Vind de juiste zorg met de hulp van een cliëntondersteuner

Als u of uw naaste zorg nodig heeft, moet er vaak veel worden geregeld. Mensen begeven zich vaak op onbekend terrein met voor hen nieuwe wet- en regelgeving. Een cliëntondersteuner kan uitkomst bieden. Een cliëntondersteuner helpt onder andere bij het regelen van zorg.

Wat is een clientondersteuner?

Een cliëntondersteuner is iemand die benaderd kan worden om te ondersteunen bij het aanvragen van zorg. Door met de cliënten mee te kijken en te helpen waar dit nodig is wordt hun zelfredzaamheid en participatie vergroot. Zelfs als iemand de weg wel weet is het fijn om van gedachten te wisselen met een expert. De cliëntondersteuners helpen door informatie, advies en kortdurende ondersteuning te bieden op het gebied van bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning en preventieve zorg.

Beroepsvereniging clientondersteuners

Uit onderzoek is gebleken, dat veel mensen onbekend zijn met de kosteloze dienstverlening van  cliëntondersteuners. Cliëntondersteuning is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en kan daarom gratis aangevraagd worden. Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB) zet zich in voor meer bekendheid van  cliëntondersteuning.  BCMB staat voor kwaliteit van mensen die het beroep van cliëntondersteuning uitoefenen en ondersteunt cliëntondersteuners bij het verbreden en verdiepen van hun kennis en ervaring. Deze beroepsvereniging stimuleert ook dat cliëntondersteuners zich inschrijven in het Register van cliëntondersteuners. Ook op de website Regelhulp staat aangeven wie u kunt benaderen voor de cliëntondersteuning, per gemeente of zorgkantoor. 

CliëntondersteuningPLUS

Een organisatie die mensen helpt door middel van een team deskundige cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars, is CliëntondersteuningPLUS. CliëntondersteuningPLUS adviseert niet alleen, ze denken ook mee over zorg en ondersteuning. CliëntondersteuningPLUS heeft als missie om de complexe wereld van de zorg beter begrijpbaar te maken voor de cliënten. Hierdoor kunnen zij een betere afweging maken tussen de verschillende mogelijkheden die er zijn op dit gebied. Cliënten vinden hierdoor de zorg die in hun situatie het beste past.

 

Direct Contact

Bel ons!