Belastingaangifte 2021: Welke zorgkosten mag u aftrekken

Onze zorg wordt in de meeste gevallen bekostigd met een Persoonsgebonden Budget (PGB) waar mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) over kunnen beschikken. Maakt u meer zorgkosten of heeft u geen indicatie, dan kunt u zorgkosten ook opgeven en terugvragen bij uw aangifte voor de inkomensbelasting als zorgkosten of onder Extra gezinshulp. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Welke zorgkosten mag u aftrekken?

Er zijn veel verschillende soorten zorgkosten die u mag aftrekken, als deze bij elkaar opgeteld boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. De zorgkosten die u mag aftrekken in de aangifte van 2021 zijn:

 • Verpleging in een ziekenhuis of instelling
 • Huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist
 • Behandeling door een paramedicus met doorverwijzing van een arts
 • Ivf-behandeling tot 43 jaar
 • Voorgeschreven medicijnen, behalve de wettelijke eigen bijdrage
 • Steunzolen
 • Gehoorapparaat
 • Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke
 • Reiskosten naar arts of ziekenhuis
 • Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap
 • Reiskosten voor ziekenbezoek
 • Een dieet op voorschrift van arts of diëtist
 • Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit
 • Extra kleding en beddengoed  

 

Welke zorgkosten mag u niet aftrekken?

Niet alle zorgkosten kunt u aftrekken. Kosten voor bijvoorbeeld medicatie, de tandarts of fysiotherapie mogen wel, tenzij deze al vergoed worden door de zorgverzekering. Dit geldt ook voor zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Ook deze kosten kunt u niet aftrekken. 

Extra gezinshulp

U mag de kosten die u maakt voor onze aupairzorg, die niet vergoed worden vanuit uw PGB onder voorwaarden aftrekken als ‘Extra gezinshulp’. Voor het aftrekken van kosten onder Extra gezinshulp geldt ook een drempelbedrag.

 • U heeft een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit, bijvoorbeeld 24uurs zorg;
 • U heeft hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan:
  • Datum;
  • Bedrag;
  • Naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalt. 

 

Drempelbedrag zorgkosten

Om de zorgkosten te mogen aftrekken moet dit een minimaal bedrag bereiken. Dit bedrag wordt ook wel het drempelbedrag genoemd. Het drempelbedrag verschil per persoon en hangt af van uw inkomen. Op de website van de Belastingdienst kunt u het drempelbedrag berekenen specifieke zorgkosten en Extra Gezinshulp

Meer informatie en stappenplan

Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het aftrekken van zorgkosten. Hier is ook een overzicht te vinden welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn of onder welke voorwaarden. Ook is er een animatie te bekijken die in 2 minuten uitlegt hoe u zorgkosten kunt aftrekken in uw belastingaangifte. Heeft u nog extra hulp nodig? U kunt hulp vragen bij een belastingadviseur of kijk op de website van de Belastingdienst.

Direct Contact

Bel ons!