Uw ZorgCompaan ontvangt VVD-politica Judith Tielen

Judith Tielen, VVD-politica, op werkbezoek bij Uw Zorgcompaan

Op 1 maart bracht VVD-politica Judith Tielen (rechts op de foto) en haar assistente Ineke Uitterhoeve (naast Judith Tielen) een werkbezoek aan Uw ZorgCompaan. Wij nodigden Judith Tielen uit om haar kennis te laten nemen van de mogelijkheden om chronisch zieken, volwassenen en kinderen met een meervoudige handicap en ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Wij doen dit door de inzet van inwonende zorgaupairs en verpleegkundigen aan huis, die ook 24-uurszorg kunnen bieden. Judith Tielen bezocht op 1 maart het kantoor van Uw ZorgCompaan én ze maakt kennis met een cliënt en zorgaupair in Wageningen. 

Langer thuis blijven wonen

Jan Nellestijn, algemeen directeur van Uw ZorgCompaan ontving Judith Tielen op het kantoor in Ommeren, midden in de Betuwe. Jan: ‘ We zien steeds meer aandacht voor de uitdagingen binnen de zorgsector, waaronder het tekort aan personeel en de vergijzing. Wij bieden onze cliënten al meer dan 10 jaar een mogelijkheid om langer thuis te kunnen blijven wonen. Mensen hoeven hierdoor niet of veel later naar een tehuis en we bieden hiermee overbelaste mantelzorgers de ruimte om weer zoon, dochter of partner te zijn. 

Personeelstekort in de zorg

De zorg heeft op dit moment ongeveer 64.000 openstaande vacatures en in de toekomst wordt door de vergrijzing een steeds groter beroep op de zorg gedaan. We werken daarom uitsluitend samen met zorgaupairs en verpleegkundigen uit het buitenland. 

Bezoek aan een cliënt en zorgaupair

Een hoogtepunt van het bezoek was het gesprek met een cliënt van Uw ZorgCompaan, een alleenstaande dame op leeftijd uit Wageningen (links op de foto), die haar ervaringen deelde over de ondersteuning die zij ontvangt van haar zorgaupair. De cliënt deelde haar ervaring met de persoonlijke zorg en de mogelijkheid om in haar eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen: “Ik ben heel blij met deze vorm van zorg. Ik wil graag thuisblijven wonen in mijn eigen huis. Mijn vriendinnen komen hier op bezoek en ik heb mijn vrijheid en privacy. Dat is voor mij heel belangrijk”. Ook de zorgaupair zelf was aanwezig en vertelde over haar rol en de band die zij heeft opgebouwd met de cliënt. Judith Tielen was positief verrast over onze aupairzorg.

Innovatieve oplossingen binnen de zorgsector

Uw ZorgCompaan onderstreept het belang van samenwerking tussen politiek en zorginstellingen om innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen binnen de zorgsector. Uw ZorgCompaan blijft zich inzetten om mensen te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

Direct Contact

Bel ons!