Het grote Zorgdebat op 8 maart

Wat willen de politieke partijen met de zorg? Die vraag staat centraal op Het Grote Zorgdebat. 12 kandidaat-Kamerleden debatteren op 8 maart over hun ideeën voor de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland. 

Er zijn 4 thema’s waarover wordt gedebatteerd:

- De digitalisering van de zorg;
- De regiefunctie van poli:
- Het preventiebeleid;
- De arbeidsmarkt.

Kandidaat-Kamerleden

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

- Fleur Agema (PVV)
- Vera Bergkamp (D66)
- Mirjam Bikker (CU)
- Thom van Campen (VVD)
- Corinne Ellemeet (GroenLinks)
- Eva van Esch (PvdD)
- Liane den Haan (50PLUS)
- Maarten Hijink (SP)
- Mona Keijzer (CDA)
- Attje Kuiken (PvdA)
- Tunahan Kuzu (DENK)
- Kees van der Staaij (SGP)

Interesse om het zorgdebat te volgen?

Het Grote Zorgdebat is online te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Bent u patiënt, cliënt, zorgprofessional, lid van een van de organiserende partijen of geïnteresseerd in de zorg, dan bent u van harte uitgenodigd het debat te volgen. Volg het debat maandag 8 maart vanaf 19.30 uur tot 21:00 uur via de livestream

Na afloop van Het Grote Zorgdebat verzorgt Skipr een nabeschouwing. U kunt de nabeschouwing bekijken via www.skipr.nl/zorgdebat.

 

Direct Contact