Ouderen kunnen weer beperkt bezoek krijgen van mantelzorgers

Op 21 april jl. heeft premier Rutte gewijzigde maatregelen afgekondigd rondom het coronavirus. Een daarvan gaat over mantelzorgers. Het is weer mogelijk om met 1 of 2 vaste mantelzorgers ouderen te bezoeken en hen bij te staan.

Ouderen hebben de laatste weken weinig tot geen bezoek gehad. Juist deze groep heeft aandacht nodig en mist af en toe bezoek van familie. Vanuit Uw ZorgCompaan merken wij dat ook.

De regering heeft nu aangegeven dat ouderen met een of twee vaste mantelzorgers weer bezocht mogen worden. Het is belangrijk dat het vaste personen zijn en dat deze geen ziekteverschijnselen hebben. Ook moeten alle richtlijnen, zoals afstand houden en handen wassen nog steeds in acht worden genomen.

Dit is niet alleen voor de ouderen en familie een gunstige wijziging in het beleid. Ook voor de zorgaupairs van Uw ZorgCompaan kan dit wat extra lucht opleveren, omdat een aantal taken die tijdelijk bij de zorgaupairs lagen, weer door mantelzorgers kan worden opgepakt.

Direct Contact