Zorgzwaarte 5

Wat is een CIZ indicatie 5?

Heeft u of uw naaste een CIZ indicatie 5 gekregen, maar weet u niet wat precies dit betekent? Wij leggen het graag voor u uit.

Wat is een CIZ indicatie?

Een CIZ indicatie is een indicatie die aangeeft  welke zorg u nodig heeft. Het CIZ is het Centrum Indicatiestelling Zorg. De professionals van dit centrum stellen op basis van uw ziekte of uw beperkingen vast welke zorg u nodig hebt. Deze indicatie bepaalt vervolgens welke zorg voor u vergoed wordt.

De meeste mensen met een zorgprofiel VV4 tot en met VV 8 wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Maar de zorg kan ook bij u thuis worden geleverd. U kunt kiezen voor een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) waarbij u thuis zorg in natura ontvangt. Bij zorg in natura maakt de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor (financiële) afspraken met zorgaanbieders. Hieruit kiest u wie u verzorgt of ondersteuning biedt. Een andere optie is het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB). waarmee u zelf de zorg mag inkopen. Dat kan door een vergoeding te geven aan een naaste die als mantelzorger voor u zorgt of aan een van de (particuliere) thuiszorginstellingen om professionele zorg in te huren.

Wat betekent een CIZ indicatie 5?

Als u of uw naaste een CIZ indicatie krijgt voor een zorgzwaarte 5, dan betekent dit dat er veel zorg nodig is. Vanaf deze indicatie wordt 24 uurs zorg volledig vergoed. Vaak wordt deze indicatie gegeven bij dementie, bijvoorbeeld vasculaire dementie of de ziekte van Alzheimer. Bij dementie is het belangrijk om in een veilige, vertrouwde omgeving te blijven en volgens regelmaat te blijven leven. Ook is het voor  mensen met dementie belangrijk om door dezelfde persoon verzorgd te worden. Bij een CIZ indicatie 5 is dus continu intensieve zorg en toezicht nodig. Dit is vaak  zwaar voor een mantelzorger. Inwonende thuiszorg is daarom mogelijk een goede oplossing.

Particuliere thuiszorg bij een CIZ indicatie 5

Bij particuliere thuiszorg woont de zorgverlener bij u in huis. Hierdoor  kunt u thuis blijven wonen en krijgt  u steeds de zorg van dezelfde persoon. De zorgmedewerker kan een deel van de zorgtaken van de mantelzorger overnemen, waardoor deze wat meer lucht krijgt. Als er geen mantelzorg beschikbaar is, is ook een klein zorgteam mogelijk. Hierdoor kan 24 uur zorg en toezicht worden gegegeven. Dit is erg belangrijk bij zorgzwaarte 5. De particulier verpleegkundige is gediplomeerd om zorgtaken uit te voeren en is in staat om de intensieve zorg uit te voeren. Ook kan de medewerker helpen bij huishoudelijke taken, waar door de intensieve zorg geen tijd meer voor was. Voor  u is het prettig dat  u door een of maximaal twee verschillende personen wordt verzorgd en dat  u in een vertrouwde omgeving kunt blijven. De tarieven van de 24 uurszorg worden vanuit het pgb grotendeels of volledig vergoed als u een CIZ indicatie 5 hebt gekregen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en particuliere thuiszorg? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31(0)344 - 603 891 of vraag via de website onze brochure aan.

Direct contact

Solliciteren?

Bel ons!