Proef Sociale Benadering Dementie ontlast mantelzorgers

Het aantal mensen met dementie stijgt en zal de aankomende jaren alleen maar meer stijgen volgens Alzheimer Nederland. Naar schatting zal het aantal dementerende mensen in Nederland in 2050 verdubbeld zijn. Omdat er nu al een tekort is aan zorgpersoneel en zorgplekken moet er actie ondernomen worden. Reguliere zorginstanties vragen zich af of zij de zorg van mensen met dementie straks nog wel aankunnen.

Druk op mantelzorgers bij Dementie

Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig zijn afgenomen. De meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer. Iemand met Alzheimer kan dagelijkse handelingen minder goed of niet meer uitvoeren. Mensen met dementie hebben vaak behoefte aan een mantelzorger of een zorgverlener die helpt bij bijvoorbeeld het aankleden, het bereiden van voedsel of de correcte inname van medicatie. Vaak zijn het familieleden die deze taak op zich nemen, mede door het tekort aan zorgpersoneel. Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland is 53% van de mantelzorgers zwaar belast.

Proef Sociale Benadering Dementie

Mensen met dementie raken hun sociale leven snel kwijt. Er is vaak een focus op wat iemand niet meer kan. Contact met vrienden verwatert en er speelt vaak een enorme eenzaamheid. Als het echt niet meer gaat, gaan mensen met dementie vaak naar een verzorgingshuis. Maar als er in het verzorgingshuis geen plek is, blijft het beroep op mantelzorgers groot, met als risico dat mantelzorgers overbelast raken. Om dit te voorkomen is de proef Sociale Benadering Dementie opgezet. De gedacht achter de Sociale Benadering helpt de behoeften van mensen met dementie beter te kunnen zien en begrijpen.

Deze proef startte in Leeuwarden. Uit de proef in Leeuwarden blijkt dat mensen met dementie langer thuis konden blijven wonen. Dat kwam omdat mantelzorgers ondersteuning kregen. En mensen met dementie kregen een vertrouwenspersoon. Ook kregen patiënten en hun omgeving ‘alternatieve diagnosegesprekken’. Ze beseften zo beter dat het leven niet direct ophoudt na vaststelling van de ziekte.

Het experiment in Leeuwarden leverde zes positief beoordeelde interventies op. De komende jaren zal in acht regio’s de proeftuinen verder geïmplementeerd worden. In vier steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Amstelveen, zijn deze sociale proeven al gestart.

Een maatje voor mensen met dementie

Het idee van de proef is om onder andere mensen met dementie te koppelen aan een maatje, die samen met de cliënt dingen gaat ondernemen om zo een vertrouwensband te creëren. Vaak is een mantelzorger de enige vertrouwenspersoon en door dit initiatief wordt het maatje een tweede steun en toeverlaat. Het zal zorgen voor minder druk op de mantelzorger en het is voor de cliënt waardevol om met meerdere mensen een connectie te hebben.

Op dit moment wordt het initiatief in vier steden verder getest met mensen met een beginnende geheugen problematiek, met positieve resultaten. Tot nu toe zijn deze mensen beter in staat om sociale relaties te onderhouden en voelen zich daardoor beter. Hopelijk kan de test komende tijd nog meer uitgebreid worden en kunnen ook mensen met dementie een maatje vinden.

Aupairzorg van Uw ZorgCompaan

Aupairzorg van Uw ZorgCompaan is een alternatief om mantelzorgers te ontlasten en mensen met dementie te ondersteunen bij sociale activiteiten. Omdat we werken met een vast team van zorgaupairs, ontstaat een vertrouwensband. Uw ZorgCompaan biedt hiermee mensen met dementie de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Onze 24 uurs zorg biedt een aanvulling op reguliere zorg zoals de thuiszorg en mantelzorg. 

Meer informatie over Proef Sociale Benadering Dementie

Meer informatie over de Proef Sociale Benadering Dementie vindt u op deze websites:

https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/erkende-interventies/proeftuin-sociale-benadering

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292835/komende-jaren-verdubbeling-aantal-mensen-met-dementie-kan-amstelveen-de-zorg-aan

https://anne-meithe.nl/sociale-benadering-dementie.html

Direct Contact