Vergoedingen en financiële ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en zorgen voor hun naasten die dit nodig hebben. Als mantelzorger kan je niet zomaar stoppen met zorgen. Daarom is het goed om af en toe een adempauze in te lassen of extra ondersteuning te krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden om mantelzorgondersteuning te regelen. Dit wordt soms geheel of gedeeltelijk vergoed. Wij zetten de mogelijkheden op een rij.

Vervangende mantelzorg

Mantelzorgers kunnen met respijtzorg tijdelijk de zorg overdragen. Respijtzorg wordt daarom ook wel vervangende mantelzorg genoemd. Door hier af en toe gebruik van de maken kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naasten langer volhouden. Een mantelzorgmakelaar kan helpen om de juiste keuzes te maken. Een mantelzorgmakelaar weet de weg in de zorg, kent de mogelijkheden voor mantelzorgers en weet veel over wet- en regelgeving. De inzet van een mantelzorgmakelaar wordt soms geheel of gedeeltelijk vergoed.

Vergoedingen voor mantelzorgers

Respijtzorg is soms gratis, als er vrijwilligers worden ingezet. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. Dit kan op verschillende manieren worden betaald:

• Als Particulier. Respijtzorg kan betaald worden met eigen middelen. Wanneer dit gebeurt zijn de kosten van de respijtzorg af te trekken van de inkomstenbelasting.
• Vanuit het PGB. Als de zorgvrager recht heeft op een persoonsgebonden budget kan dit ook ingezet worden voor respijtzorg. Dit kan voortkomen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
• Via de Zorgverzekeraar. Vanuit de aanvullende verzekering kan respijtzorg of een mantelzorgmakelaar geheel of gedeeltelijk vergoed worden. 
• Vanuit de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo.

Zorgverzekeraars vergelijken op mantelzorgvergoedingen

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die een vergoeding voor mantelzorg bieden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden een vast bedrag, andere verzekeraars vergoeden een bepaald aantal dagen respijtzorg of een mantelzorgmakelaar. Sommige verzekeraars vergoeden ook het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, trainingen en cursussen, een logeerhuis of ziekenhuisbezoek.

De meeste zorgverzekeraars bieden op hun website informatie aan over hoe zij mantelzorgers helpen. Het is altijd een goed idee om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te beoordelen of er recht is op een vergoeding. Op de website van Independer kunt u zorgverzekeraars met elkaar vergelijken op basis van vergoeding voor mantelzorgondersteuning. Ook op de website van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars vindt u ook een overzicht van actuele vergoedingen voor de inzet van van een mantelzorgmakelaar.

Op de website van Regelhulp vindt u veel informatie over mantelzorg en mantelzorgvergoedingen.

Tot het einde van het jaar kunt u wisselen van zorgverzekeraar en kan het de moeite waard zijn om te kijken welke zorgverzekeraars mantelzorgondersteuning vergoeden.

Aupairzorg via Uw ZorgCompaan

Bij een toenemende zorgvraag kan er ook gekozen worden voor aupairzorg van Uw ZorgCompaan. De zorgaupairs nemen zo veel mogelijk van de mantelzorg over. Als u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget Wlz kunt u aupairzorg via Uw ZorgCompaan hiermee grotendeels, en in sommige gevallen helemaal, betalen.

Meer weten over aupairzorg? Neem dan contact met ons op.

Direct Contact