Aupairzorg

Aupairzorg, waarom? Bent u in de situatie gekomen waarbij u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen omdat u veel zorg en ondersteuning nodig heeft én u wilt niet naar een verpleeghuis? Dan is aupairzorg het beste wat u en uw familie kan overkomen. Met behulp van een professionele zorgaupair krijgt u de gewenste en noodzakelijke zorg én persoonlijke aandacht in uw eigen vertrouwde omgeving.

Zorg op maat en persoonlijke aandacht

De zorgaupair verzorgt u: de cliënt, en ontzorgt uw familie. De zorgaupair verblijft bij u in huis en doet, naast de persoonlijke verzorging, de boodschappen, bereidt de maaltijden en verricht lichte huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast is er aandacht voor uw veiligheid, hygiëne en uw leefomgeving. Begeleiding bij sociale activiteiten zoals wandelen, familiebezoek en uitstapjes behoren eveneens tot de werkzaamheden. 

Aupairzorg, wanneer?

Wanneer u niet meer in staat bent verantwoord voor uzelf te zorgen en u veel verzorging en/of verpleging wenst of nodig heeft, kunnen u en uw familie voor moeilijke keuzes komen te staan. U wilt niet naar een verpleeghuis en u heeft op meerdere momenten van de dag zorg nodig, maar de thuiszorg kan onvoldoende invulling geven aan uw specifieke zorgvraag. Juist dan kan aupairzorg uitkomst bieden. Verzorging gezelschap en toezicht in uw eigen vertrouwde omgeving. Uw ZorgCompaan biedt deze dienstverlening. 

Persoonlijke zorg en aandacht in het dagelijks leven

De zorgaupair van Uw ZorgCompaan verblijft gedurende het leveren van de zorg bij u in huis en is daarmee een belangrijke schakel om u zoveel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Ervaring leert dat ritme, gewoonten en routines van het dagelijks leven belangrijk zijn voor het welzijn en welbevinden van alle mensen. De zorgaupair biedt u gezelschap, ontvangt uw visite, gaat met u wandelen of gaat bijvoorbeeld mee naar de dokter. Kortom de zorgaupairs maken deel uit van het dagelijks leven. Aupairzorg garandeert continuïteit een stabiele situatie voor u en uw familie.

Kom ik in aanmerking voor aupairzorg?

Wij krijgen vaak de vraag of iedereen in aanmerking kan komen voor aupairzorg. Ja, dat kan! De enige voorwaarden die wij stellen zijn privacy en comfort te bieden aan de zorgaupair, zijn: een eigen kamer, bed, kast, tafel, stoel, televisie en wifi-verbinding. Vooral het laatste is voor onze zorgaupairs van belang. Want gedurende de weken dat zij u zorg geven, kunnen zij via wifi toch contact houden met hun thuisomgeving.