Betaalbaar?

Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en Uw ZorgCompaan over de inhoud en duur van de dienstverlening, alsook het afgesproken tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo weten beide partijen wat zij van elkaar mogen verwachten.

Daarnaast kunnen wij u helpen door u door te verwijzen naar de juiste partijen voor het aanvragen van een PGB (Persoonsgebonden budget). Iedereen met een zorgprofiel vastgesteld door het Centrum Indicatiestellig Zorg (CIZ) komt, in principe, in aanmerking voor een Persoongebonden budget. Met dit Persoonsgebonden budget krijgt u zelf de regie over welke zorg, wanneer door wie gegeven moet worden. 

Met dit persoonsgeboden budget kan de aupairzorg grotendeels en in veel gevallen geheel betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u deze zorg ook particulier betalen. Uw ZorgCompaan begeleidt u en uw familie gedurende dit proces. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Direct Contact