ziekte niet goed.
Wetenschappers denken de zenuwcellen en de verbindingen tussen deze zenuwcellen door de ophoping kapot gaan. Er is helaas nog geen medicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Wat is Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is ook een van de veelvoorkomende vormen van dementie. De ziekte begint meestal bij mensen tussen 65 tot 75 jaar oud. Soms komt de ziekte ook voor bij mensen die jonger zijn. Mensen met vasculaire dementie hebben vaak ook te maken (gehad) met van hart- en vaatziektes. De ziekte wordt vaak veroorzaakt door hersenschade die is ontstaan door een tia of beroerte.

Symptomen Vasculaire dementie

In het begin van de ziekte is er vaak nog weinig last van geheugenproblemen. Maar je naaste kan wel beseffen dat er wat aan de hand is. De ziekte begint vaak plotseling en verloopt stapsgewijs. Er zijn periodes waarin iemand beter functioneert, maar ook periodes dat het minder gaat. Soms speelt levensstijl een rol bij deze ziekte en zal de arts ook de onderliggende hart- en vaatziekten behandelen.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie is iemand die kan helpen naar het zoeken naar oplossingen en vragen kan beantwoorden rondom dementie. Vaak is een casemanager dementie een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker, gespecialiseerd in dementie. Het is ook iemand die de weg weet in alle wet- en regelgeving. In principe is er geen verwijzing nodig voor een afspraak met een casemanager, maar in sommige gemeentes is er een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan helpen bij het vinden van een casemanager. Ook op de site van Dementie Netwerk Nederland zijn handige adressen te vinden.

Meer informatie

Meer informatie over dementie vindt u op de website dementie.nl van Alzheimer-Nederland of de website van de Hersenstichting.

Meer weten over aupairzorg? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!