Wijzigingen tarieven Persoons Gebonden Budget Wlz voor 2022

Ieder jaar gaan op 1 januari nieuwe tarieven voor het Persoons Gebonden Budget (PGB), Wet langdurige zorg (Wlz) in. 

Ook voor 2022 gelden er nieuwe tarieven. De tarieven PGB-Wlz worden voor 2022 verhoogd. Na het indienen van een motie door twee Kamerleden is het indexeringspercentage verhoogd van 0,61% naar 2,56%. Hier vindt u de nieuwe PGB-Wlz tarieventabel voor 2022. De zorg via Uw ZorgCompaan valt onder de sector Verpleging & verzorging.

In de regels is opgenomen dat zorgaanbieders een maximaal bedrag (uurtarief) uitbetaald mogen krijgen met het PGB. Hiervoor wordt per jaar een maximumtarief (budget) vastgesteld. Op de website van Per Saldo leest u hier meer over.

Persoonsgebonden Budget Wlz

Het Persoons Gebonden Budget in de Wlz kan vanaf 1 januari 2022 ook uitgegeven worden aan andere zorgkosten dan alleen de zorg zelf. Een voorbeeld hiervan is begeleiding op persoonlijke verzorging en dit worden bijkomende zorgkosten genoemd. De meest voorkomende zorgkosten worden in de wet- en regelgeving opgenomen. 

Meer informatie over PGB en Wlz

Meer weten over PBG-Wlz? Op onze website vindt u onder WLz-indicatie meer informatie. Ook op de site van Regelhulp en op de website van de Rijksoverheid staat veel praktische informatie.

Direct Contact