Praktijkondersteuners in het zonnetje op dag van de POH

Zondag 22 mei is het de dag van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Een dag waarop 10.000 praktijkondersteuners in het zonnetje worden gezet voor het werk dat zij verrichten. Zij zetten zich in voor patiënten en cliënten in de eerstelijnszorg, waaronder huisartsenpraktijken en verpleeghuizen. Jaarlijks wordt deze dag gevierd op 22 mei en kunnen mensen hun waardering tonen aan de praktijkondersteuners. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door via de website van de NVvPO een digitale kaart te sturen.

Wat is een praktijkondersteuner Ouderen?

Praktijkondersteuners vervullen een belangrijke rol. Zo zijn er verschillende praktijkondersteuners voor verschillende competenties binnen de zorg, waaronder Praktijkondersteuner Ouderen. Een POH-ouderen streeft naar behoud en herstel van het functioneren van ouderen. Hierbij staat veiligheid, zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van deze kwetsbare groep centraal. De POH-ouderen zorgt voor de juiste zorg op de juist plek en is de schakel tussen de huisartsenzorg en andere zorg- en hulpverleners.

Beroepsvereniging praktijkondersteuners

De Nederlandse vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) is de is de beroepsvereniging voor en door praktijkondersteuners. De NVvPO vindt het belangrijk alle praktijkondersteuners, ongeacht hun achtergrond, te kunnen verenigen, te versterken en te kunnen vertegenwoordigen. Praktijkondersteuner kunnen lid worden van de NVvPO en zich laten registeren in het kwaliteitsregister.

Direct Contact

Bel ons!