Dag van de Zorg voor Morgen

30 oktober is het de dag van de Zorg voor Morgen. Een dag die in het teken staan van de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt. De dag van de Zorg voor Morgen is erop gericht dat niet alleen de zorgorganisaties maar ook iedereen in Nederland gaat nadenken over dit onderwerp.

Door de groeiende vergrijzing en het personeelstekort in de zorgsector is het goed om na te denken over oplossingen voor de toekomst. De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt (mede) door de dubbele vergrijzing, uitdagingen op de arbeidsmarkt en ons huidige stelsel. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren.

Fundis is een organisatie dat jaarlijks de aandacht vraagt voor de zorg van morgen. Daarnaast is het de missie van Fundis om uitdagingen in de zorgsector aan te pakken. Zo zetten ze zich in voor sociaal contact. Hiermee wordt bedoelt dat ze de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen willen vergroten en mensen minder afhankelijk willen maken van professionele zorg.

Door ouder worden bespreekbaar te maken probeert Fundis mensen meer te betrekken in dit onderwerp. In hun podcast Over Morgen worden samen met Actiz de verwachtingen uitgesproken en wordt er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar oplossingen voor de zorg van morgen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de samenleving als er straks meer ouderen, dan jongeren zijn? Het is belangrijk dat meer mensen zich hier bewust van worden en aan het denken worden gezet, het is namelijk iets dat iedereen aan gaat en waar we ons met z’n allen voor kunnen inzetten.

Meer informatie en de podcast van Fundis: https://www.fundis.nl/zorg-voor-morgen/ of kijk op https://praatvandaagovermorgen.nl/

 

Direct Contact