Het Behandelpaspoort biedt ouderen een handvat voor keuzes

Ester Bertholet is sinds 2011 ouderenarts met een zelfstandige praktijk. Zij ziet als arts veel ouderen en is vanuit haar ervaring een nieuw initiatief gestart: het Behandelpaspoort.

Volgens de ouderenarts hebben veel mensen niet goed nagedacht over hun behandelwensen. In een spoedsituatie is er soms geen ruimte voor goede keuzes. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de vraag wat je wilt als je ziek bent, vóórdat je ziek wordt.

Behandelpaspoort is hulpmiddel

Ester Bertholet wil graag voorkomen dat mensen een behandeling overkomt, die ze eigenlijk niet gewild zouden hebben als ze hier van tevoren over nagedacht zouden hebben. In haar dagelijks werk maakt ze vaak mee dat mensen een andere invulling aan hun behandelwensen geven als ze rustig daarover nadenken. Daarom heeft ze een hulpmiddel ontwikkeld: het Behandelpaspoort.

Wensen vastleggen

Het paspoort is een boekje met een linnen kaft en is net zo groot als een echt paspoort. In het behandelpaspoort staan vragen, die mensen kunnen gebruiken om samen met hun naasten en de huisarts na te denken over wat ze al dan niet willen. Voorin het paspoort kunnen persoonlijke gegevens worden vermeld, gegevens van contactpersonen en mensen die namens jou mogen spreken.

Het Behandelpaspoort kan ook als officiële wilsverklaring worden gebruikt als deze ondertekend is. Je legt vooral vast wat je niet meer wilt of wat je juist wel wilt. Je kunt dit altijd veranderen, daarvoor is plaats ingeruimd. Het is raadzaam om een kopie aan je familie en je huisarts te geven en dit ook te doen bij wijzigingen.

Het paspoort is te koop op de website behandelpaspoort.nl vanaf EUR 12,50. Met de opbrengst van het Behandelpaspoort worden nieuwe projecten in de zorg voor kwetsbare mensen opgezet.

Direct Contact