Ondersteuning mantelzorgers vanuit zorgverzekeraars

Veel mensen zorgen belangeloos als mantelzorger voor iemand die hulpbehoevend is. Mantelzorgers kunnen met respijtzorg even een adempauze inlassen. Tot het eind van het jaar kunt u wisselen van zorgverzekeraar. Het kan de moeite waard zijn om te kijken welke zorgverzekeraars mantelzorgondersteuning vergoeden.

Belastbaarheid 

Er zijn in Nederland wel 4 miljoen mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak heel betrokken en kunnen ook niet zomaar stoppen met mantelzorger zijn. Als mantelzorger is het daarom extra belangrijk om naar je eigen belastbaarheid te kijken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw zorgen met anderen te delen. U kunt denken aan:
- Groepsbijeenkomsten;
- Gesprekken met een mantelzorgconsulent;
- Cliëntondersteuning,
- Vrijwilligers (bijv. een maatje);
- Vervangende zorg (respijtzorg).

Het is soms goed om een adempauze in te lassen. Dit kan met respijtzorg. Bij respijtzorg wordt tijdelijk de zorg overgenomen, zodat u als mantelzorger kunt ‘bijkomen’. Respijtzorg wordt ook wel vervangende mantelzorg genoemd. 

Vergoeding respijtzorg

Respijtzorg kan op verschillende manieren worden betaald.

- Vanuit de Gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan als degene die de zorg nodig heeft zelf ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt.

- Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor moet in dit geval voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

- Door de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende zorgverzekeraars die een vergoeding voor mantelzorg bieden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Vergelijken van zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vergoeden vanuit de basisverzekering (een aantal uren) psychologische hulp zorg en ergotherapie. Vanuit de aanvullende verzekering vergoeden verschillende zorgverzekeraars cursussen of hulp door een mantelzorgmakelaar. Sommige verzekeraars gaan verder en vergoeden ook vervangende mantelzorg.

Mantelaar is bijvoorbeeld een organisatie die respijtzorg biedt. Er zijn steeds meer verzekeraars die de zorg van Mantelaar vergoeden. Zo vergoed VGZ 24 dagen van 24 uur (of bijvoorbeeld 96 middagen van 4 uur) vanuit de aanvulllende verzekering. Ook Zilveren Kruis, Univé, Zorg en Zekerheid of Iza vergoeden vervangende mantelzorg via Mantelaar. Op de site van Mantelaar is meer informatie te vinden over deze verzekeraars en de vergoeding.

Tot het eind van het jaar kunt u wisselen van zorgverzekeraar. Het kan de moeite lonen om ook te kijken welke zorgverzekeraar respijtzorg vergoedt. Op de website van Independer kunt u zorgverzekeraars op basis van de vergoeding voor  mantelzorgondersteuning vergelijken.

Aupairzorg

Als de zorgvraag toeneemt en een naaste veel zorg nodig heeft, kunt u ook kiezen voor aupairzorg via Uw ZorgCompaan. Een inwonende zorgaupair neemt het grootste gedeelte van de mantelzorg uit handen. Komt u in aanmerking voor een PGB Wlz, dan kunt u aupairzorg via Uw ZorgCompaan hiermee, grotendeels en in sommige gevallen helemaal, betalen.

Meer weten over aupairzorg? Neem dan contact met ons op.

Direct Contact